Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content.
You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the “Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the “Decline all cookies” button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Managing your cookies

Our website uses cookies. You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the “Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the “Decline all cookies” button.

Necessary cookies

These are essential for the user navigation and allow to give access to certain functionalities such as secured zones accesses. Without these cookies, it won’t be possible to provide the service.
Matomo on premise

Marketing cookies

These cookies are used to deliver advertisements more relevant for you, limit the number of times you see an advertisement; help measure the effectiveness of the advertising campaign; and understand people’s behavior after they view an advertisement.
Adobe Privacy policy | Marketo Privacy Policy | MRP Privacy Policy | AccountInsight Privacy Policy | Triblio Privacy Policy

Social media cookies

These cookies are used to measure the effectiveness of social media campaigns.
LinkedIn Policy

Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the “Decline all cookies” button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Skip to main content

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in Nederland

Lees meer over ons Milieubeleid en Duurzaamheid in onze organisatie

Sustainability

Duurzaamheidsambitie

Decarbonisatie

CO2 prestatieladder

Social Responsibility

Maatschappelijk verantwoord ondernemen in het hart van onze organisatie

Atos is een erkende pionier in het aangaan van de duurzaamheidsuitdagingen waarmee de samenleving en de industrie worden geconfronteerd. Van koolstofarme digitale diensten tot naleving van regelgeving voor gegevensprivacy tot ondersteuning van diversiteit en toegankelijkheid, Atos heeft altijd voorop gelopen op het gebied van MVO-innovatie.

Onze ambitie is om op te treden als vertrouwde partner voor alle stakeholders – nu en voor de lange termijn. Atos begon zijn reis naar maatschappelijk verantwoord ondernemen meer dan tien jaar geleden en is een erkende leider in zijn branche op het gebied van milieu-, sociale en bestuurscriteria.

Atos is zich terdege bewust van haar missie en verantwoordelijkheid richting de samenleving en is ervan overtuigd dat digitaal een belangrijke bijdrage kan leveren aan duurzame en maatschappelijke ontwikkeling, in het bijzonder aan de strijd tegen klimaatverandering, digitale inclusie en vertrouwen in datamanagement.

Milieupionier in de digitale sector

Atos is zich volledig bewust van zijn verantwoordelijkheid jegens de planeet en streeft ernaar een milieupionier te zijn in de digitale sector. De organisatie draagt ​​bij aan een meer koolstofarme en duurzame wereld door zijn eigen koolstofemissies te verminderen en te compenseren (Atos carbon operational perimeter) en door digitale oplossingen te promoten om zijn klanten en partners te ondersteunen bij hun eigen decarbonisatietrajecten.

Het milieuprogramma ging in 2008 van start. Sinds enkele jaren is er een groot aantal beleidslijnen, processen, richtlijnen en actieplannen om de emissiereducties te realiseren die nodig zijn om klimaatverandering tegen te gaan. Tussen 2019 en 2021 daalde de koolstofemissie van de Atos in Nederland (scope 1, 2 en 3) met -41%, tot 85 K tCO2e in absoluut. Deze ontwikkeling is volledig in lijn met de inzet om tegen 2025 een reductie van -50% te realiseren. De duurzaamheidsdoelstellingen zijn afgestemd op het Science-Based Target-initiatief nieuwe Net-Zero Standard, rekening houdend met de nieuwe criteria die van toepassing zijn op zowel zijn korte- als langetermijnreductiedoelstellingen en klimaatneutrale doelstelling.

In 2021 nam Atos deel aan COP26, wat de cruciale rol van digitale innovatie in de strijd tegen klimaatverandering onderstreepte. Tijdens deze top zijn innovatieve dataplatforms, Terra² en MyCO2Compass gepresenteerd om de net-zero-transformatie van onze klanten te helpen te bereiken.

Wereldwijde CO2-uitstoot vermindering

Ons compensatieprogramma wordt uitgevoerd via windparkprojecten die schone elektriciteit en door bosbeschermingsprojecten die natuurgebaseerde compensatie mogelijk maken. Bovendien werd Atos een van de eerste bedrijven in onze branche die een interne koolstof prijsmechanisme, waarmee een waarde toegekend aan de reductie in tCO2-emissies. Dit mechanisme is gerelateerd aan emissies door het zakelijk reizen, de ict-apparaten en de activiteiten onze datacenters. Het ondersteunt de inkoop te kiezen voor groene leveranciers en het levert een concreet decarbonisatie-aanbod aan klanten.

