Sustainability in Nederland

Lees meer over ons Sustainability beleid

Leiderschap in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

The Firm of the Future is een bedrijf wat door de natuur geïnspireerd is en zich aanpast als een levend organisme, bloeiend binnen de steeds veranderende zakelijke en sociaal-economische systemen, bestand tegen verstoringen en afhankelijk van het grootste ecosysteem: de Aarde.

We leven in het Decennium van Transformatie en transformationele tijden vragen om transformationele veranderingen. Bedrijven die door deze turbulente tijden willen overleven en gedijen, zullen moeten veranderen van een Firm of the Past naar een Firm of the Future. De Firma of the Future brengt de waarden van duurzaamheid tot de kern en genereert daarmee, waarde voor zichzelf, de gemeenschappen en de ecosystemen waarin zij actief is.Atos heeft een lange geschiedenis van maatschappelijke betrokkenheid. Met de huidige markt condities gelooft Atos nog steeds dat het belangrijk is om haar inspanningen voort te zetten, zodat wereldwijd de duurzame visie en strategie van de Atos groep wordt geïmplementeerd en wordt versterkt.

In 2012 is Atos is doorgegaan met het uitbreiden van de sterke fundering die er de afgelopen jaren gelegd is. Sinds ons jaarverslag van vorig jaar, heeft de duurzaamheidsagenda zich verder doorontwikkeld. De economische crisis heeft klanten gedwongen om hun bedrijfsmodellen aan te passen en de ingezette strategie nogmaals te heroverwegen.

Het omarmen van duurzaamheid als kernwaarde in de bedrijfsstrategie stelt klanten in staat om deze tijden van economische, sociale en milieu gerelateerde uitdagingen het hoofd te bieden. Daarom is het verankeren van duurzaamheid in het hart van het bedrijf een keuze die economisch gezien niet meer dan logisch is.

GRI certificering

GRI certificering

Atos’ visie op duurzaamheid zorgde er voor dat in 2009, Atos het eerste IT bedrijf was die toetrad tot het Global Reporting Initiatief (GRI) G3. De GRI richtlijnen zijn een wereldwijde standaard voor rapporteren over Corporate Responsability en Sustainability.

Als enige leider in de IT groep kregen wij elk jaar opnieuw, van 2010 tot 2014, het hoogste level certificaat voor onze CSR rapporten, welke gecontroleerd werden door een derde externe partij. Elk jaar zetten wij ons jaarrapport op volgens deze internationale richtlijnen en sindsdien behalen wij nog steeds het hoogste predikaat A+“Comprehensive” volgens de GRI G4.

 

UN Global Compact

Sinds zijn eerste Corporate Responisbility Rapport 2009 is Atos toegewijd aan de United Nations Global Compact (UNGC). Thierry Breton, CEO van Atos heeft dit initiatief getekend. Daarmee heeft Atos zich verplicht om de tien principes van dit initiatief op te nemen in Atos’ strategie.

Jaar na jaar, zijn deze principes onderdeel geworden van de strategie en het Corporate Responsibility Programma.

 

Dow Jones Sustainability Index

Daarnaast is Atos voor het vierde opeenvolgende jaar onderdeel van de Dow Jones Sustainability Index. Vanwege onze prestaties in Europa (2015 DJSI Europe) en wereldwijd (2015 DJSI World) hebben wij een “Gouden” waardering verkregen. Heldere en doelgerichte Key Performance Indicators hebben Atos geholpen om snelle vooruitgang te boeken in relevante duurzame gebieden.

Wellbeing@work

Intern blijft ons Wellbeing@work programma de aanjager van verandering in ons bedrijf, en helpt het ons om nieuwe standaarden te ontwikkelen voor de inrichting van onze werkplekken en op welke manier we met elkaar samenwerken. In totaal hebben 24 Atos landen en Geographische Business Units (GBUs) deelgenomen aan het onafhankelijke onderzoek van de Great Place to Work stichting, met een respons van meer dan 41,081 medewerkers. Hierbij werd Atos onder andere verkozen als een van de top-3 werkgevers in Polen.

Zero email™

Om onze Zero email™ ambitie verder kracht bij te zetten hebben we BlueKiwi, Europees marktleider in enterprise social networks, overgenomen om onze eigen sociale bedrijfsnetwerk te ontwikkelen en een efficiëntere manier van (samen)werken te faciliteren.

CO2 neutrale hosting services

Met betrekking tot onze milieustrategie zijn we de eerste wereldwijde IT leverancier die volledig geïntegreerde CO2 neutrale hosting services aanbiedt aan klanten via ons Ambition Zero Carbon programma. Gebaseerd op ons eigen ambitieuze programma om onze werkplek en onze activiteiten te verduurzamen, benaderen steeds meer klanten ons voor consulting en oplossingen die hun in staat stellen om Firms of the Future te worden en de stap te maken richting duurzaamheid als business driver voor kostenbesparing en efficiëntieverhoging.

 

Atos’ Milieubeleidsverklaring detailleert beleid, doelen en gevolgde standaards verder: Atos heeft gekozen voor een reeks van krachtige instrumenten om deze ambities te realiseren. Zo heeft zij haar milieu management systeem gecompleteerd en ISO 14001 gecertificeerd, en met de Nederlandse overheid het MJA3-convenant ondertekend. Daarnaast rapporteert Atos ook jaarlijks over haar wereldwijde CO2 reductie activiteiten aan het Carbon Disclosure Project (CDP).

 

 

Daarnaast neemt Atos deel aan de CO2 prestatie ladder. Sinds april 2012 is Atos gecertificeerd op maturity level 4 van deze CO2 Prestatieladder.

In scope zijn alle diensten, gebouwen, organisatie-onderdelen en processen van Atos NL B.V. Meer informatie hierover is te vinden onder CO2 Prestatie ladder.

Talk to us

Leon Emmen

Sustainability Manager Benelux & The Nordics

Leon.emmen@atos.net T: +31 (0)88 265 5555 M:  +31 (0)6 8363 77 91  
LinkedIn