Beter boeren door data

“Digitaliseringsvisie moet voorwaarden creëren voor kringlooplandbouw”

Eva Heijblom is sinds 1 mei 2020 formeel de pSG en CIO van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Zij was dit al langer waarnemend. Heijblom is binnen het CIO-beraad portefeuillehouder van het thema ‘AI en data’ uit de nieuwe I-strategie 2021-2025, samen met Ric de Rooij (pSG van Justitie en Veiligheid) en Gerdine Keijzer-Baldé (pSG van Economische Zaken en Klimaat). Heijblom is ook portefeuillehouder van thema ‘I-besturing’ van de nieuwe I-strategie die nog in ontwikkeling is.