Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in Nederland

Lees meer over ons Milieubeleid

Leiderschap in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De derde revolutie verandert onze wereld op dit moment. Bij Atos streven we naar het vervullen van een wereldwijde leiderschapsrol door met digitale technologie blijvende waarde voor onze klanten en voor een duurzamere maatschappij te creëren. Het laatste jaar heeft Atos een enorme transformatie ondergaan. Ons aantal medewerkers is richting de 120,000 mensen gegroeid. Daarnaast zijn we nu actief in nieuwe landen en markten om ook daar de digitale transformatie te ondersteunen. Corporate responsibility and sustainability zijn de steunpilaren voor groei bij Atos en vormen een integraal onderdeel van Atos’ strategie. Wij geloven dat we alleen een Tier One digital services bedrijf kunnen zijn als we ook een wereldleider zijn in duurzaamheid. Zowel onze klanten, onze medewerkers als al onze andere stakeholders verwachten dit van ons.

Onze ambitie: getalenteerd samenwerken aan een nieuwe digitale wereld

We streven ernaar klanten te helpen hun doelen te bereiken in hun digitale reis, zodat we vanuit een gezamenlijke maatschappelijke opgave een fundament leggen in de nieuwe digitale wereld. De digitalisering daagt ons uit elkaars mogelijkheden en risico’s te erkennen en een nieuwe manier van samenwerking te ontwikkelen. Tegelijkertijd voegen we aanhoudend waarde toe op een doelmatige, rendabele en financierbare wijze voor klantrelaties én medewerkers.

Waarde creëren voor een duurzame toekomst

Dat doen we als we ons leven en werk heroverwegen en tegelijkertijd voor elkaar en de planeet zorgen. Met de meest geavanceerde technologieën brengen we in het bedrijfsleven maar ook in de samenleving positieve veranderingen aan voor een ethische en milieuvriendelijke toekomst.

Momenteel maken we grote stappen in de manier waarop we de gezondheidszorg en diensten aan burgers leveren. Onze prioriteit ligt bij het ontwikkelen en verwerven van de beste digitale vaardigheden voor alle stakeholders en bieden we klanten innovatieve oplossingen waardoor zij hun bedrijfsmodellen opnieuw uitvinden in een digitale wereld. Met ons programma Wellbeing@work en een reeks andere initiatieven richten we ons op het creëren van een boeiende werkomgeving in een wereldwijde cultuur die de diversiteit en aspiraties van onze mensen weerspiegelt.

De digitale markt vereist hoge prestaties

Van ons wordt verwacht dat we in staat zijn én de ambitie hebben om resultaatgericht aan te sturen. Vandaar dat we voortdurend werken aan het borgen van kennis en het ontwikkelen van talenten met de meest uiteenlopende achtergronden. Samenwerken en welzijn op de werkvloer worden bevorderd, waardoor onze ‘digital natives’ in staat zijn klantrelaties iets extra’s te bieden en hun vaardigheden met passie verder te ontwikkelen. Hierdoor kunnen we een positieve verandering op een innovatieve wijze brengen en blijven we scherp op het snijvlak van digitale innovatie.

Wereldwijde CO2-uitstoot vermindering

We gebruiken koolstofarme elektriciteit en hanteren energiebesparende maatregelen in ons kantoren met klimaatsystemen. De CO2-uitstoot wordt 100% gecompenseerd via een speciaal windmolenpark-programma in India en levert volledig gecompenseerde hostingdiensten. Dit programma geeft invulling aan een omvangrijk milieuprogramma dat uit verschillende initiatieven bestaat, zoals de modernisering van datacenters, een toename van het gebruik van milieuvriendelijke, CO2-reductie en een verbetering van de energie-efficiëntie.

Meerjarenafspraken Energie-efficiëntie

Zowel onze kantoorlocaties en als strategische datacenters worden gemonitord volgens de belangrijkste Key Performance Indicators (KPI’s) uit het milieumanagement-systeem en van het convenant Meerjarenafspraken Energie efficiëntie (MJA3/MEE) en het Energieakkoord. Daarnaast zijn alle locaties ISO14001 gecertificeerd. Het milieuprogramma en het klimaatleiderschap zijn jaar na jaar erkend door internationale organisaties zoals de CDP (Climate Performance Leadership Index), DJSI (Dow Jones Sustainability Indices).