AtoZero is een compenserende strategie voor netto nul koolstofemissies. De klimaatuitdagingen kunnen worden aangepakt met een strategie die een waardevolle verandering kan bewerkstelligen: CO2-compensatie. Meer over AtoZero

Energie-efficiëntie en Groene Energie

Zowel onze kantoorlocaties en als strategische datacenters worden gemonitord volgens de belangrijkste Key Performance Indicators (KPI’s) uit het milieumanagement-systeem. Het elektriciteitsverbruik is 100% koolstofarme energie ter ondersteuning van de 1,5°C Science Based doelen. We stellen energiedoelstellingen op in een vierjaren energie-efficientie programma die zorgdragen voor een nog betere energieoptimalisatie in de datacenters. Om de energie-efficiëntie nog meer te verhogen investeert Atos continu in technologieën en best practices die de energieverbruik en optimalisatie van de energieprestaties van computerhardware en andere elektrische installaties nog meer verbeteren.

Daarnaast zijn alle locaties ISO14001 gecertificeerd. Het milieuprogramma en het klimaatleiderschap zijn jaar na jaar erkend door internationale organisaties zoals de CDP (Climate Performance Leadership Index), DJSI (Dow Jones Sustainability Indices).

Sustainability Policy

Atos’ Atos Environmental Policy 2022 geeft op een gedetailleerde wijze het milieubeleid weer. Atos heeft gekozen voor een reeks van krachtige instrumenten om deze ambities te realiseren. Het energiezorgsysteem en het CO2 Emissie-reductieprogramma van het afgelopen jaar heeft een goed resultaat opgeleverd in de uitvoering van de energiebesparende maatregelen en in de invoering van de CO2-reductiemaatregelen. Bijna alle maatregelen zijn volgens het Atos Carbon Reduction Plan 2021 -2025 uitgevoerd.

Een speerpunt is het verlagen van de CO2-voetafdruk en het minimaliseren van de impact op het milieu. Naast dat alle locaties van Atos Nederland ISO14001 zijn gecertificeerd, wil de organisatie met de CO2 Prestatieladder ook aantonen dat de CO2-emissies in haar bedrijfsketen worden gereduceerd met het CO2-Emissiereductieprogramma. Daarnaast rapporteert Atos ook jaarlijks over haar wereldwijde CO2 reductie activiteiten aan het Carbon Disclosure Project (CDP).

Dow Jones Sustainability Index

De Dow Jones Sustainability Index (DJSI) is een belangrijke maatstaf om de prestaties van mondiaal opererende bedrijven te bepalen op het gebied van economische, milieu- en sociale criteria. Vanwege onze prestaties op het gebied van Corporate Responsibility & Sustainability is Atos voor het tweede jaar op rij gewaardeerd op nummer 1 in duurzaamheidsprestaties binnen de IT-dienstensector in de DJSI World en Europa indexen. Atos bevestigt niet alleen haar #1 positie, maar heeft ook verbeterde resultaten ten opzichte van vorig jaar. Heldere en doelgerichte Key Performance Indicators hebben Atos geholpen om snelle vooruitgang te boeken in relevante duurzame gebieden. Deze erkenning weerspiegelt onze voortdurende en langdurige inzet om meer innovatieve digitale oplossingen te bieden aan onze klanten in hun digitale transformatie, terwijl ze de sociale en milieu-uitdagingen van de 21ste eeuw aanpakt, en hiermee bijdraagt aan een duurzamere en digitaal verantwoordelijke samenleving.

Integrated Performance

In 2020 voerde Atos een nieuwe materiaalanalyse uit met een derde partij en afgestemd op de GRI-normen. Hiermee is de prioriteit van de Corporate Responsibility-aangelegenheden geherstructuureerd en volgens ESG-dimensies van milieu, sociaal en gouvernance gerapporteerd.

Atos streeft ernaar een leidende rol te spelen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), en werkt continue aan verbetering op dit gebied. Door ecologische, sociale, ethische en veiligheidsdimensies in haar bedrijfsstrategie op te nemen, wordt er tegelijkertijd ook hard gewerkt aan het ontwikkelen van innovatieve digitale oplossingen, Atos weet een duurzamere toekomst vorm te geven in een veilige en beveiligde informatievoorziening ruimte en doet dit volledig in lijn met haar “Raison d’Être“.
Elk jaar publiceren we een geïntegreerd prestatiedashboard als onderdeel van ons geïntegreerd verslag. De acht indicatoren worden regelmatig herzien tijdens de strategische vergaderingen van de Groep.

