AI in pilots

“Goed nadenken over hoe je AI toepast en wat je wel/niet doet”

Hillie Beentjes is sinds augustus 2018 hoofddirecteur Financiën en Integrale Bedrijfsvoering bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Eerder was zij onder meer directeur Begrotingszaken en tevens plaatsvervangend directeur-generaal Rijksbegroting bij het ministerie van Financiën.

Petra Delsing is sinds augustus 2019 kwartiermaker artificiële intelligentie bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.