Atos leider in Magic Quadrant 2015 voor End User Outsourcing Services in Europa en Noord-Amerika

Utrecht, 16 september 2015

Atos is voor het derde achtereenvolgende jaar door Gartner gepositioneerd als leider in het Magic Quadrant voor End User Outsourcing Services in Europa en Noord-Amerika op basis van de volledigheid van haar visie en het vermogen deze uit te voeren.

 

Het rapport evalueert de mogelijkheden van dienstverleners om outsourcing-diensten voor eindgebruikers te leveren, waaronder een groot aantal desktop- en helpdesk-outsourcingdiensten. Gartner definieert desktop-outsourcingdiensten als diensten die betrekking hebben op desktopcomputers, servers en de onderliggende netwerkinfrastructuur, bedrijfsprocessen en organisaties. "De leidinggevenden van Atos gaan vakkundig te werk. Zij hebben een duidelijke visie op marktontwikkelingen en werken aan competenties om hun leiderschap te behouden. Zij vormen de markt, in plaats van deze te volgen", staat in het Europese rapport te lezen.

Versterking marktpositie

"We hebben in juni onze leidende positie in de markt van End User Outsourcing Services versterkt door de overname van Xerox ITO. Deze belangrijke acquisitie betekent een aanzienlijke versterking van onze marktpositie in de Verenigde Staten. Hierdoor is sprake van een meer evenwichtige internationale aanwezigheid en kunnen wij, in combinatie met onze technische expertise, klanten wereldwijd nog beter van dienst zijn", zegt Michel-Alain Proch, Senior Executive Vice President en CEO North American Operations van Atos.

 

"Het belangrijkste doel van Atos is om klanten in alle delen van de wereld in staat te stellen medewerkers een digitale werkplek te bieden. Wij zijn dan ook erg blij dat Gartner ons opnieuw heeft gepositioneerd als leider in End User Outsourcing Services in Europa en Noord-Amerika. We beschouwen dit als een belangrijke erkenning van onze inspanningen om hoogwaardige, veilige en flexibele diensten te leveren die toegankelijk zijn via desktops, tablets en smartphones", aldus Rob Pols, CEO van Atos in de Benelux & Nordics.

 

Atos ondersteunt klanten met innovatieve diensten bij de transformatie van de werkplek naar een omgeving waarin deze werkplekken ingrijpend anders worden gebruikt dan nu. Hieraan geeft zij onder meer invulling door de servicedesk in te zetten als interactiecentrum voor gebruikers. Dit centrum wordt gecombineerd met een digitale werkplek die altijd beschikbaar is en het product is van de Derde Digitale Revolutie. Zo levert Atos nieuwe werkplekervaringen waarin gebruikers, flexibiliteit en eenvoud centraal staan. Zij combineert de laatste technologie met innovatieve service-modellen voor het leveren van een efficiënte werkplekoplossing die een nieuwe manier van werken mogelijk maakt.

 

Lees de volledige rapporten hier.

Vereiste disclaimer:

Gartner beveelt geen leveranciers, producten of diensten aan die in zijn onderzoekspublicaties zijn opgenomen, en adviseert technologiegebruikers niet om uitsluitend leveranciers met de hoogste beoordelingen of andere kwalificaties te kiezen. De onderzoekspublicaties van Gartner bestaan uit de meningen van de onderzoeksorganisatie van Gartner en mogen niet worden opgevat als feitenbeschrijvingen. Gartner wijst alle expliciete of impliciete garanties met betrekking tot dit onderzoek af, waaronder alle garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Gartner “Gartner Magic Quadrant for End User Outsourcing Europe and NA 2015"

Share on Linked In