Leading net zero transformation

Atos zet voortdurend in op het reduceren van haar CO2-voetafdruk

 

Decarbonisatie-programma

Atos zet voortdurend in op het reduceren van haar CO2- voetafdruk. Hieraan geven we op allerlei manieren invulling: van de modernisering van onze datacenters en een steeds grotere inzet van hernieuwbare energie tot en met CO2-reductie en het verbeteren van onze energie-efficiëntie. Het decarbonisatie-programma van Atos heeft een holistische aanpak. Elk bedrijfsonderdeel maakt deel uit van de gezamelijk ambitie om in 2028 klimaatneutraal te zijn.

 

CO2-reductie scope 1 en 2

Vastgoed en datacenters
Het optimaliseren van het kantooroppervlakte.
Toepassen van energie-efficiënte maatregelen.
Energieverbruik verlagen met 15% .
Gebruik van duurzame energie.

Mobiliteitsprogramma
We ontwikkelen onze mobiliteitsprogramma door meer op afstand te gaan samenwerken, een betere reisdiscipline af te dwingen en het wagenpark te voorzien van elektrisch en/of hybride auto’s te voorzien.

 

Ascent Atos Carbon Accounting

CO2-reductie scope 3

Duurzamen leveranciersmanagement in bedrijfsketen:
Invoering van systematische decarbonisatiecriteria bij leverancierskeuze.
Een ecosysteem aan leveranciers en partners werken samen aan decarbonisatie.
Innovation Labs en de Business Technology Innovatie Centra werken samen met startups zorgen voor co-innovatie in decarbonisatie ( Atos Scaler)

Producten en oplossingen:
Atos verbetert continu de energie-efficiëntie van haar producten, wat wordt geïllustreerd door de introductie in 2020 van de #1 groenste machine in de top 100 van grootste supercomputers ter wereld.

Interne CO2-prijsstelling:
Als onderdeel van de duurzaamheidstrategie kent het decarbonisatie-programma een interne CO2-prijsstelling (Internal Carbon Pricing). Het doel is om de impact van de CO2-emissies in waarde in te schatten en tot
klimaatneutraal te reduceren. Hierdoor wordt op alle niveaus binnen het bedrijf engagement gestimuleerd voor het decarbonisatie-programma. Bedrijfsprocessen zijn in lijn met de decarbonisatiedoelstellingen gebracht en medewerkers zijn getraind en bewuster van de mogelijkheden van digitale duurzaamheid.

Decarbonization Level Agreements
We zijn bereid om CO2-reductie targets in onze overeenkomsten met klanten op te nemen. Hierbij verbinden we ons aan een CO2-reductie in de IT-activiteiten van klanten en kwantificeren we dit in onze contracten. Met de zogeheten Decarbonization Level Agreements vervullen we een voortrekkersrol in de markt. Als onderdeel van onze dienstverlening meten en rapporteren we aan onze klanten over hun CO2– uitstoot. Met concrete targets leggen we ons vast de CO2-voetafdruk substantieel te verkleinen. Ook kijken we hoe we dit kunnen integreren in de diensten die zij van ons afnemen, zoals in datacenters, de Digitale Werkplek en andere vormen van digitalisering.

Offsetting

CO2-compensatie:
Tegelijkertijd werkt Atos aan ​​versterkt compensatieprogramma (Carbon offsetting), dat zich voornamelijk richt op het verwijderen van koolstofemissie uit de atmosfeer. Om de CO2-uitstoot van al haar bedrijfsactiviteiten te compenseren, investeert Atos in een wereldwijd compensatieprogramma in samenwerking met EcoAct. Dit programma is gericht op windparken in India, en twee herbebossingsprojecten in Brazilië en in Ethiopië, die rechtstreeks bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN.

Communicatie, informatie and training

Atos Green App:
Atos Green App stelt alle medewerkers in staat om de voortgang op het gebied van grote milieukwesties te volgen en medewerkers kunnen een individuele bijdrage leveren aan de Net Zero Ambtie en de vooruitgang in het verminderen van hun eigen carbon footprint op een ‘gamified’ manier.

Werknemersparticipatieplan
Het Atos’ programma voor aandelenbezit (Share 2020) heeft medewerkers nauwer betrokken gemaakt met de duurzaamheidsprestaties. Voor elke aandeel dat is gekocht door een medewerker is een boom geplant. In het totaal zijn er 16000 bomen geplant.

Atos Green Network
Een wereldwijd medewerkersnetwerk van online communities wordt geleid door de jonge generatie van Atos. Er worden diverse initiatieven ondernomen om deel te nemen aan groen praktijken, zoals bijvoorbeeld ecologische acties tot het stimulen van plastic-vrije producten te gebruiken. De cummunity publiceert speciale nieuwsbrieven en organiseert webinars over milieubewustzijn, zoals World Ocean Day,
Earth Day en Climate Change Awareness.

 

Talk to us

Muriël van Mameren

Corporate Responsibility & Sustainability Manager Benelux & The Nordics

muriel.vanmameren@atos.net
LinkedIn