Gov Magazine 18

Artificiële intelligentie & Data GOV Magazine 18

Welkom

Artificiële intelligentie (AI) en data zijn de next wave van digitalisering, waarbij data science, het verkrijgen van de inzichten uit data, als een game changer worden gezien. Want AI en data kunnen significant bijdragen aan de versterking van ons concurrentievermogen, alsook aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, zo blijkt uit de diverse gesprekken die GOV magazine met betrokkenen voerde.

Luister en kijk ook naar de GOVcast met Kees van der Klauw van de NL AI Coalitie, de podcast real-time gebruik data door Sussex Police en de video’s met Geert Kuiper en Jeroen van der Vlugt van het ministerie van Defensie.

Ontdek het magazine

Gallery Beter boeren door data “Digitaliseringsvisie moet voorwaarden creëren voor kringlooplandbouw” Eva Heijblom Slimmere dienstverlening door big data en analytics “Gebruik al die data die je als Rijksoverheid hebt om het voor burgers en bedrijven eenvoudiger te maken” Hans Timmermans Kwartiermaker in AI “AI is een revolutie die op ons afkomt op een geleidelijke manier” Michel van Leeuwen Nederlandse AI Coalitie wint aan invloed door samenwerking “Er is een belangrijk aspect om digitale innovatie te promoten, en dat is vertrouwen” Kees van der Klauw Voorwoord Artificiële intelligentie en data Willem Beelen EU en AI “Ik denk dat Europa een wereldleider op het gebied van AI kan worden” Lucilla Sioli Nieuws EuroHPC: ecosysteem van wereldklasse in Europa Nieuws Column Ethiek voor kunstmatige intelligentie Jeroen van den Hoven AI in een nieuwe werkelijkheid "We moeten als samenleving investeren in wat ons dierbaar is: onze vrijheid” Geert Kuiper GrIT voor digitale weerbaarheid “Defensievisie 2035 impliceert een vernieuwing van onze Krijgsmacht” Jeroen van der Vlugt Case Data als cruciale factor bij militare operaties Author AI in pilots "Goed nadenken over hoe je AI toepast en wat je wel/niet doet” Petra Delsing en
Hillie Beentjes
Dataregiseur op de arbeidsmarkt “We zien niet veel jobs verdwijnen maar wel dat veel jobs heel sterk veranderen” Wim Adriaens De datapartner van Nederland “De kerntaak van het CBS is het feitelijk informeren van de maatschappij” Jeroen van Velzen Podcast Real-time gebruik data door Sussex Police Author Download het magazine

Partners

Geïnspireerd?
Registreer en ontvang een bericht als GOV magazine 19 beschikbaar is.

Wij informeren u over nieuwe artikelen. Dit zal niet vaker voorkomen dan een aantal malen per jaar. U kunt zich te allen tijde uitschrijven.