Data als cruciale factor bij militare operaties

“Op grond van het huidige en toekomstige dreigingsbeeld moet Defensie nog meer informatiegestuurd kunnen optreden om weerbaar te zijn tegen digitale dreigingen. Dat is de strekking van een brief die demissionair staatssecretaris Barbara Visser van Defensie in november 2020 stuurde aan de Tweede Kamer.”

Technologie en het slim gebruiken van informatie spelen een cruciale rol bij het verhogen van die weerbaarheid. Bij onze oosterburen, de Bundeswehr in Duitsland, is men zich hiervan terdege bewust. In dit kader is eind 2019 “Creation of a transparent battlefield to support dynamic operations” (ErzUntGlas) gestart.