Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content.
You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the „Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies” button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Managing your cookies

Our website uses cookies. You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the “Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the “Decline all cookies” button.

Necessary cookies

These are essential for the user navigation and allow to give access to certain functionalities such as secured zones accesses. Without these cookies, it won’t be possible to provide the service.
Matomo on premise

Marketing cookies

These cookies are used to deliver advertisements more relevant for you, limit the number of times you see an advertisement; help measure the effectiveness of the advertising campaign; and understand people’s behavior after they view an advertisement.
Adobe Privacy policy | Marketo Privacy Policy | MRP Privacy Policy | AccountInsight Privacy Policy | Triblio Privacy Policy

Social media cookies

These cookies are used to measure the effectiveness of social media campaigns.
LinkedIn Policy

Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies” button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Skip to main content

Atos zakończy transformację poprzez sprzedaż organizacji Tech Foundations

Atos SE zmieni nazwę na Eviden SE, korzystając ze wzmocnionej struktury kapitałowej po planowanej transakcji

Atos zwoła Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy w celu zatwierdzenia tego kompleksowego planu

 • Atos rozważa przyspieszenie i zakończenie strategicznej transformacji, a także pełne oddzielenie organizacji Eviden i Tech Foundations, zgodnie z zapowiedzią z czerwca 2022 r.
 • Po dogłębnym przeanalizowaniu dostępnych opcji, Zarząd Grupy Atos podjął decyzję o rozpoczęciu wyłącznych negocjacji z funduszem EPEI w sprawie rozważanej sprzedaży 100% Tech Foundations za dodatni wpływ gotówkowy netto w wysokości 0,1 mld euro i przeniesienie 1,9 mld euro zobowiązań bilansowych, co doprowadzi do osiągnięcia wartości firmy w wysokości 2,0 mld euro.
 • Po finalizacji transakcji Atos SE zmieni nazwę na Eviden SE („Grupa”) stając się w pełni rozwijającym się liderem na rynkach cyfrowych, chmurowych, cyberbezpieczeństwa i zaawansowanych obliczeń z najnowocześniejszymi innowacjami i technologiami. Eviden zorganizuje Investor Day przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy.
 • W ramach tej transakcji Grupa zamierza trwale wzmocnić swój bilans poprzez planowane podwyższenie kapitału o łączną kwotę 900 mln euro (składające się z zastrzeżonego podwyższenia kapitału po uzgodnionej cenie 20 euro za akcję, zgodnie z którym nabywca będzie posiadał 7,5% kapitału zakładowego oraz emisji praw o wartości 720 mln euro dla wszystkich akcjonariuszy) wraz z nowym planem sprzedaży udziałów o wartości 400 mln euro.
 • Banki BNP Paribas i J.P. Morgan udzieliły gwarancji zabezpieczającej na cenę emisji poboru (pomniejszonej o kwotę zobowiązania subskrypcyjnego funduszu EPEI), z zastrzeżeniem zwykłych warunków. Atos jest przekonany o przyznaniu przez konsorcjum banków niezbędnych zwolnień kredytowych. Grupa będzie również dążyć do przedłużenia terminów i zmniejszenia zadłużenia
 • Dzięki rozważanemu podwyższeniu kapitału i planowanemu przeniesieniu zobowiązań bilansowych i pozabilansowych do EPEI w ramach sprzedaży Tech Foundations, Grupa będzie dążyć do osiągnięcia dźwigni finansowej netto na poziomie ok. trzykrotnym do końca 2024 r. i ok. dwukrotnym do końca 2025 r., korzystając z poprawy płynności.
 • Oprócz zobowiązania do subskrypcji zarezerwowanego podwyższenia kapitału o kwotę 180 mln euro, fundusz EPEI będzie również uczestniczyć w kwocie około 37,5 mln euro w późniejszej emisji udziałów oferowanej wszystkim akcjonariuszom Eviden SE, co daje łączną inwestycję w wysokości 217,5 mln euro.
 • Kompleksowa transformacja Atos otrzymała jednogłośne poparcie Zarządu Grupy i zostanie przedłożona do zatwierdzenia ad-hoc przez akcjonariuszy podczas EGM, które zostanie ogłoszone w czwartym kwartale 2023 r., zarówno w odniesieniu do Transakcji, jak i podwyższenia kapitału
 • Oczekuje się, że transakcja zostanie sfinalizowana w czwartym kwartale 2023 r. lub do pierwszego kwartału 2024 r., z zastrzeżeniem ostatecznych umów i określonych warunków finansowych i innych zwyczajowych warunków (w tym odpowiednich zgód akcjonariuszy, zezwoleń regulacyjnych, zgody banków będących wierzycielami i innych zgód stron trzecich).

