Meer samenhang en meer samenwerking

In 2040 maken we, om van A naar B te komen, veel meer gebruik van verschillende vervoermiddelen en kopen we meer bewust mobiliteitsdiensten in, verwacht Kees van der Burg. Met één app kunnen we onze volledige reis plannen, boeken en betalen. Het verkeer is in 2040 schoner, de verkeersveiligheid is verbeterd en de infrastructuur is energieneutraal of levert zelfs energie op.

In dit artikel onder andere:

  • Het vraagt om een omslag in het organiseren van mobiliteit: meer in samenhang met werk en wonen, meer data-gedreven en meer in samenwerking met andere partijen.
  • Ik denk dat het gebruik van de deelauto en elektrische deelfiets verder zal toenemen en dat er andere concepten komen die we ons nu misschien niet kunnen voorstellen.
  • Een belangrijke partij met wie IenW samenwerkt is de Mobiliteitsalliantie.