Digitale transformatie in Telecom: Nieuwe kansen voor operators in een data-centrische samenleving

Utrecht, 8 juli 2014

De wereld wordt steeds meer door datacommunicatie gedreven en toch staat het zelfstandig voortbestaan van veel telecomoperators op het spel. Zij staan voor de uitdaging een bedrijfsmodel te ontwikkelen dat aansluit op de behoeften van de ‘all connected' consument. De meeste kans om hun marktaandeel te vergroten, hebben aanbieders die hun portfolio en business model aanpassen aan nieuwe trends en in staat zijn de privacy van de all-connected consument te bewaken. Dit is de belangrijkste conclusie uit een White Paper waarin Atos de belangrijkste kansen in de telecomsector in kaart brengt. Dit White Paper bouwt hiermee voort op de Atos' scenario planning van 2013 waarin data als digital currency wordt geïdentificeerd als het meest waarschijnlijke scenario.

 

Atos verwacht dat een transformatie naar data steeds vaker de kern zal vormen van nieuwe bedrijfsmodellen. Om dit te realiseren, moeten operators een strategie ontwikkelen gericht op diversificatie en moeten zij de kostenstructuur van netwerken aanpassen.

De connectieve samenleving en kansen voor operators

In haar onderzoek geeft Atos een overzicht van kansrijke producten en services waarvoor de consument bereid is te betalen en die een leidraad zijn voor operators bij het vaststellen van hun strategie. Hierbij kan het gaan om apps voor het monitoren van de gezondheid, smart cars die in verbinding staan met hun omgeving, intelligente huishoudelijke elektronica (domotica) of het bieden van een gepersonaliseerde online ervaring. Ook nieuwe producten op het gebied van mobiel betalen, online reisinformatie, services voor online authenticatie, secure data (opslaan van persoonlijke data in de cloud) en ‘smart calling' (via Skype, Lync, voicetext of 3G/4G) zijn in opkomst. Atos stelt vast dat consumenten vaker genegen zijn persoonlijke data beschikbaar te stellen in ruil voor op maat gesneden producten en services als hun vrijheid om te bepalen wie wat met welke data mag doen, wordt gerespecteerd.

De operator als intermediair

“Deze ontwikkelingen bieden veel mogelijkheden voor operators. Zij bevinden zich in een unieke uitgangspositie om waarde te onttrekken aan deze waardeketen. Door hun grote klantenbasis en hun relatie met de all-connected consumer zijn zij in staat de rol van ‘trusted informatie broker' commercieel in te vullen ”, zegt Bruno Fabre, EVP Telecom, Media en Technology markets.
 
“Operators kunnen een brugfunctie vervullen en nieuwe producten en services naar de consument brengen. Hiervoor moeten zij hun portfolio aanpassen, waarbij social media, mobiliteit, data-analyse en cloud zijn geïntegreerd en de personalisatie van services centraal staat”, zegt Michel van Buitenen, Managing Partner Telecom van Atos Consulting. “De ‘all connected' consument is zich steeds meer bewust van zijn digitale identiteit en de manier waarop data wordt gebruikt. Operators kunnen zich hierbij positioneren als intermediair en betrouwbare partner, die de privacy van de consument bewaakt en bij wie data in veilige handen is. Atos kan deze operators helpen in hun digitale transformatie die het mogelijk maakt zich opnieuw te positioneren.”

 

Download hier het white paper 'The all-connected consumer, digital transformation in the Telecom market'.

  • Share on Linked In