Atos SE, światowy lider transformacji cyfrowej, wysokowydajnych obliczeń i infrastruktury informatycznej, zawarł umowę opcji sprzedaży z funduszem EP Equity Investment („EPEI”), przewidującą wyłączne negocjacje w sprawie sprzedaży na rzecz EPEI (rozważana „Sprzedaż”) 100% spółki zależnej Atos, która będzie posiadać działalność organizacji Tech Foundations po zakończeniu wewnętrznej reorganizacji w trakcie finalizacji („TFCo”). Planowana transformacyjna i kompleksowa transakcja („Transakcja”) doprowadziłaby do skutecznego oddzielenia Eviden i TFCo oraz wzmocnienia struktury kapitałowej Grupy. Rozważana Sprzedaż przyniosłaby dodatni wpływ środków pieniężnych netto w wysokości 0,1 mld euro oraz transfer 1,9 mld euro zobowiązań bilansowych, co doprowadziłoby do osiągnięcia wartości przedsiębiorstwa na poziomie 2,0 mld euro. TFCo będzie nadal używać marki Atos i stanie się jej jedynym właścicielem.

Transakcja ma na celu zapewnienie spółce Eviden solidnych podstaw do kontynuowania strategii wzrostu i wzmocnienia jej unikalnej pozycji strategicznej, przy jednoczesnym zapewnieniu płynnej ciągłości operacji komercyjnych w obu obszarach.

Bertrand Meunier, Przewodniczący Rady Nadzorczej Atos, powiedział: „Zgodnie z naszymi zapowiedziami z czerwca 2022 roku, zdecydowaliśmy się przedstawić naszym akcjonariuszom do głosowania, podział Grupy poprzez zbycie TFCo, naszej dotychczasowej działalności, wraz z jej zobowiązaniami. Stworzy to wartość dla naszych akcjonariuszy, zarówno poprzez usunięcie ryzyka związanego ze zmianą sytuacji TFCo i jego różnymi zobowiązaniami, jak i ponowne skoncentrowanie się Atos na Eviden i jego dobrych perspektywach przyszłego wzrostu. Przed głosowaniem naszych akcjonariuszy zorganizujemy Investor Day w sprawie Eviden„.

Zarząd Grupy Atos, w składzie Nourdine Bihmane, Diane Galbe i Philippe Oliva, skomentował: „Ogłaszamy krytyczny kamień milowy w realizacji dogłębnej transformacji Grupy. Po sprzedaży TFCo, Atos przyjmie nazwę Eviden, stając się globalnym liderem cyfrowej transformacji z pełną elastycznością strategiczną i wzmocnioną strukturą kapitałową, aby jeszcze bardziej przyspieszyć swój rozwój. Interesariusze TFCo skorzystaliby ze wsparcia i długoterminowej wizji funduszu EPEI, aby w pełni wdrożyć transformację i repozycjonowanie. Cieszymy się z ogłoszenia i nie możemy się doczekać napisania kolejnego rozdziału zarówno TFCo, jak i Eviden wraz z naszymi pracownikami, klientami i wszystkimi interesariuszami. Transakcja ta otworzy nowe możliwości dla pracowników zarówno TFCo, jak i Eviden. Cieszymy się z pełnego wsparcia EPEI dla zespołu TFCo„.

Uwolnienie wartości potencjału firmy Eviden, globalnego lidera transformacji cyfrowej

Po zakończeniu rozważanej sprzedaży Tech Foundations, Grupa przyjęłaby nazwę Eviden i stała się liderem na szybko rozwijających się rynkach transformacji cyfrowej, Big Data i cyberbezpieczeństwa, notowanym na Euronext Paris za pośrednictwem Atos SE, spółki dominującej Eviden (oczekuje się, że po sprzedaży zostanie przemianowana na Eviden SE):

 • Działając w ponad 50 krajach na całym świecie, Eviden szacuje swój całkowity rynek na około 1,8 bln euro w 2025 r., obejmujący szybko rozwijające się segmenty, takie jak: usługi cyfrowe, Chmura, bezpieczeństwo cyfrowe, HPC, obliczenia biznesowe i sztuczna inteligencja;
 • W grudniu 2022 r. Eviden osiągnął przychody w wysokości 5,3 mld euro, z czego 72% przypadało na działalność cyfrową, a pozostała część na obszar BDS;
 • Eviden osiągnął silny wzrost organiczny na poziomie 7,0% i marżę operacyjną w wysokości 5,3% w pierwszej połowie 2023 r. i korzysta z solidnej trakcji komercyjnej, o czym świadczy wskaźnik book-to-bill w drugim kwartale 2023 r. na poziomie 119%.