Atos Integrated Report 2021

Elk jaar zetten wij ons jaarrapport op volgens deze internationale richtlijnen en sindsdien behalen wij nog steeds het hoogste predikaat A+“Comprehensive” volgens de GRI Standards Content Index.

 

EU Taxonomie

Atos verwelkomt ook de nieuwe EU-taxonomie voor duurzame activiteiten en is een van de eerste bedrijven die EU Taxonomy volledig implementeert in de rapportage rapportage ter ondersteuning van de Europese Green Deal. EU Taxonomie definieert wat duurzaam is. Een door de Europese Commissie gepubliceerde lijst van economische activiteiten die bijdragen aan het halen van de EU doelstelling om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Deze zogenaamde ‘Taxonomie’ geldt als leidraad voor investeringen in duurzaamheid. Atos identificeert en rapporteert in welke mate haar activiteiten betrokken zijn en als duurzaam beschouwd kunnen worden. In het eerste rapportage jaar heeft Atos een uitgebreide methodologie om de taxonomie-uitlijning te rapporteren volgens de Sustainable Development Goals. Met deze aanpak is Atos voorbereid op de toekomstige rapportageverplichtingen.

Governance and Digital Trust

Atos draagt bij aan het vergroten van het vertrouwen in de digitale veiligheid en beschermt bedrijven en de samenleving. Atos streeft ernaar erkend te worden als een betrouwbaar digitaal bedrijf op het gebied van corporate governance, ethiek en gegevensveiligheid. We voldoen aan de best-in-class corporate governance-normen en maken deel uit van verschillende initiatieven die gericht zijn op beveiliging, ethiek en rechtvaardigheid binnen digitale diensten. Meer informatie over ‘Digital Trust’
Atos Compliance Review 2022.

De Atos Business Partner’s Commitment to Integrity is gedistribueerd naar alle leveranciers die deelnemen aan een offerteaanvraagproces en de belangrijkste clausules zijn opgenomen in onze contracten. Er wordt van leveranciers verwacht dat ze de tien principes van het UN Global Compact volgen met betrekking tot mensenrechten, arbeidsnormen. Partners en toeleveranciers maken deel uit van het ecosystem van Atos en worden hierdoor gezien als belangrijke belanghebbenden waarvan onder meer verwacht dat ze het Milieubeleid en het Carbon Reduction Plan met de Net Zero Ambitie van Atos respecteren. Ze zullen moeten voldoen aan strenge milieunormen. En er wordt van hen verwacht dat ze voortdurend werken aan het evalueren en minimaliseren van hun eigen milieueffecten, zoals CO2-reductie.

Sinds de eerste Corporate Responisbility Rapportage (2009) is Atos toegewijd aan de United Nations Global Compact (UNGC). Thierry Breton voormalig CEO van Atos heeft dit initiatief getekend. Daarmee heeft Atos zich verplicht om de tien principes van dit initiatief op te nemen in Atos’ strategie. Jaar na jaar, zijn deze principes onderdeel geworden van de strategie en het Corporate Responsibility Programma.

‘A Lijst’ CDP

Atos heeft vanwege haar inspanningen tegen klimaatverandering een positie gekregen op de prestigieuze ‘A Lijst’ van CDP. Zij heeft deze positie gekregen op basis van haar klimaatrapportages in 2019. Atos kreeg erkenning voor haar activiteiten om haar CO2-voetafdruk te verlagen, haar milieu-impact te minimaliseren en voor haar bijdrage aan de ontwikkeling van een economie met lage CO2-emissies. Deze positionering is gebaseerd op de vragenlijst die CDP aan Atos heeft voorgelegd. Zij behoort hiermee tot de kleine groep bedrijven die op dit terrein uitzonderlijk presteren en zijn geselecteerd uit duizenden organisaties die door CDP zijn beoordeeld.

Atos gepositioneerd op ‘A Lijst’ CDP voor inspanningen tegen klimaatverandering

Talk to us

Peter de Kwaasteniet

Sustainability Manager Atos NL

Peter.deKwaasteniet@atos.net

LinkedIn