Atos maakt visie over 3e Digitale Revolutie bekend in Ascent Journey 2018

Utrecht, 28 januari 2015

Atos heeft in ‘Ascent Journey 2018 - The 3rd Digital Revolution: Agility and Fragility' haar visie en verwachtingen bekendgemaakt dat veranderende technologie tot 2018 bedrijven zal vormen. Haar analyse is gebaseerd op een omvangrijk onderzoek dat door de 100 meest invloedrijke business-technologen van Atos Scientific Community is verricht.

 

Het rapport schetst een wereld waarin veranderingen zich in een steeds hoger tempo zullen voltrekken. De levenscyclus van data is de kern van deze digitale transformatie van het zakelijke en maatschappelijke leven. De manier waarop data worden gecreëerd, verzonden, geanalyseerd en hoe hierop wordt gereageerd, brengt zowel kansen als risico's met zich mee, aldus het rapport. De winnaars van deze ‘data-economie' zijn degenen die deze ontwikkeling als eerste omarmen. Maar de volledige impact van de 3e Digitale Revolutie is alleen voelbaar als een koppeling wordt gemaakt tussen de wereld van B2C en B2B. Atos heeft de overtuiging dat tegen 2018 de volledige gevolgen van de digitale revolutie voor het bedrijfsleven zichtbaar zullen zijn.

 

Digitale versterking van bedrijven

In het rapport wordt een digitale wereld zichtbaar waarin alles met elkaar is verbonden, met naar schatting 4,5 miljard smartphones, 2,5 miljard gebruikers van sociale netwerken en meer dan 25 miljard verbonden objecten. Een overzicht van een aantal zakelijke domeinen waarop dit invloed zal hebben:

 

  • Business reinvention De volledige impact van de 3e Digitale Revolutie wordt alleen tastbaar als de koppeling tussen de B2C- en B2B-wereld wordt gemaakt. Het Internet of Everything en big data zijn de nieuwe technologieën die een ontwrichtende werking op zakelijke IT zullen hebben.
  • Customer experience – digitaal verbonden klanten lijken klaar en bereid te zijn persoonlijke gegevens beschikbaar te stellen om betere en goedkopere service te krijgen, mits het gebruik hiervan tot het daadwerkelijke doel wordt beperkt en wordt gewaarborgd door betrouwbare partijen.
  • Trust & Compliance – De eerste industriële consortia binnen de sector vormen veelzijdige markten met privacy- en databeveiliging als een ingebouwde voorziening voor vertrouwen.
  • Operational excellence – Het digitaliseren van de bevoorradingsketen en 3D Printing zullen de grenzen van het beheer van Product Lifecycle Management en IT/OT-convergentie uitbreiden. Industrie 4.0 stelt de traditionele scheiding tussen front en back office voor nieuwe uitdagingen door een geoptimaliseerd proces met een interactieve flexibele vraag tussen beide afdelingen.

Winnaars van morgen

“Een vooruitblik naar 2018 leert dat wij onze visie niet langer kunnen beperken tot een veronderstelde evolutie van business en technologie. In plaats daarvan moeten wij een revolutie in onze manier van denken omarmen. Als bedrijven moeten wij dingen niet alleen beter, maar ook anders doen. Atos is ervan overtuigd dat het moment is aangebroken voor alle bedrijven om doelgericht inhoud te geven aan hun Digitale Transformatie. Wij zijn er klaar voor om hen als business technology-partner tijdens deze reis te ondersteunen”, zegt Thierry Breton, bestuursvoorzitter en CEO van Atos.

 

Download de pdf of bezoek de Ascent – Atos Thought Leadership hub en deel uw ideeën.

  • Share on Linked In