Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content.
You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the „Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies” button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Managing your cookies

Our website uses cookies. You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the “Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the “Decline all cookies” button.

Necessary cookies

These are essential for the user navigation and allow to give access to certain functionalities such as secured zones accesses. Without these cookies, it won’t be possible to provide the service.
Matomo on premise

Marketing cookies

These cookies are used to deliver advertisements more relevant for you, limit the number of times you see an advertisement; help measure the effectiveness of the advertising campaign; and understand people’s behavior after they view an advertisement.
Adobe Privacy policy | Marketo Privacy Policy | MRP Privacy Policy | AccountInsight Privacy Policy | Triblio Privacy Policy

Social media cookies

These cookies are used to measure the effectiveness of social media campaigns.
LinkedIn Policy

Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies” button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Skip to main content

Atos modyfikuje swoje cele dekarbonizacyjne – zobowiązuje się do osiągnięcia poziomu „Net Zero” do roku 2028

Atos rozszerzył swoje cele dekarbonizacyjne, aby osiągnąć poziom „net zero” do 2028 roku. Z tym postanowieniem Atos zobowiązuje się do zmniejszenia pod pełną kontrolą własnej globalnej emisji dwutlenku węgla o 50% do 2025 r. [1] (zakres 1,2,3 [2]) oraz zrównoważenia wszystkich swoich emisji do 2028 r.

Nowy plan Atos wyprzedza o 22 lata cel wyznaczony przez Porozumienie Paryskie dotyczący ograniczenia globalnego ocieplenia do 2oC do 2050 r. powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej, a także o 7 lat początkowy cel wyznaczony przez Grupę.

Atos zobowiązuje się również do osiągnięcia do roku 2025 celu inicjatywy Science Based Target (SBTi). Cel ten dotyczy redukcji emisji gazów cieplarnianych i zakłada ograniczenie globalnego wzrostu temperatury do 1,5oC powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Cel Atos wyprzedza zarówno rygorystyczną inicjatywę SBTi, jak i wcześniej ustalony przez samą Grupę cel o 5 lat.

Decyzja o rozszerzeniu celów była zmotywowana dotychczasowym sukcesem planów dekarbonizacyjnych Atos, które już spowodowały redukcję globalnej emisji dwutlenku węgla Grupy o 15% w 2020 r. [3] (z 2,3 mln do 2,8 mln ton CO2), z czego szacunkowo 10% stanowi strukturalną poprawę w stosunku do efektów wywołanych pandemią Covid-19. Deklaracja odzwierciedla również zaangażowanie firmy Atos w działania przyspieszające cyfrową dekarbonizację swoich klientów.

Atos po raz kolejny wyróżnia się wśród najbardziej zaawansowanych firm technologicznych na świecie w obszarze walki ze zmianami klimatycznymi i pomaga ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5oC powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. Atos zajmuje pierwsze miejsce w sektorze cyfrowym na świecie wg indeksu Dow Jones Sustainability.

Nadszedł czas, aby zintensyfikować walkę ze zmianami klimatycznymi. Rozszerzając nasze cele dekarbonizacyjne, będziemy lepiej wspierać naszych klientów w ich działaniach, wykorzystując moc technologii cyfrowych i ich potencjał w zakresie redukcji emisji dwutlenku węgla nawet o 20% w innych sektorach. Nasza światowa pozycja lidera w zakresie dekarbonizacji przyniesie bezpośrednie korzyści wszystkim naszym klientom” – powiedział Elie Girard, Prezes Grupy Atos.

W ostatnim roku Atos w dużym stopniu zrealizował swoje plany dekarbonizacyjne, które objęły wszystkie działania i jednostki biznesowe, a także wieloletnie inwestycje w obszarach kompetencji i badań. Działania Grupy w zakresie dekarbonizacji koncentrują się na czterech głównych obszarach:

