Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content.
You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the “Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the “Decline all cookies” button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Managing your cookies

Our website uses cookies. You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the “Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the “Decline all cookies” button.

Necessary cookies

These are essential for the user navigation and allow to give access to certain functionalities such as secured zones accesses. Without these cookies, it won’t be possible to provide the service.
Matomo on premise

Marketing cookies

These cookies are used to deliver advertisements more relevant for you, limit the number of times you see an advertisement; help measure the effectiveness of the advertising campaign; and understand people’s behavior after they view an advertisement.
Adobe Privacy policy | Marketo Privacy Policy | MRP Privacy Policy | AccountInsight Privacy Policy | Triblio Privacy Policy

Social media cookies

These cookies are used to measure the effectiveness of social media campaigns.
LinkedIn Policy

Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the “Decline all cookies” button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Skip to main content

Duurzaamheid is onderdeel van strategie

Gericht op duurzame en winstgevende groei en met een voortrekkersrol in CO2-reductie

Missie: CO2-neutraal door strategieën te leveren voor koolstofreductie

Decarbonisatie

CO2 prestatieladder

Carbon Footprint

Resultaten

We gaan verder dan CO2-doelen van Parijs klimaatakkoord

Bij Atos streven we er als onderdeel van onze purpose naar om een voortrekkersrol te vervullen op het gebied van CO2-reductie en willen we ook onze klanten en andere stakeholders hierbij ondersteunen. We hebben besloten om ons programma gericht op CO2-reductie in een stroomversnelling te brengen.

We committeren aan de Duurzaamheidsbeleid van Atos Atos Environmental Policy 2022. Hierin zijn opgenomen de 8 belangrijkste pricipes waarom onze wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen zijn gericht. Door ons aan te sluiten bij de Business Ambition for 1.5°C verbinden we ons aan de meest ambitieuze doelstelling uit het Klimaatakkoord van Parijs.

In onze visie is het verkleinen van de CO2-uitstoot die het gevolg is van digitale diensten en oplossingen een cruciaal vraagstuk dat niet los kan worden gezien van de voortschrijdende digitalisering van de samenleving.
Dit leidt tot een grotere inzet van IT en nieuwe technologische toepassingen in het hart van organisaties, tot het ontstaan van nieuw verdienmodellen en tot aanpassingen van bedrijfsactiviteiten met als doel de klantbeleving op een positieve manier te beïnvloeden. We geloven dat het verminderen van de CO2-voetafdruk een waardevolle dimensie toevoegt aan de digitalisering en willen klanten hierbij ondersteunen.

Invulling aan strategie de komende jaren

Atos heeft zichzelf tot doel gesteld om tegen 2039 volledig CO2-neutraal te zijn en beschouwt CO2-reductie als één van haar belangrijkste parameters. We zijn ook bereid om vergelijkbare targets in onze overeenkomsten met klanten op te nemen. Hierbij verbinden we ons aan een CO2-reductie in de IT-activiteiten van klanten en kwantificeren we dit in onze contracten, de zogeheten Decarbonization Level Agreements. Hiermee vervullen we een voortrekkersrol in de markt. Als onderdeel van onze dienstverlening meten we en rapporteren we onze klanten over hun CO2– en leggen we concrete targets vast om deze CO2-voetafdruk substantieel te verkleinen. Ook kijken we hoe we dit kunnen integreren in de diensten die zij van ons afnemen, zoals in datacenters, de Digitale Werkplek en andere vormen van digitalisering.

Verdienmodel

Aan de basis van dit verdienmodel staat een Digital Decarbonization Assessment (DDA). Dit is een evaluatie van de mate waarin de digitale toepassingen van klanten CO2-uitstoot genereren. Dit helpt ons om bij klanten bewustzijn te creëren over de milieu-impact van deze toepassingen Dat krijgt invulling door hen duidelijke inzichten te bieden in de verbeteringen die mogelijk zijn. DDA is volledig gericht op de IT-component van CO2-reducties. In deze assessments combineren we onze specifieke kennis op dit terrein met concrete tools waarbij de CO2-voetafdruk in negen IT-categorieën in kaart wordt gebracht. Naast de DDA hebben we met onze Decarbonization Level Agreements een nieuwe contractvorm ontwikkeld. Verder werken we bij relevante digitale services/oplossingen een methodologie uit die is gericht op het minimaliseren van de CO2-uitstoot en die is gekoppeld aan specifieke kpi’s.

Prestaties

Atos publiceert jaarlijks het Integrated Report 2021, waarin zij haar visie, strategie en financiële en niet-financiële prestaties die zij in het voorgaande jaar heeft gerealiseerd, uiteenzet. Het rapport geeft inzicht voor welke kansen en uitdagingen de Groep staat en welke initiatieven zijn ontplooid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo is ons Integrated Report 2020 opgesteld in overeenstemming met het Registration Document 2021 en aanbevelingen gebaseerd op de standaardoptie Comprehensive van het Global Reporting Initiative (GRI).

Sinds een aantal jaar rapporteren we integraal over onze duurzame en maatschappelijke prestaties. De publicatie van dit geïntegreerde rapport waarin we inzicht bieden in al onze activiteiten is een vervolg hierop. Dit rapport – waarin zowel financiële als niet-financiële informatie wordt gedeeld – maakt zichtbaar hoe Atos op lange termijn duurzame waarde creëert voor al haar partners en haar omgeving. Hierin mobiliseren we de vaardigheden en expertise van al onze medewerkers en zetten we in op een zo groot mogelijke reductie van onze CO2-voetafdruk.

CO2-neutrale hosting services

Met betrekking tot onze milieustrategie zijn we de eerste wereldwijde IT leverancier die volledig geïntegreerde CO2 neutrale hosting services aanbiedt aan klanten via ons Decarbonisatie-programma. Gebaseerd op ons eigen ambitieuze programma om onze werkplek en onze activiteiten te verduurzamen, benaderen steeds meer klanten ons voor consulting en oplossingen die hun in staat stellen om Firms of the Future te worden en de stap te maken richting duurzaamheid als business driver voor kostenbesparing en efficiëntieverhoging.

Wereldwijde CO2-uitstoot vermindering

We gebruiken koolstofarme elektriciteit en hanteren energiebesparende maatregelen in ons kantoren met klimaatsystemen. De CO2-uitstoot wordt 100% gecompenseerd via een speciaal windmolenpark-programma in India en levert volledig gecompenseerde hostingdiensten. Dit programma geeft invulling aan een omvangrijk milieuprogramma dat uit verschillende initiatieven bestaat, zoals de modernisering van datacenters, een toename van het gebruik van milieuvriendelijke, CO2-reductie en een verbetering van de energie-efficiëntie.

Talk to us

Peter de Kwaasteniet

Peter de Kwaasteniet

Sustainability Manager Atos NL

Peter.deKwaasteniet@atos.net

LinkedIn