Mobiliteitsalliantie wil tempo maken

Mobiliteit is een levensbehoefte, stelt Frits van Bruggen en een van de drivers achter de Mobiliteitsalliantie. Roger van Boxtel: “Er zijn grootschalige investeringen nodig om dit land letterlijk in beweging te houden. Daarom hebben wij, namens de Mobiliteitsalliantie, het ‘Deltaplan Mobiliteit 2030’ gepresenteerd, juist omdat een goede bereikbaarheid een voorwaarde is voor een gezonde economie”.

In dit artikel onder andere:

  • De focus ligt op de reiziger.
  • In het Deltaplan is gekozen voor een integrale benadering.
  • Met de Groeistrategie voor Nederland is de deur in Den Haag open gegaan.

De komende 30 jaar gaat mobiliteit heel erg veranderen

Bewegen is goed voor de economie