Atos ujawnia przyszłość technologii, która będzie kształtować biznes do 2020 roku

Atos wprowadza program “Journey 2020 – Digital Shockwaves in Business”, opracowany przez Społeczność Naukową Atos.

 

Dlaczego przedsiębiorstwa już teraz muszą przewidywać uderzenie Cyfrowych Fal Uderzeniowych?

Patrząc w kierunku roku 2020, jasne jest, że tempo i wpływ technologii na biznes i społeczeństwo wzrasta. Zmieniające się modele biznesowe i zastosowania technologii obserwowalne już teraz w świecie B2C, są obecnie propagowane poprzez interakcje B2B, tworząc szereg zakłóceń biznesowych, które w programie Journey 2020 określamy jako „Cyfrowe Fale Uderzeniowe”.

 

Atos określa cztery główne źródła zakłóceń, pochodzących od:

 

  • Nowych modeli biznesowych, gdzie widzimy cały łańcuch dostaw ekosystemów reorganizowanych wokół Wspólnych Platform Danych Przemysłowych, gdzie uczestnicy będą celowo udostępniać dane dotyczące projektowania, produkcji, działalności i rynków, dając początek Inteligentnym Przedsiębiorstwom Sieciowym. Technologia Blockchain będzie oferować całkowicie nowe środki egzekwowania i weryfikacji umownie wiążących wymian w przypadkach relacji biznesowych zasadniczo pozbawionych zaufania.
  • Nowych sposobów pracy, jak automatyka, społeczności i cyfrowe przywództwo, które radykalnie zmieniają krajobraz pracy. Miejsce pracy w przyszłości jest wirtualne, oparte na współpracy i elastyczne. Interfejsy użytkownika są stopniowo rozwijane na więcej zmysłów niż tylko wzrok oraz obejmują gadżety elektroniczne. Widzimy już zakłócenia w sposobie, w jaki aplikacje IT są opracowywane, wdrażane i eksploatowane. DevOps będzie w coraz większym stopniu środkiem osiągania sprawności w pełnym cyklu życia aplikacji.
  • Przełomowych technologii: na przykład Obliczeń Kwantowych (Quantum Computing), które powinno wywołać ogromne zakłócenia w perspektywie średnioterminowej oraz prawdopodobnie pierwsze efekty na arenie bezpieczeństwa. Obecnie stosowane bardzo bezpieczne szyfrowanie danych może stać się łatwe do „złamania”, przy użyciu pewnych algorytmów kwantowych. Firmy powinny już teraz rozpocząć przygotowania na to zakłócenie, poprzez wprowadzenie strategii dla Kwantowo Bezpiecznej Kryptografii.
  • Zmieniających się wyzwań, takich jak konieczność lepszego i uproszczonego Cyberbezpieczeństwa. Również postępy w technologii medycznej i technologii produkcji żywności tworzą wszelkiego rodzaju nowe możliwości, które dają początek całemu szeregowi moralnych i etycznych wyzwań, które muszą zostać uwzględnione w naszych rozważaniach w zakresie IT dla życia.

 

 

Wszystkie te zakłócenia będą miały daleko sięgające konsekwencje we wszystkich sektorach rynku. Firmy, które są w stanie przewidywać i reagować na te fale uderzeniowe w kontekście ich specyficznej branży przejmą wiodącą rolę w epoce cyfrowej.

 

Rozpocznij Podróż!

 

Przeglądaj wersję cyfrową Journey 2020 i pobierz PDF

Zobacz zapowiedź filmu

 

Śledź nas na #Journey2020 i @Ascentblog

Share on Linked In