Sustainability in Nederland

Lees meer over ons Sustainability beleid

Leiderschap in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De derde revolutie verandert onze wereld op dit moment. Bij Atos streven we naar het vervullen van een wereldwijde leiderschapsrol door met digitale technologie blijvende waarde voor onze klanten en voor een duurzamere maatschappij te creëren. Het laatste jaar heeft Atos een enorme transformatie ondergaan. Ons aantal medewerkers is richting de 100,000 mensen gegroeid. Daarnaast zijn we nu actief in nieuwe landen en markten om ook daar de digitale transformatie te ondersteunen. Corporate responsibility and sustainability zijn de steunpilaren voor groei bij Atos en vormen een integraal onderdeel van Atos’ strategie. Wij geloven dat we alleen een Tier One digital services bedrijf kunnen zijn als we ook een wereldleider zijn in duurzaamheid. Zowel onze klanten, onze medewerkers als al onze andere stakeholders verwachten dit van ons.

Atos heeft een lange geschiedenis van maatschappelijke betrokkenheid. Met de huidige markt condities gelooft Atos nog steeds dat het belangrijk is om haar inspanningen voort te zetten, zodat wereldwijd de duurzame visie en strategie van de Atos groep wordt geïmplementeerd en wordt versterkt. Vanaf 2012 breidt Atos deze sterke fundering die er voorgaande jaren gelegd is, uit. Zo ontwikkelt de duurzaamheidsagenda elk jaar door. Dit is onder andere terug te lezen in onze jaarrapport, waar ons Corporate Sustainability Report een standaard onderdeel van is. Naast deze global doelstellingen, heeft de divisie Benelux & the Nordics aanvullende duurzame doelstellingen. Deze worden jaarlijks gepubliceerd in ons Sustainability Policy Statement.

GRI certificering

GRI certificering

Atos’ visie op duurzaamheid zorgde er voor dat in 2009, Atos het eerste IT bedrijf was die toetrad tot het Global Reporting Initiatief (GRI) G3. De GRI richtlijnen zijn een wereldwijde standaard voor rapporteren over Corporate Responsability en Sustainability.

Als enige leider in de IT groep kregen wij elk jaar opnieuw, van 2010 tot 2014, het hoogste level certificaat voor onze CSR rapporten, welke gecontroleerd werden door een derde externe partij. Elk jaar zetten wij ons jaarrapport op volgens deze internationale richtlijnen en sindsdien behalen wij nog steeds het hoogste predikaat A+“Comprehensive” volgens de GRI G4.

 

UN Global Compact

Sinds zijn eerste Corporate Responisbility Rapport 2009 is Atos toegewijd aan de United Nations Global Compact (UNGC). Thierry Breton, CEO van Atos heeft dit initiatief getekend. Daarmee heeft Atos zich verplicht om de tien principes van dit initiatief op te nemen in Atos’ strategie.

Jaar na jaar, zijn deze principes onderdeel geworden van de strategie en het Corporate Responsibility Programma.

 

Dow Jones Sustainability Index

Daarnaast is Atos voor het vierde opeenvolgende jaar onderdeel van de Dow Jones Sustainability Index. Vanwege onze prestaties in Europa (2015 DJSI Europe) en wereldwijd (2015 DJSI World) hebben wij een “Gouden” waardering verkregen. Heldere en doelgerichte Key Performance Indicators hebben Atos geholpen om snelle vooruitgang te boeken in relevante duurzame gebieden.

Wellbeing@work

Intern blijft ons Wellbeing@work programma de aanjager van verandering in ons bedrijf, en helpt het ons om nieuwe standaarden te ontwikkelen voor de inrichting van onze werkplekken en op welke manier we met elkaar samenwerken. In totaal hebben 24 Atos landen en Geographische Business Units (GBUs) deelgenomen aan het onafhankelijke onderzoek van de Great Place to Work stichting, met een respons van meer dan 41,081 medewerkers. Hierbij werd Atos onder andere verkozen als een van de top-3 werkgevers in Polen.

Zero email™

Om onze Zero email™ ambitie verder kracht bij te zetten hebben we BlueKiwi, Europees marktleider in enterprise social networks, overgenomen om onze eigen sociale bedrijfsnetwerk te ontwikkelen en een efficiëntere manier van (samen)werken te faciliteren.

CO2 neutrale hosting services

Met betrekking tot onze milieustrategie zijn we de eerste wereldwijde IT leverancier die volledig geïntegreerde CO2 neutrale hosting services aanbiedt aan klanten via ons Ambition Zero Carbon programma. Gebaseerd op ons eigen ambitieuze programma om onze werkplek en onze activiteiten te verduurzamen, benaderen steeds meer klanten ons voor consulting en oplossingen die hun in staat stellen om Firms of the Future te worden en de stap te maken richting duurzaamheid als business driver voor kostenbesparing en efficiëntieverhoging.

 

Atos’ Sustainability Policy Statement detailleert beleid, doelen en gevolgde standaards verder: Atos heeft gekozen voor een reeks van krachtige instrumenten om deze ambities te realiseren. Zo heeft zij haar milieu management systeem gecompleteerd en ISO 14001 gecertificeerd, en met de Nederlandse overheid het MJA3-convenant ondertekend. Daarnaast rapporteert Atos ook jaarlijks over haar wereldwijde CO2 reductie activiteiten aan het Carbon Disclosure Project (CDP).

 

 

Daarnaast neemt Atos deel aan de CO2 prestatie ladder. Sinds april 2012 is Atos gecertificeerd op maturity level 4 van deze CO2 Prestatieladder.

In scope zijn alle diensten, gebouwen, organisatie-onderdelen en processen van Atos NL B.V. Meer informatie hierover is te vinden onder CO2 Prestatie ladder.

Talk to us

Anne Marieke Eveleens

Sustainability Manager Benelux & The Nordics

Anne.marieke.eveleens@atos.net  
LinkedIn