Voorwoord

Artificiële intelligentie en data

Artificiële intelligentie (AI) en data zijn de next wave van digitalisering, waarbij data science, het verkrijgen van de inzichten uit data, als een game changer worden gezien. Want AI en data kunnen significant bijdragen aan de versterking van ons concurrentievermogen, alsook aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, zo blijkt uit de diverse gesprekken die GOV magazine met betrokkenen voerde.

Data science krijgt daarmee niet alleen navolging bij betaalplatformen als Adyen en e–commercebedrijven als Bol.com, maar ook in onder meer de zorg, bijvoorbeeld bij de bestrijding van het Corona–virus; de arbeidsmarkt, bij het bieden van loopbaanperspectief; bij duurzame landbouw in de vorm van smart farming; bij verkeersdoorstroming met waardevolle verkeersmanagementinformatie en ook het veiligheidsdomein waarbij informatiegestuurd kan worden opgetreden met behulp van hoogwaardige technologie. Daarbij geldt dat de organisatie van data, het benutten en het delen daarvan, mede bepalend zullen zijn voor het succes en daarmee voor onze toekomstige welvaart en welzijn.

Op 8 oktober 2019 is door de demissionair staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Mona Keijzer, het Strategisch Actieplan voor Artificiële Intelligentie (SAPAI) gepresenteerd en op diezelfde dag is ook de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) van start gegaan. 19 Februari 2020 volgde de Europese Commissie met de white paper ‘On Artificial Intelligence – a European approach to excellence and trust’. Voor al deze initiatieven geldt een human centric AI–benadering met als adagium dat innovatie alleen werkt op basis van vertrouwen. Om dat vertrouwen verder te versterken heeft de Europese Commissie recent voorstellen gedaan met de Wet inzake digitale diensten en de Wet inzake digitale markten. Deze wetten zullen er in voorzien dat de consument en diens grondrechten op het internet beter worden beschermd door meer transparantie bij de toepassing van algoritmen en data.

Naast veiliger, wordt daarmee de online wereld ook toegankelijker door eerlijkere en meer open digitale markten voor iedereen. Daarbij kan de impact van AI, zo wordt in een van de GOV interviews gezegd, wel eens vergelijkbaar groot worden als destijds de introductie van de PC en de smartphone.

Nieuwsgierig geworden hoe de next wave van digitalisering zijn weg vindt in de praktijk en getriggerd door het onderzoeksrapport ‘Aandacht voor algoritmes 2021’ van de Algemene Rekenkamer spreekt GOV magazine met direct betrokkenen van de Europese Commissie, van NL AIC, van de departementen van Defensie, Infrastructuur en Waterstaat, Justitie en Veiligheid en ook Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, met de Belastingdienst, het CBS en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). Ook een gastcolumn van Jeroen van den Hoven, hoogleraar ethiek en techniek aan de TU Delft, maakt deel uit van deze 18e editie.

Ik wens u véél leesplezier en inspiratie toe!

Met vriendelijke groet,
Willem Beelen