EuroHPC: ecosysteem van wereldklasse in Europa

In januari 2018 is het EuroHPC–initiatief als gemeenschappelijke onderneming (Joint Undertaking – JU) geannonceerd. Hiermee worden middelen gebundeld en inspanningen gecoördineerd om Europa wereldleider te maken op het vlak van High Performance Computing (HPC) en quantumtechnologie.

EuroHPC heeft als leden de Europese Unie, vertegenwoordigd door de Europese Commissie, 32 deelnemende landen, waaronder Nederland, en als private partners het European Technology Platform for High Performance Computing (ETP4HPC) en de Big Data Value Association (BDVA). De investeringen zullen worden gedaan in krachtige supercomputers en data, artificiële intelligentie, cybersecurity, stimuleringsprogramma’s voor digitale vaardigheden en grootschalige inzet van digitale technologieën in Europa. Doelstellingen zijn: de kwaliteit van ons leven te verbeteren, de wetenschap verder vooruit te helpen, het concurrentievermogen van de industrie te versterken en de technologische autonomie van Europa te waarborgen.