Atos mianowany liderem obszaru Smart City w Europie w rankingu IDC MarketScape

Atos został mianowany europejskim liderem w rankingu IDC MarketScape: European Professional Services for Smart Cities 2020 Vendor Assessment [1]. Oceniono w nim dziewięciu dostawców usług w obszarze Smart City, które dostarczają korzyści obywatelom, wzmacniają integrację społeczną, wdrażają politykę zrównoważonego rozwoju i dekarbonizacji.

Firma IDC MarketScape rekomenduje „miastom i ich społecznościom, aby przy wyborze dostawcy usług rozważyły ofertę firmy Atos dotyczącą transformacji miejsca pracy lub migracji miejskiej infrastruktury teleinformatycznej do środowiska multi-cloud; a także przy zamawianiu platformy do udostępniania danych w ekosystemie miasta czy wprowadzaniu innowacji od europejskich społeczności badawczych”.

Atos wspiera wiele miast i społeczności w regionie EMEA, takich jak np. Eindhoven w Holandii, gdzie wykorzystuje Big data do reagowania na incydenty w czasie rzeczywistym, aby zapewniać bezpieczeństwo publiczne na „Stratumseind” – najdłuższej i najgłośniejszej ulicy w Holandii, którą co weekend odwiedza od 15 000 do 20 000 osób.

Atos oferuje pełen wachlarz możliwości dla miast i ich społeczności, które obejmują doradztwo, wdrażanie systemów, projektowanie zorientowane na użytkownika oraz zarządzanie usługami. W ich mocnych stronach wyróżnia się kultura badawczo-rozwojowa, która zapewnia firmie możliwości przewidywania przyszłych innowacji w takich obszarach jak: obliczenia kwantowe, przetwarzanie na brzegach sieci i sztuczna inteligencja, a także połączenia z lokalnymi ekosystemami środowisk akademickich i start-upów w Europie” – powiedział Massimiliano Claps, Research Director in European Government w IDC.

Cieszymy się, że firma IDC MarketScape mianowała nas liderem obszaru Smart City w regionie EMEA. Wierzymy, że to wyróżnienie potwierdza nasze zdolności w dostarczaniu naszej platformy Urban Data opartej na FIWARE oraz zapewnianiu klientom najbardziej wydajnych kompleksowych usług, które odgrywają fundamentalną rolę dla miast inteligentnych i ich mieszkańców chcących przeprowadzić transformacyjne zmiany” – powiedział Albert Seubers, Director Global Strategy IT in Cities w Atos.

Atos projektuje, buduje i obsługuje cyfrowe platformy z danymi publicznymi w oparciu o rozwiązania Open Source i Open Standards, aby pomóc miastom w osiągnięciu wydajności publicznej, produktywności społecznej oraz zrównoważonego rozwoju przy jednoczesnym zagwarantowaniu niezależności danych. Atos skupia się na wszystkich danych w łańcuchu zadań publicznych i przyjmuje zawsze praktyczne podejście do budowania, równocześnie zapewniając dedykowane i lokalne ekosystemy, innowacyjne podejście w usługach mobilnych, połączenia obszarowe oraz rozwiązania geoprzestrzenne działając w ten sposób na rzecz zrównoważonego rozwoju, polityki dekarbonizacyjnej, planowania urbanistycznego i zarządzania kryzysowego, a także promocji zdrowego stylu życia oraz opieki i integracji społecznej.

Więcej informacji o usługach Atos w obszarze Smart City znajdziesz tutaj.

 

 

 

###

 

[1] IDC MarketScape: European Professional Services for Smart Cities 2020 Vendor Assessment, #EUR146129920, listopad 2020

IDC MarketScape

Model oceny dostawców IDC MarketScape ma na celu przedstawienie przeglądu dostawców ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnych) na danym rynku. Metodologia badań wykorzystuje rygorystyczną punktację opartą zarówno na kryteriach jakościowych, jak i ilościowych, które dają pełną ilustrację pozycji każdego dostawcy na danym rynku. IDC MarketScape zapewnia przejrzyste ramy, w których można sensownie porównać oferty produktów i usług, możliwości i strategie, a także obecne i przyszłe czynniki sukcesu rynkowego dostawców IT i telekomunikacji. Model zapewnia również nabywcom technologii 360oC ocenę mocnych i słabych stron obecnych i potencjalnych dostawców.

O Atos

Atos to światowy lider w dziedzinie transformacji cyfrowej, zatrudniający 110 000 pracowników i osiągający roczne przychody w wysokości 12 mld euro. Grupa Atos to europejski gracz nr 1 w takich obszarach jak cyberbezpieczeństwo, Chmura i wysokowydajne obliczenia, zapewniający kompleksowe, indywidualnie dostosowanie rozwiązania dla wszystkich sektorów rynku w 73 krajach. Jako pionier w zakresie usług i produktów związanych z dekarbonizacją, Atos jest zaangażowany w zapewnienie swoim klientom bezpiecznych i zdekarbonizowanych rozwiązań cyfrowych. Atos działa pod markami Atos i Atos | Syntel. Atos SE (Societas Europaea) to spółka notowana na giełdzie papierów wartościowych CAC40 w Paryżu.

Misją Atos jest pomoc w projektowaniu przestrzeni informatycznej przyszłości. Wiedza specjalistyczna i usługi dostarczane przez zespół Atos wspierają rozwój wiedzy i edukacji, a także wielokulturowe i pluralistyczne podejście do badań, które przyczyniają się do osiągania doskonałości naukowej i technologicznej. Na całym świecie Grupa umożliwia swoim klientom, pracownikom i współpracownikom, a także członkom wielu społeczności, życie, pracę i zrównoważony rozwój w bezpiecznej przestrzeni informatycznej.

Po więcej informacji zapraszamy na:
linkedin.com/company/atospolska/
facebook.com/atos.polska

Kontakt dla mediów
Miron Niewiadomski
Head of Marketing & Communications
tel: +48 604 907 399
miron.niewiadomski@atos.net

  • Share on Linked In