Wsparcie humanitarne dla osób z Ukrainy

W związku z aktualną sytuacją na świecie Atos Poland Global Services wspiera osoby z Ukrainy – zarówno naszych pracowników, jak i innych potrzebujących. Zaproponowaliśmy różne formy pomocy i na bieżąco analizujemy sytuację, dostosowując naszą pomoc do aktualnych potrzeb

W Atos PGS staramy się kompleksowo podchodzić do organizowanych akcji pomocowych. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi pracownikami dbając o ich bezpieczeństwo oraz wspierając pojawiające się potrzeby. Każdy pracownik z Ukrainy może ubiegać się o zapomogę finansową, skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej czy też konsultacji z psychologiem. Utworzyliśmy także specjalną wewnętrzną platformę służącą do wymiany informacji o potrzebach naszych ukraińskich kolegów, a także o rodzajach wsparcia, jakie możemy zaoferować. Tu także znaleźć można informacje na temat bezpłatnych webinarów psychologicznych, czy też pomocy medycznej oferowanej przez różne zewnętrzne organizacje.

Nasze wsparcie kierujemy nie tylko do osób zatrudnionych. Chcąc wspierać osoby przybywające do naszego kraju z Ukrainy nawiązaliśmy współpracę z Fundację Emic, Fundacją „Pomagam.pl” oraz Fundacją „Nasz Wybór” w efekcie której w marcu uruchomiliśmy:

  • zbiórki stacjonarne w naszych pięciu lokalizacjach, w których zbieraliśmy żywność i potrzebne środki;
  • możliwość zakupu online gotowych zestawów pomocowych (pracownicy zakupili 30 zestawów);
  • dedykowaną zbiórkę pieniężną: https://pomagam.pl/atosgdcpl, którą kontynuujemy także w kwietniu – w marcu zebraliśmy ponad 22 tysiące złotych.

Przekazaliśmy także 500 sztuk bluz typu softshell oraz rozpoczęliśmy sportowe wyzwanie dla pracowników Atos PGS, w którym pracownicy przebiegli 5912 km. Za każdy przebiegnięty przez pracowników kilometr firma przekazała złotówkę dla Fundacji Emic – wpłaciliśmy 6000 zł.

W związku z coraz większą liczbą osób przybywających do Polski z Ukrainy, przygotowaliśmy gotowe propozycje ofert, na które mogą aplikować osoby zainteresowane pracą w IT i posługujące się j. angielskim w stopniu komunikatywnym. Są one dostępne TUTAJ.

Jesteśmy także w kontakcie z Urzędem Miasta w Bydgoszczy. Odpowiadając na ich potrzeby związane z uruchomieniem Miejskiego Centrum Obsługi Uchodźców uruchomiliśmy dedykowaną infolinię do rejestracji wizyt w tym miejscu. Po więcej informacji zapraszamy na stronę bydgoszcz.pl.

W kwietniu kontynuujemy działalność pomocową – dalej zbieramy środki na dedykowanej zbiórce, wspierającej działania Fundacji „Pomagam.pl” we współpracy z Fundacją „Nasz Wybór”, która działa na rzecz Ukraińców. Zebrane środki przekazujemy na bieżąco Fundacji „Nasz Wybór”. Dodatkowo, w odpowiedzi na zapotrzebowanie płynące od Fundacji Emic, zaproponowaliśmy kolejną mozliwość wsparcia – zakupienie zestawów w kwocie 20/50 lub 100 pln zawierających przybory szkolne/papiernicze, które zostaną przekazane fundacji.

Wiele z wyżej wymienionych inicjatyw to akcje proponowane oddolnie przez naszych pracowników. Jesteśmy dumni, że Atos tworzą ludzie o tak dużych sercach. Zdajemy sobie sprawę, że razem możemy więcej. Również Was zachęcamy do niesienia wsparcia potrzebującym. Możecie zaangażować się i dołączyć do naszej zbiórki pieniężnej, o której wyżej wspomnieliśmy i którą znajdziecie pod tym linkiem: https://pomagam.pl/atosgdcpl.