Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content.
You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the „Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies” button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Managing your cookies

Our website uses cookies. You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the “Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the “Decline all cookies” button.

Necessary cookies

These are essential for the user navigation and allow to give access to certain functionalities such as secured zones accesses. Without these cookies, it won’t be possible to provide the service.
Matomo on premise

Marketing cookies

These cookies are used to deliver advertisements more relevant for you, limit the number of times you see an advertisement; help measure the effectiveness of the advertising campaign; and understand people’s behavior after they view an advertisement.
Adobe Privacy policy | Marketo Privacy Policy | MRP Privacy Policy | AccountInsight Privacy Policy | Triblio Privacy Policy

Social media cookies

These cookies are used to measure the effectiveness of social media campaigns.
LinkedIn Policy

Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies” button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Skip to main content

Wyniki za pierwsze półrocze roku 2023

Zmiany operacyjne napędzają dobre wyniki za pierwsze półrocze:

  • Stały wzrost w II kwartale skutkuje wskaźnikiem book-to-bill na poziomie 112%
  • Silny wzrost przychodów w Eviden i kontrolowany spadek w Tech Foundations napędzają organiczny wzrost całej Grupy na poziomie +2,3%
  • Marża operacyjna osiągnęła poziom 3,8%, co oznacza ponad trzykrotny wzrost w porównaniu z I półroczem 2022 r.

Roczna prognoza została zaktualizowana i doprecyzowana:

  • Prognoza organicznego wzrostu przychodów podniesiona od 0,0% do +2,0%.
  • Prognoza marży operacyjnej potwierdzona na poziomie od 4% do 5%.
  • Spodziewane wolne przepływy pieniężne zasadniczo podobne do tych z pierwszego półrocza (na poziomie 969 mln EUR), odzwierciedlające wysokie tempo głównych działań transformacyjnych przeprowadzonych w ciągu roku oraz normalizację kapitału obrotowego, zgodnie z zapowiedzią podczas CMD w czerwcu 2022 r.

Osiągnięto główne kamienie milowe transformacji:

  • Wewnętrzne operacyjne wydzielenie spółek zakończone
  • Program sprzedaży udziałów o wartości 700 mln euro został w pełni zabezpieczony i rozszerzony o dodatkowe 400 mln euro

Atos, światowy lider cyfrowej transformacji, wysokowydajnych obliczeń i infrastruktury informatycznej, opublikował wyniki finansowe za pierwszą połowę 2023 roku.

Zarząd Grupy Atos, w składzie Nourdine Bihmane, Diane Galbe i Philippe Oliva, oświadczył: „Wyniki Grupy Atos za H1 odzwierciedlają naszą ciągłą poprawę operacyjną i pokazują skuteczność naszej strategii. Nasz solidny wzrost organiczny w pierwszym półroczu skłonił nas do podniesienia naszych całorocznych prognoz, a nasza marża operacyjna wzrosła ponad trzykrotnie w porównaniu do pierwszego półrocza ubiegłego roku, dzięki silnej realizacji naszych planów transformacyjnych. Chociaż poprawiliśmy nasze operacyjne generowanie gotówki o 144 mln euro, nasze wolne przepływy pieniężne odzwierciedlają intensywne tempo realizacji naszych głównych działań transformacyjnych prowadzonych do 2023 r., w tym: zwiększenie marży poprzez restrukturyzację i radzenie sobie z nierentownymi kontraktami, wewnętrznym wydzieleniem i normalizacją kapitału pracowniczego. Osiągnęliśmy kluczowe kamienie milowe w naszym strategicznym projekcie, w szczególności pomyślne zakończenie rozdzielenia naszej wewnętrznej działalności na dwa podmioty, co pozwoliło nam wyostrzyć naszą koncentrację, poprawić elastyczność i lepiej odpowiadać na potrzeby naszych klientów. W ciągu 12 miesięcy w pełni zabezpieczyliśmy również nasz program sprzedaży firm niezwiązanych z podstawową działalnością o wartości 700 mln euro, co usprawniło nasze portfolio i przyczyniło się do pełnego finansowania trwającej transformacji. Chcielibyśmy wyrazić naszą wdzięczność wszystkim zespołom Atos za ich niezachwiane poświęcenie i zaangażowanie, które odegrały decydującą rolę w osiągniętych dotychczas wynikach”.

