Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content.
You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the “Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the “Decline all cookies” button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Managing your cookies

Our website uses cookies. You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the “Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the “Decline all cookies” button.

Necessary cookies

These are essential for the user navigation and allow to give access to certain functionalities such as secured zones accesses. Without these cookies, it won’t be possible to provide the service.
Matomo on premise

Marketing cookies

These cookies are used to deliver advertisements more relevant for you, limit the number of times you see an advertisement; help measure the effectiveness of the advertising campaign; and understand people’s behavior after they view an advertisement.
Adobe Privacy policy | Marketo Privacy Policy | MRP Privacy Policy | AccountInsight Privacy Policy | Triblio Privacy Policy

Social media cookies

These cookies are used to measure the effectiveness of social media campaigns.
LinkedIn Policy

Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the “Decline all cookies” button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Skip to main content

Editorial

Bijna gelijktijdig verschenen in juni 2019 de Schets Mobiliteit 2040, waarmee het kabinet integraal richting wil geven aan het mobiliteitsbeleid, en het Deltaplan Mobiliteit 2030, namens de Mobiliteitsalliantie, die stelt dat een goede bereikbaarheid als voorwaarde geldt voor een gezonde economie en het goed functioneren van de maatschappij.

In december van het vorig jaar volgde de brief van het kabinet Groeistrategie voor Nederland op de lange termijn met daarin ook specifiek aandacht voor het verbeteren van de bereikbaarheid. Immers, de positie van Nederland in internationale netwerken voor personen en goederen is van belang voor onze economische ontwikkeling.

Het kabinet gaat, om de bereikbaarheid te waarborgen en te verbeteren, enerzijds investeren in het beter benutten van de bestaande infrastructuur en nieuwe technologieën en vervoersconcepten zoals Mobility as a Service (MaaS). Anderzijds ook investeren in ‘schaalsprongen’ in de (openbaar vervoer) infrastructuur, alsmede het klimaatbestendig maken van onze infrastructuur.

Het vraagt om een omslag in het organiseren van mobiliteit, meer in samenhang met werk en wonen, meer data-gedreven en meer in samenwerking met andere partijen. Een integrale benadering waarvan de maatschappelijke opgaven bereikbaarheid, klimaatambitie, ruimtelijke vraagstukken, verkeersveiligheid en de energietransitie onderdeel zijn en de reiziger centraal staat. De reiziger die door de verdergaande digitalisering, met de inzet van data en de koppeling van verkeers- en vervoersystemen, beter wordt geïnformeerd en begeleid in zijn reis met alle vormen van vervoer. Doelmatig, duurzaam en tegen de laagste prijs.

En ook voor de logistieke keten van het goederenvervoer geldt dat er nieuwe eisen moeten worden gesteld aan de infrastructuur en het gebruik ervan. Een combinatie van slimme en duurzame infrastructuur en mobiliteit verbetert de leefomgeving en stimuleert economische groei. Om de connectiviteit binnen Europa te vergroten is door de Europese Commissie het instrument Connecting Europe Facility ingezet en om digitalisering te stimuleren de verordening electronic Freight Transport Information. De modernisering van mobiliteit moet voorzien in een meer competitieve en meer innovatiegerichte transportindustrie, want hoe competitiever Europa kan zijn hoe beter, zo wordt in GOV magazine gesteld.

GOV magazine spreekt daartoe met de stakeholders binnen de Europese Commissie, de Vlaamse overheid, het DG Mobiliteit, de Mobiliteitsalliantie, de grootste Nederlandse luchthaven, de beheerder van de grootste haven van Europa en TNO die als missie heeft om mensen en kennis te verbinden om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken.

Tenslotte vragen we aan de nieuwe CIO Rijk, na zijn eerste 100 dagen, naar zijn strategie en plannen.

Ik wens u véél leesplezier en inspiratie toe!

Met vriendelijke groet,

Willem Beelen