SmartCity

Inteligentne rozwiązania miejskie

SmartCity

Społeczeństwo wyposażone w nowoczesne urządzenia i czujące się komfortowo z technologią, zawsze i wszędzie posiadające dostęp do informacji, oczekuje tych samych standardów dostępności, jakości, i przejrzystości usług miejskich i samorządowych.

Atos jest autorem rozwiązania SmartCity – które umożliwia definiowanie i dystrybucję usług miejskich w oparciu o cyfrową tożsamość mieszkańca.

Nagłówek

Krótki opis

Transport miejski

Karta miejska może stanowić łatwy w użyciu i elastyczny instrument pobierania opłaty za przejazd. Zarówno bilety okresowe (kupony), jak i bilety pojedyncze mogą być sprzedawane za pomocą plastikowej karty i aplikacji mobilnych.

Transport regionalny

Transport regionalny może być łatwo zintegrowany z systemem transportu miejskiego — system karty miejskiej umożliwia włączenie m.in. pociągów i autobusów do systemu taryfowego miasta, a także do miejskich systemów informacyjnych.

Program lojalnościowy

Program lojalnościowy, który chociaż nie stanowi specjalnej usługi miejskiej, stwarza komfortowe narzędzie promocji tych usług. Punkty lojalnościowe mogą być przypisane do usług lub zachowań, które miasto chce promować i nagradzać. System lojalnościowy dodaje liczbę punktów lojalnościowych przy każdej promowanej aktywności obywateli przy użyciu karty. Punkty lojalnościowe można wymienić na obniżki cen dla poszczególnych usług lub na określone prezenty.

Usługi miejskie

Rozwiązanie SmartCity czyni właściciela karty aktywnym członkiem miejskiej społeczności. Parking Park&Ride / Głosowanie / Wsparcie socjalne / Gospodarka odpadami / Rower miejski / Wydarzenia specjalne

SmartCity animacja

SmartCity animacja

Inne systemy dla SmartCity