Het Atos e-Suite zaaksysteem

De oplossing voor digitale dienstverlening en efficiëntere bedrijfsvoering voor gemeenten

bluedash

Atos biedt voor gemeenten een generiek platform voor het optimaliseren van de digitale dienstverlening, zaakgericht werken, documentaire informatievoorziening, interne bedrijfsvoering, gegevensuitwisseling en is gebaseerd op open source componenten.

Het Atos e-Suite zaaksysteem
bluedash

Het Atos e-Suite zaaksysteem is een zaakgerichte oplossing voor verbetering van de dienstverlening en de bedrijfsvoering:

  • zowel extern (portaal, mijn loket voor klanten, slimme webformulieren);
  • als intern (zaaksysteem, inclusief documenten, klantcontactsysteem);
  • als in de keten (gegevensuitwisseling binnen de organisatie, tussen organisaties en met landelijke voorzieningen; ketenprocessen).

De generieke functionaliteit op basis van open source componenten creëert mogelijkheden voor alle organisaties die:

  • klantdiensten (willen) leveren via verschillende kanalen (digitaal, post, balie, telefoon);
  • hun administratieve processen willen digitaliseren;
  • documenten vervaardigen, uitwisselen en archiveren;
  • gegevens uitwisselen binnen de organisatie en in de keten.

Onze partners

bluedash

Dimpact is onze grootste partner. Dimpact is een coöperatieve vereniging van ruim 30 gemeenten om binnen het gemeentelijke ecosysteem samen innovatieve dienstverlening te organiseren. Om zaakgericht werken te ondersteunen bij haar lidgemeenten heeft Dimpact voor haar leden het Atos e-Suite zaaksysteem verworven door middel van een Europese aanbesteding.

De Dimpact-gemeenten vertegenwoordigen ruim twee miljoen inwoners over heel Nederland.

“Een modern Klantcontactcentrum, kostenefficiënte uitvoering van processen, participatie in de e-overheid en uitstekende dienstverlening voor burgers, bedrijven en instellingen. Met Atos e-Suite realiseren de 30 Dimpact gemeenten hun ambities voor elektronische dienstverlening. Door ons partnership met Atos kunnen we al onze gemeenten een compleet digitaal platform voor elektronische dienstverlening bieden. De succesvolle combinatie van onze kennis van gemeenten en de Atos expertise van zaakgericht werken en technologie heeft geresulteerd in een robuuste e-Suite met brede gebruiksmogelijkheden”.

René Bal,
directeur Dimpact

Ervaar de mogelijkheden van het Atos e-Suite zaaksysteem zelf

bluedash

Wilt u meer weten over deze innovatieve oplossing bezoek dan onze Business Technology & Innovation Center in Amstelveen om praktische ervaring te krijgen met het werken en inzetten van de Atos e-Suite binnen uw organisatie. Maak hiervoor een afspraak via onderstaande contactpersonen.

Onze experts

Portrait of expert

Ferry van der Hoeven

Solution manager atos e-suite zaaksysteem

Portrait of expert

Lute Klein

Business Development Manager Atos e-Suite

Over Atos

bluedash

Atos is gericht op partnership binnen het ecosysteem met gemeenten om de e-diensten voor gemeenten optimaal te regelen. De oplossingen van Atos zijn gerealiseerd in partnership tussen gemeenten en Atos.
Met de meer dan 30 Dimpact-gemeenten is Atos samen opgetrokken; met succes is het grootste en succesvolste e-samenwerkingsverband van Nederland gerealiseerd. Atos heeft aan het succes van de koplopers in e-overheid een bijdrage mogen leveren. Met kennis van organisatieontwikkeling, dienstverlening en informatietechnologie heeft Atos meegedacht in concepten, slimme ontwerpen en een robuuste zaakgerichte oplossing voor de gemeentemarkt.

Neem contact met ons op voor meer informatie