Eviden jako lider w swojej dziedzinie przeprowadzi własną transformację i przygotuje się do wzrostu i generowania gotówki, zgodnie ze swoją strategią skoncentrowaną na szybko rozwijających się rynkach i działalności o wyższej marży, wspieraną przez wzmocnienie struktury kapitałowej Grupy i szybkie tempo oddłużania.

W związku z tym perspektywy na 2023 r. i średnioterminowe ambicje dla Eviden są następujące:

 • Dążenie do przyspieszenia wzrostu organicznego (w porównaniu z 2022 r.) i poprawy marży operacyjnej (w porównaniu z 2022 r.), zgodnie z komunikatem wydanym w pierwszej połowie 2023 r.
 • Osiągnięcie wyznaczonego poziomu 7% rocznego wzrostu w latach 2022-2026 i około 12% marży operacyjnej w 2026 roku.

Akcjonariusze, inwestorzy i cała społeczność finansowa będą mieli możliwość uzyskania aktualnych informacji na temat działalności biznesowej Eviden, strategicznej planu i perspektyw finansowych w ramach dedykowanego Dnia Inwestora, który zostanie zaplanowany przed specjalnym EGM.

Dowiedz się więcej tutaj.

 

 

###

O Eviden

Eviden koncentruje się na obszarach biznesu Atos, związanych z technologiami cyfrowymi, Chmurą, Big Data i bezpieczeństwem. Będzie światowym liderem w opartej na danych, bezpiecznej i zrównoważonej transformacji cyfrowej. Jako firma cyfrowa nowej generacji, zajmująca wiodącą pozycję na całym świecie w obszarze technologii cyfrowych, Chmury, danych, zaawansowanych obliczeń i bezpieczeństwa, zapewnia bogatą wiedzę specjalistyczną dla wszystkich sektorów rynku w ponad 53 krajach. Łącząc unikalne, zaawansowane technologie w całym cyfrowym kontinuum, dzięki 57 000 światowej klasy ekspertów, Eviden rozszerza możliwości technologii dla przedsiębiorstw i instytucji publicznych, pomagając im budować cyfrową przyszłość. Eviden to biznes Grupy Atos, którego roczne przychody wynoszą ok. 5 miliardów euro.

O Atos

Atos to światowy lider w dziedzinie transformacji cyfrowej, zatrudniający 110 000 pracowników i osiągający roczne przychody w wysokości około 11 mld euro. Grupa Atos to europejski gracz nr 1 w takich obszarach jak cyberbezpieczeństwo, Chmura i wysokowydajne obliczenia, zapewniający kompleksowe, indywidualnie dostosowanie rozwiązania dla wszystkich sektorów rynku w 69 krajach. Jako pionier w zakresie usług i produktów związanych z dekarbonizacją, Atos jest zaangażowany w zapewnienie swoim klientom bezpiecznych i zdekarbonizowanych rozwiązań cyfrowych. Atos SE (Societas Europaea) to spółka notowana na giełdzie Euronext Paris.

Misją Atos jest pomoc w projektowaniu przestrzeni informatycznej przyszłości. Wiedza specjalistyczna i usługi dostarczane przez zespół Atos wspierają rozwój wiedzy i edukacji, a także wielokulturowe i pluralistyczne podejście do badań, które przyczyniają się do osiągania doskonałości naukowej i technologicznej. Na całym świecie Grupa umożliwia swoim klientom, pracownikom i współpracownikom, a także członkom wielu społeczności, życie, pracę i zrównoważony rozwój w bezpiecznej przestrzeni informatycznej.

Po więcej informacji zapraszamy na:

Kontakt dla mediów
Agnieszka Zientek
Marketing & Communications Manager Poland
tel: +48 502 203 025
agnieszka.zientek@atos.net