Data zijn het nieuwe asfalt

Op 8 november diende Lydia Peeters haar beleidsnota Mobiliteit en Openbare Werken 2019-2024 in. Om Vlaanderen voor te bereiden op de mobiliteit van de toekomst zet ze in op het slimmer en innovatiever maken van infrastructuur én van voer- en vaartuigen. Digitalisering, automatisering en innovatie zijn daarbij haar leidmotief.

In dit artikel onder andere:

  • “Het is mijn ambitie om het aandeel duurzame modi van personenvervoer voor heel Vlaanderen te laten groeien tot minstens 40 procent”.
  • Om deze ambitie te realiseren, hebben we een kwaliteitsvol en vraaggericht openbaar en collectief vervoer nodig.
  • “Ook voor het goederenvervoer zet ik sterk in op de modal shift van de weg naar het water en het spoor”.

Geïnspireerd?

Registreer en ontvang een bericht als er nieuwe artikelen zijn

Wij informeren u over nieuwe artikelen. Dit zal niet vaker voorkomen dan een aantal malen per jaar. U kunt zich te allen tijde uitschrijven.