Sustainability in Nederland

Lees meer over ons Sustainability beleid

Leiderschap in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De derde revolutie verandert onze wereld op dit moment. Bij Atos streven we naar het vervullen van een wereldwijde leiderschapsrol door met digitale technologie blijvende waarde voor onze klanten en voor een duurzamere maatschappij te creëren. Het laatste jaar heeft Atos een enorme transformatie ondergaan. Ons aantal medewerkers is richting de 120,000 mensen gegroeid. Daarnaast zijn we nu actief in nieuwe landen en markten om ook daar de digitale transformatie te ondersteunen. Corporate responsibility and sustainability zijn de steunpilaren voor groei bij Atos en vormen een integraal onderdeel van Atos’ strategie. Wij geloven dat we alleen een Tier One digital services bedrijf kunnen zijn als we ook een wereldleider zijn in duurzaamheid. Zowel onze klanten, onze medewerkers als al onze andere stakeholders verwachten dit van ons.

Onze ambitie: getalenteerd samenwerken aan een nieuwe digitale wereld

We streven ernaar klanten te helpen hun doelen te bereiken in hun digitale reis, zodat we vanuit een gezamenlijke maatschappelijke opgave een fundament leggen in de nieuwe digitale wereld. De digitalisering daagt ons uit elkaars mogelijkheden en risico’s te erkennen en een nieuwe manier van samenwerking te ontwikkelen. Tegelijkertijd voegen we aanhoudend waarde toe op een doelmatige, rendabele en financierbare wijze voor klantrelaties én medewerkers.

Waarde creëren voor een duurzame toekomst

Dat doen we als we ons leven en werk heroverwegen en tegelijkertijd voor elkaar en de planeet zorgen. Met de meest geavanceerde technologieën brengen we in het bedrijfsleven maar ook in de samenleving positieve veranderingen aan voor een ethische en milieuvriendelijke toekomst.

Momenteel maken we grote stappen in de manier waarop we de gezondheidszorg en diensten aan burgers leveren. Onze prioriteit ligt bij het ontwikkelen en verwerven van de beste digitale vaardigheden voor alle stakeholders en bieden we klanten innovatieve oplossingen waardoor zij hun bedrijfsmodellen opnieuw uitvinden in een digitale wereld. Met ons programma Wellbeing@work en een reeks andere initiatieven richten we ons op het creëren van een boeiende werkomgeving in een wereldwijde cultuur die de diversiteit en aspiraties van onze mensen weerspiegelt.

De digitale markt vereist hoge prestaties

Van ons wordt verwacht dat we in staat zijn én de ambitie hebben om resultaatgericht aan te sturen. Vandaar dat we voortdurend werken aan het borgen van kennis en het ontwikkelen van talenten met de meest uiteenlopende achtergronden. Samenwerken en welzijn op de werkvloer worden bevorderd, waardoor onze ‘digital natives’ in staat zijn klantrelaties iets extra’s te bieden en hun vaardigheden met passie verder te ontwikkelen. Hierdoor kunnen we een positieve verandering op een innovatieve wijze brengen en blijven we  scherp op het snijvlak van digitale innovatie.

CO2 neutrale hosting services

Met betrekking tot onze milieustrategie zijn we de eerste wereldwijde IT leverancier die volledig geïntegreerde CO2 neutrale hosting services aanbiedt aan klanten via ons Ambition Zero Carbon programma. Gebaseerd op ons eigen ambitieuze programma om onze werkplek en onze activiteiten te verduurzamen, benaderen steeds meer klanten ons voor consulting en oplossingen die hun in staat stellen om Firms of the Future te worden en de stap te maken richting duurzaamheid als business driver voor kostenbesparing en efficiëntieverhoging.

Wereldwijde CO2-uitstoot vermindering

We gebruiken koolstofarme elektriciteit en hanteren energiebesparende maatregelen in ons kantoren met klimaatsystemen. De CO2-uitstoot wordt 100% gecompenseerd via een speciaal windmolenpark-programma in India en levert volledig gecompenseerde hostingdiensten. Dit programma geeft invulling aan een omvangrijk milieuprogramma dat uit verschillende initiatieven bestaat, zoals de modernisering van datacenters, een toename van het gebruik van milieuvriendelijke, CO2-reductie en een verbetering van de energie-efficiëntie.

Meerjarenafspraken Energie efficiëntie

Zowel onze kantoorlocaties en als strategische datacenters worden gemonitord volgens de belangrijkste Key Performance Indicators (KPI’s) uit het milieumanagement-systeem en van het convenant Meerjarenafspraken Energie efficiëntie (MJA3/MEE) en het Energieakkoord. Daarnaast zijn alle locaties  ISO14001 gecertificeerd. Het milieuprogramma en het klimaatleiderschap zijn jaar na jaar erkend door internationale organisaties zoals de CDP (Climate Performance Leadership Index), DJSI (Dow Jones Sustainability Indices).

Wellbeing@work

Intern blijft ons Wellbeing@work programma de aanjager van verandering in ons bedrijf, en helpt het ons om nieuwe standaarden te ontwikkelen voor de inrichting van onze werkplekken en op welke manier we met elkaar samenwerken. In totaal hebben 24 Atos landen en Geographische Business Units (GBUs) deelgenomen aan het onafhankelijke onderzoek van de Great Place to Work stichting, met een respons van meer dan 41,081 medewerkers. Hierbij werd Atos onder andere verkozen als een van de top-3 werkgevers in Polen.