In € million H1 2023 H1 2022
Revenue 5,548 5,563
Organic growth +2.3% -2.1%
Growth at constant currency +0.5% -0.6%
Operating Margin 212 59
In % of revenue 3.8% 1.1%
OMDA 487 369
In % of revenue 8.8% 6.6%
Normalized Net income (loss) -113 -119
Net income (loss) -600 -503
Free Cash Flow -969 -555
Net debt 2,321 1,792

Najważniejsze wyniki za pierwsze półrocze 2023 r.

Silna wzrost w II kwartale

Wzrost handlowy znacznie się poprawił w drugim kwartale, ze wskaźnikiem book-to-bill na poziomie 112% dla Grupy, w porównaniu do 73% w pierwszym kwartale. Wdrożenie odrębnych strategii wejścia na rynek dla dwóch spółek przynosi wymierne rezultaty. Wskaźnik book-to-bill Eviden wyniósł 119% w drugim kwartale, który jest właściwie zbalansowany między obszarami Digital, Big Data i Cyberbezpieczeństwem, z solidnym wejściem zamówień (+50% w porównaniu do pierwszego kwartału 2023 r.), pokazującym silne czynniki wyróżniające Eviden – w tym unikalne możliwości migracji do zabezpieczonej Chmury i głęboką wiedzę specjalistyczną w wybranych branżach. Ważnym przykładem jest wygrany kontrakt Eviden w dużej firmie z branży opieki zdrowotnej w USA na migrację do Chmury publicznej, łącząc rozwój aplikacji i cyberbezpieczeństwo. W drugim kwartale Eviden nadal koncentrował się również na krótkoterminowych kontraktach generujących przychody (48% zamówień w drugim kwartale stanowiły kontrakty o okresie obowiązywania poniżej 18 miesięcy).

Organizacja Tech Foundations osiągnęła wskaźnik book-to-bill na poziomie 106% w drugim kwartale, przekraczając 100% po raz pierwszy od utworzenia linii biznesowej w drugim kwartale 2022 r., w porównaniu do 67% w ubiegłym roku. Tech Foundations zaczęło czerpać korzyści ze swojej skoncentrowanej strategii wejścia na rynek, poprawiając sytuację biznesową swoich 100 najlepszych klientów i skutecznie zwiększając utrzymanie przychodów, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, gdzie Tech Foundations zapewniło odnowienie dużych długoterminowych kontraktów w drugim kwartale, demonstrując swoją zdolność do wspierania długotrwałych relacji z klientami. Na przykład Tech Foundations odnowiło umowę z Departamentem Zasobów Informacyjnych w Teksasie na prywatną Chmurę i rozwiązanie typu mainframe-as-a-service, dostarczając adaptacyjne, odporne i opłacalne usługi dla ponad 35 agencji stanowych.

Solidny wzrost przychodów

Przychody Grupy wyniosły 5 548 mln euro w pierwszej połowie 2023 r., co oznacza wzrost o +2,3% w ujęciu organicznym, ponieważ silne trendy biznesowe utrzymały się w drugim kwartale. Eviden osiągnął +7,0% wzrostu organicznego w pierwszej połowie roku (+4,6% w drugim kwartale).Digital Security osiągnął silny wzrost, napędzany przez wiodącą pozycję Eviden i innowacje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.W czerwcu 2023 r. Eviden nawiązał współpracę z AWS w celu uruchomienia AIsaac Cyber Mesh, najnowocześniejszego rozwiązania do wykrywania i reagowania w zakresie cyberbezpieczeństwa, opartego na generatywnych technologiach AI. Obszar Advancedcomputing silnie wzrósł, napędzany przez HPC i wysokiej klasy serwery zaprojektowane z myślą o sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym. Pomimo pewnego wpływu racjonalizacji portfela umów w pierwszej połowie 2023 r., organiczny wzrost sektora Digital znacznie się poprawił w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, napędzany przez inteligentne platformy i usługi transformacji Chmury, wraz z pozytywnymi trendami w sektorze publicznym w Europie.