Sustainability Policy

Atos’ Sustainability Policy Statement detailleert beleid, doelen en gevolgde standaards verder: Atos heeft gekozen voor een reeks van krachtige instrumenten om deze ambities te realiseren. Zo heeft zij haar milieu management systeem gecompleteerd en ISO 14001 gecertificeerd, en met de Nederlandse overheid het MJA3-convenant ondertekend. Daarnaast rapporteert Atos ook jaarlijks over haar wereldwijde CO2 reductie activiteiten aan het Carbon Disclosure Project (CDP).

Dow Jones Sustainability Index

De Dow Jones Sustainability Index (DJSI) is een belangrijke maatstaf om de prestaties van mondiaal opererende bedrijven te bepalen op het gebied van economische, milieu- en sociale criteria. Vanwege onze prestaties op het gebied van Corporate Responsibility & Sustainability is Atos voor het tweede jaar op rij gewaardeerd op nummer 1 in duurzaamheidsprestaties binnen de IT-dienstensector in de DJSI World en Europa indexen. Atos bevestigt niet alleen haar #1 positie, maar heeft ook verbeterde resultaten ten opzichte van vorig jaar. Heldere en doelgerichte Key Performance Indicators hebben Atos geholpen om snelle vooruitgang te boeken in relevante duurzame gebieden. Deze erkenning weerspiegelt onze voortdurende en langdurige inzet om meer innovatieve digitale oplossingen te bieden aan onze klanten in hun digitale transformatie, terwijl ze de sociale en milieu-uitdagingen van de 21ste eeuw aanpakt, en hiermee bijdraagt aan een duurzamere en digitaal verantwoordelijke samenleving.

Integrated Performance

In 2020 voerde Atos een nieuwe materiaalanalyse uit met een derde partij en afgestemd op de GRI-normen.
Hiermee is de prioriteit van de Corporate Responsibility-aangelegenheden geherstructuureerd en volgens ESG-dimensies van milieu, sociaal en gouvernance gerapporteerd.

Atos streeft ernaar een leidende rol te spelen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), en werkt continue aan verbetering op dit gebied. Door ecologische, sociale, ethische
en veiligheidsdimensies in haar bedrijfsstrategie op te nemen, wordt er tegelijkertijd ook hard gewerkt aan het ontwikkelen van innovatieve digitale oplossingen, Atos weet een duurzamere toekomst vorm te geven in een veilige en beveiligde informatievoorziening ruimte en doet dit volledig in lijn met haar “Raison d’Être“.
Elk jaar publiceren we een geïntegreerd prestatiedashboard als onderdeel van ons geïntegreerd verslag.
De acht indicatoren worden regelmatig herzien tijdens de strategische vergaderingen van de Groep.

Integrated Performance Dashboard 2020

Elk jaar zetten wij ons jaarrapport op volgens deze internationale richtlijnen en sindsdien behalen wij nog steeds het hoogste predikaat A+“Comprehensive” volgens de GRI Standards Content Index.

Governance and Digital Trust

Atos draagt bij aan het vergroten van het vertrouwen in de digitale veiligheid en beschermt bedrijven en de samenleving. Atos streeft ernaar erkend te worden als een betrouwbaar digitaal bedrijf op het gebied van corporate governance, ethiek en gegevensveiligheid.We voldoen aan de best-in-class corporate governance-normen en maken deel uit van verschillende initiatieven die gericht zijn op beveiliging, ethiek en rechtvaardigheid binnen digitale diensten.

De Atos Business Partner’s Commitment to Integrity is gedistribueerd naar alle leveranciers die deelnemen aan een offerteaanvraagproces en de belangrijkste clausules zijn opgenomen in onze contracten. Er wordt van leveranciers verwacht dat ze de tien principes van het UN Global Compact volgen met betrekking tot mensenrechten, arbeidsnormen.
Partners en toeleveranciers maken deel uit van het ecosystem van Atos en worden hierdoor gezien als belangrijke belanghebbenden waarvan onder meer verwacht dat ze het Milieubeleid van Atos respecteren.
Ze zullen moeten voldoen aan strenge milieunormen. En er wordt van hen verwacht dat ze voortdurend werken aan het evalueren en minimaliseren van hun eigen milieueffecten, zoals CO2-reductie.

Sinds de eerste Corporate Responisbility Rapportage (2009) is Atos toegewijd aan de United Nations Global Compact (UNGC). Thierry Breton voormalig CEO van Atos heeft dit initiatief getekend. Daarmee heeft Atos zich verplicht om de tien principes van dit initiatief op te nemen in Atos’ strategie. Jaar na jaar, zijn deze principes onderdeel geworden van de strategie en het Corporate Responsibility Programma.

Talk to us

Muriël van Mameren

Corporate Responsibility & Sustainability Manager Benelux & The Nordics

muriel.vanmameren@atos.net
LinkedIn