Wellbeing@Work is gestart in 2010. Een belangrijkste transformatietrajecten voor de continue verbetering van onze manier van werken. Het voorziet in de nieuwste tools en initiatieven om te helpen met integratie, communicatie, samenwerking, digitale ondersteuning, ontwikkeling en bewustwording van  maatschappelijke verantwoordelijkheid om de genderkloof dichten en een inclusieve bedrijfscultuur met medewerkerstevredenheid aan te moedigen. Alles tezamen dien te leiden tot een nog betere klanttevredenheid. Het programma omvat:

  • individuele ontwikkeling plannen (IDP) en loopbaanmobiliteitsplannen zoals Internal First
  • engagement initiatieven zoals “We are Atos” welke de nadruk legt op het ontwikkelen van maatschappelijke waarde in diversiteit en inclusieve bedrijfscultuur.

Het nieuwe werken

We bevorderen ‘het nieuwe werken’ met het Atos Zero Email™ Program en het gebruik van digitale netwerken als Circuit. Door het anders werken en het “on remote” werken te stimuleren, wordt de CO2-uitstoot van het woon-en werkverkeer en het gebruik van fossiele brandstoffen verminderd. De visie is om met een bron-efficiënte en toekomstbestendige regeling te werken die medewerkers in staat stelt om daar te zijn waar ze het beste kunnen werken voor de klant (of voor Atos). Hier gaat een stimulerend effect uit voor de keuze van milieuvriendelijke transportmiddelen zoals het elektrisch rijden.

Corporate Responsibility and Sustainability Challenges

Sustainability Policy

Atos’ Sustainability Policy Statement detailleert beleid, doelen en gevolgde standaards verder: Atos heeft gekozen voor een reeks van krachtige instrumenten om deze ambities te realiseren. Zo heeft zij haar milieu management systeem gecompleteerd en ISO 14001 gecertificeerd, en met de Nederlandse overheid het MJA3-convenant ondertekend. Daarnaast rapporteert Atos ook jaarlijks over haar wereldwijde CO2 reductie activiteiten aan het Carbon Disclosure Project (CDP).

CRS Report

Atos heeft een lange geschiedenis van maatschappelijke betrokkenheid. Met de huidige markt condities gelooft Atos nog steeds dat het belangrijk is om haar inspanningen voort te zetten, zodat wereldwijd de duurzame visie en strategie van de Atos groep wordt geïmplementeerd en wordt versterkt. Vanaf 2012 breidt Atos deze sterke fundering die er voorgaande jaren gelegd is, uit. Zo ontwikkelt de duurzaamheidsagenda elk jaar door. Dit is onder andere terug te lezen in onze jaarrapport, waar ons Corporate Sustainability Report een standaard onderdeel van is. Naast deze global doelstellingen, heeft de divisie Benelux & the Nordics aanvullende duurzame doelstellingen. Deze worden jaarlijks gepubliceerd in ons Sustainability Policy Statement.

Dow Jones Sustainability Index

De Dow Jones Sustainability Index (DJSI) is een belangrijke maatstaf om de prestaties van mondiaal opererende bedrijven te bepalen op het gebied van economische, milieu- en sociale criteria.

Vanwege onze prestaties op het gebied van Corporate Responsibility & Sustainability hebben wij eenGouden” waardering verkregenDeze index plaatst ons als leider in de sector van de digitale en IT-services in 2018 in zowel de DJSI World & DJSI Europe Indices. Heldere en doelgerichte Key Performance Indicators hebben Atos geholpen om snelle vooruitgang te boeken in relevante duurzame gebieden. Deze erkenning weerspiegelt onze voortdurende en langdurige inzet om meer innovatieve digitale oplossingen te bieden  aan onze klanten in hun digitale transformatie, terwijl ze de sociale en milieu-uitdagingen van de 21ste eeuw aanpakt, en hiermee bijdraagt aan een duurzamere en digitaal verantwoordelijke samenleving.

GRI Certificering

Atos’ visie op duurzaamheid zorgde er voor dat in 2009, Atos het eerste IT bedrijf was die toetrad tot het Global Reporting Initiatief (GRI) G3. De GRI richtlijnen zijn een wereldwijde standaard voor rapporter

 

en over Corporate Responsability en Sustainability.Als enige leider in de IT groep kregen wij elk jaar opnieuw, van 2010 tot 2014, het hoogste level certificaat voor onze CRS rapporten, welke gecontroleerd werden door een derde externe partij. Elk jaar zetten wij ons jaarrapport op volgens deze internationale richtlijnen en sindsdien behalen wij nog steeds het hoogste predikaat A+“Comprehensive” volgens de GRI G4.GRI Standards Content Index – Atos Integrated Report 209

 

UN Global Compact


Sinds zijn eerste Corporate Responisbility Rapport 2009 is Atos toegewijd aan de United Nations Global Compact (UNGC). Thierry Breton voormalig CEO van Atos heeft dit initiatief getekend. Daarmee heeft Atos zich verplicht om de tien principes van dit initiatief op te nemen in Atos’ strategie.

Jaar na jaar, zijn deze principes onderdeel geworden van de strategie en het Corporate Responsibility Programma.

 

Talk to us

Muriël van Mameren

Corporate Responsibility & Sustainability Manager Benelux & The Nordics

muriel.vanmameren@atos.net
LinkedIn