Ons mobiliteitssysteem piept en kraakt

Volgens de Toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) loopt het mobiliteitssysteem spoedig vast. Zonder ingrijpende aanpassingen zal het in 2030 niet aan de groeiende behoefte aan (flexibel) vervoer kunnen voldoen. Het aantal verkeersslachtoffers zal toenemen en de klimaatdoelstellingen komen onder druk te staan. De sector zelf heeft daarom een ambitieus investeringsplan gemaakt om ‘Mobility as a Service’ (MaaS) te realiseren.

In deze gastcolumn onder andere:

  • In MaaS speelt de toenemende rol van zelfrijdende systemen en personalisatie van vraag en aanbod een cruciale rol.
  • Personalisatie op basis van (big) data en algoritmes staan centraal in vrijwel alle innovatiedomeinen.
  • De Europese datasoevereiniteit staat op het spel.