Przychody z podstawowej działalności Tech Foundations były zasadniczo stabilne w pierwszym półroczu (-0,1% organicznie). Spadek w sektorze Hybrid Cloud & Infrastructure nadal malał, podczas gdy inne podstawowe linie biznesowe odnotowały umiarkowany wzrost. Jednocześnie Tech Foundations pozostało zaangażowane w ograniczanie działalności niezwiązanej z podstawową działalnością (BPO, odsprzedaż sprzętu i oprogramowania) w ramach trwających działań w zakresie przekształcania portfela. UCC, w procesie zbycia, zwiększyło swoje przychody w pierwszej połowie roku. W rezultacie Tech Foundations odnotowało niewielki organiczny spadek łącznych przychodów o 1,6% w pierwszej połowie 2023 roku.

Na poziomie Grupy zmiany w obwodzie stanowiły 1,7%, odzwierciedlając przede wszystkim zbycie włoskiej działalności Atos, sfinalizowane 3 kwietnia 2023 r., oraz działalności rosyjskiej we wrześniu 2022 r. Wymiana walutowa przyczyniła się do -0,8%, głównie odzwierciedlając deprecjację funta szterlinga w stosunku do euro w tym okresie.

Pełne podsumowanie pierwszego półrocza znajdziesz tutaj.

 

 

 

###

O Eviden

Eviden koncentruje się na obszarach biznesu Atos, związanych z technologiami cyfrowymi, Chmurą, Big Data i bezpieczeństwem. Będzie światowym liderem w opartej na danych, bezpiecznej i zrównoważonej transformacji cyfrowej. Jako firma cyfrowa nowej generacji, zajmująca wiodącą pozycję na całym świecie w obszarze technologii cyfrowych, Chmury, danych, zaawansowanych obliczeń i bezpieczeństwa, zapewnia bogatą wiedzę specjalistyczną dla wszystkich sektorów rynku w ponad 53 krajach. Łącząc unikalne, zaawansowane technologie w całym cyfrowym kontinuum, dzięki 57 000 światowej klasy ekspertów, Eviden rozszerza możliwości technologii dla przedsiębiorstw i instytucji publicznych, pomagając im budować cyfrową przyszłość. Eviden to biznes Grupy Atos, którego roczne przychody wynoszą ok. 5 miliardów euro.

O Atos

Atos to światowy lider w dziedzinie transformacji cyfrowej, zatrudniający 110 000 pracowników i osiągający roczne przychody w wysokości około 11 mld euro. Grupa Atos to europejski gracz nr 1 w takich obszarach jak cyberbezpieczeństwo, Chmura i wysokowydajne obliczenia, zapewniający kompleksowe, indywidualnie dostosowanie rozwiązania dla wszystkich sektorów rynku w 69 krajach. Jako pionier w zakresie usług i produktów związanych z dekarbonizacją, Atos jest zaangażowany w zapewnienie swoim klientom bezpiecznych i zdekarbonizowanych rozwiązań cyfrowych. Atos SE (Societas Europaea) to spółka notowana na giełdzie Euronext Paris.

Misją Atos jest pomoc w projektowaniu przestrzeni informatycznej przyszłości. Wiedza specjalistyczna i usługi dostarczane przez zespół Atos wspierają rozwój wiedzy i edukacji, a także wielokulturowe i pluralistyczne podejście do badań, które przyczyniają się do osiągania doskonałości naukowej i technologicznej. Na całym świecie Grupa umożliwia swoim klientom, pracownikom i współpracownikom, a także członkom wielu społeczności, życie, pracę i zrównoważony rozwój w bezpiecznej przestrzeni informatycznej.

Po więcej informacji zapraszamy na:

Kontakt dla mediów
Agnieszka Zientek
Marketing & Communications Manager Poland
tel: +48 502 203 025
agnieszka.zientek@atos.net