  • Nieruchomości: optymalizacja powierzchni biurowej i zużycia energii we wszystkich lokalizacjach, przy nacisku na wykorzystanie energii zdekarbonizowanej. Działania mają odzwierciedlenie w 34% redukcji globalnej emisji CO2 biur Atos w 2020 r. w porównaniu z 2019 r. (19% z wyłączeniem efektu Covid-19), przy przyspieszonym przejściu na bezemisyjną i odnawialną energię, zasilającą 44% wszystkich biur Atos w 2020 r. (w porównaniu z 25% w 2019 r.);
  • Centra danych: poprawa efektywności energetycznej przekładająca się na 15% spadek globalnego zużycia energii centrów danych Atos w 2020 r. w porównaniu z 2019 r. Przejście na energię bezemisyjną oraz energię źródeł odnawialnych, które obecnie zasilają 55% wszystkich centrów danych Atos w 2020 r. (w porównaniu z 32% w 2019);
  • Łańcuch dostaw: wprowadzenie systematycznych kryteriów dekarbonizacji dla łańcucha dostaw Atos, co doprowadziło do osiągnięcia znacznych korzyści (np. 10% zmniejszenie zużycia energii przez wszystkie nowe komputery PC). Atos znalazł się wśród 7% najlepszych firm ocenianych pod kątem zaangażowania dostawców w przeciwdziałanie zmianom klimatu w rankingu CDP Supplier Engagement Leaderboard w 2020 r.
  • Produkty & rozwiązania: Atos stale poprawia efektywność energetyczną swoich produktów, czego dowodem jest wypuszczenie w 2020 roku najbardziej ekologicznej maszyny wśród 100 największych superkomputerów na świecie, dostarczonej do Centrum Jülich Supercomputing w Niemczech.

Dla potwierdzenia zaangażowania w dekarbonizację na wszystkich poziomach w całej firmie i zwiększenia świadomości pracowników w zakresie zrównoważonego rozwoju cyfrowego, Atos wprowadził w 2020 r. wewnętrzny mechanizm wyceny emisji dwutlenku węgla (80 EUR / tona CO2), który ma zastosowanie dla wszystkich działań Atos – także inicjatywy „Atos Green”, która zapewnia pracownikom Atos zasoby zapewniające możliwie najmniejsze oddziaływanie na środowisko.

Równocześnie, Atos planuje wprowadzenie wzmocnionego programu kompensacyjnego, skupiającego się głównie na sekwestracji dwutlenku węgla w odniesieniu do wszystkich swoich emisji resztkowych.

Atos dla swoich klientów opracowuje osobną ofertę dekarbonizacji, aby wesprzeć ich w szybkim wdrażaniu kompleksowych strategii dekarbonizacyjnych. Korzystając z przejęcia firmy EcoAct w 2020 r. oraz rozwoju specjalnie przeznaczonego portfela, Atos obliguje się do redukcji emisji CO2 za pośrednictwem umów DLAs (Decarbonization Level Agreements) we wszystkich dużych kontraktach. Zobowiązania te, które są mierzalne i podlegające audytowi przez strony trzecie, zobowiązują Atos do wypłaty odszkodowań klientom, jeśli nie zostaną spełnione zobowiązania umowne dotyczące redukcji emisji CO2 rok do roku.

 

 

 

###

[1] Odniesienie do 2019 r.; Nowe ambicje firmy Atos zostały w pełni potwierdzone w ramach inicjatywy Science Based Targets (SBT)
[2] Zgodnie z definicją Protokołu dot. gazów cieplarnianych: https://ghgprotocol.org/
[3] Zakres 1,2 i 3

O Atos

Atos to światowy lider w dziedzinie transformacji cyfrowej, zatrudniający 105 000 pracowników i osiągający roczne przychody w wysokości 11 mld euro. Grupa Atos to europejski gracz nr 1 w takich obszarach jak cyberbezpieczeństwo, Chmura i wysokowydajne obliczenia, zapewniający kompleksowe, indywidualnie dostosowanie rozwiązania dla wszystkich sektorów rynku w 71 krajach. Jako pionier w zakresie usług i produktów związanych z dekarbonizacją, Atos jest zaangażowany w zapewnienie swoim klientom bezpiecznych i zdekarbonizowanych rozwiązań cyfrowych. Atos działa pod markami Atos i Atos | Syntel. Atos SE (Societas Europaea) to spółka notowana na giełdzie papierów wartościowych CAC40 w Paryżu.

Misją Atos jest pomoc w projektowaniu przestrzeni informatycznej przyszłości. Wiedza specjalistyczna i usługi dostarczane przez zespół Atos wspierają rozwój wiedzy i edukacji, a także wielokulturowe i pluralistyczne podejście do badań, które przyczyniają się do osiągania doskonałości naukowej i technologicznej. Na całym świecie Grupa umożliwia swoim klientom, pracownikom i współpracownikom, a także członkom wielu społeczności, życie, pracę i zrównoważony rozwój w bezpiecznej przestrzeni informatycznej.

Po więcej informacji zapraszamy na:
linkedin.com/company/atospolska/
facebook.com/atos.polska

Kontakt dla mediów
Miron Niewiadomski
Head of Marketing & Communications
tel: +48 604 907 399
miron.niewiadomski@atos.net