Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content.
You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the „Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies” button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Managing your cookies

Our website uses cookies. You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the “Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the “Decline all cookies” button.

Necessary cookies

These are essential for the user navigation and allow to give access to certain functionalities such as secured zones accesses. Without these cookies, it won’t be possible to provide the service.
Matomo on premise

Marketing cookies

These cookies are used to deliver advertisements more relevant for you, limit the number of times you see an advertisement; help measure the effectiveness of the advertising campaign; and understand people’s behavior after they view an advertisement.
Adobe Privacy policy | Marketo Privacy Policy | MRP Privacy Policy | AccountInsight Privacy Policy | Triblio Privacy Policy

Social media cookies

These cookies are used to measure the effectiveness of social media campaigns.
LinkedIn Policy

Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies” button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Skip to main content

Wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2023

  • Transformacja strategiczna napędza wyniki
  • Solidny poziom organicznego wzrostu przychodów Grupy: +2,8%
  • Eviden: silny wzrost na poziomie +9,5%
  • Tech Foundations : -2,6%
  • Stabilizacja przychodów podstawowych i przebudowa portfolio
  • Cele na cały rok potwierdzone

Atos, światowy lider w dziedzinie cyfrowej transformacji, wysokowydajnych obliczeń i infrastruktury informatycznej, ogłosił swoje przychody za pierwszy kwartał 2023 roku.

Zarząd Grupy Atos: Nourdine Bihmane, Diane Galbe i Philippe Oliva, wydał oświadczenie: „Atos odnotował solidny wzrost przychodów organicznych o +2,8% w pierwszym kwartale, przy czym obie organizacje zrealizowały swoje priorytety na rok 2023. Pod nową marką komercyjną, organizacja Eviden odnotowała kolejny solidny kwartał z wysokim wzrostem, dobrze wyważonym między synergicznymi działaniami obszarów Digital, Big Data i Cybersecurity. Tech Foundations nadal przekształcała swoje portfolio, potwierdzając wcześniejszą niż oczekiwano stabilizację swojej podstawowej działalności, przy jednoczesnym dalszym zmniejszaniu działań niezawartych w strategii. Wyniki Grupy stale się poprawiają. Serdecznie dziękujemy naszym 110 000 pracownikom za ich wyjątkowe zaangażowanie”.

Właściwy poziom organicznego wzrostu przychodów w pierwszym kwartale: +2,8%

Przychody Grupy wyniosły 2806 mln euro w pierwszym kwartale 2023 r., co oznacza wzrost o +2,2% rok do roku. Wzrost organiczny był solidny i wyniósł +2,8%, odzwierciedlając ciągłą poprawę wyników operacyjnych Grupy. Wkład wymiany walutowej wyniósł -0,1%, co odzwierciedla głównie deprecjację funta szterlinga w stosunku do euro w tym okresie, złagodzoną przez aprecjację dolara amerykańskiego.

Organizacja Eviden odnotowała silny, organiczny wzrost przychodów o +9,5% w pierwszym kwartale, dobrze wyważony między działaniami synergicznymi w obszarach cyfrowych, Big Data i cyberbezpieczeństwa. Linia biznesowa związana z cyfryzacją jeszcze bardziej przyspieszyła swój wzrost w pierwszym kwartale, napędzany nowymi biznesami w zakresie rozwoju i modernizacji aplikacji, szczególnie na rynkach europejskich. Wzrost był silny również w obszarze Advanced Computing, ponieważ aktywność sektora HPC nadal rosła. Linia Digital Security odnotowała kolejny kwartał dwucyfrowego wzrostu, z rosnącym naciskiem na usługi i produkty cyberbezpieczeństwa nowej generacji, koncentrujące się na zarządzaniu tożsamością, szyfrowaniu oraz zarządzanym wykrywaniu i reagowaniu w hybrydowych środowiskach chmurowych.

W pierwszym kwartale organizacja Tech Foundations potwierdziła wcześniejszą niż oczekiwano stabilizację podstawowej działalności w zakresie: infrastruktury, Chmury i platform prywatnych, cyfrowego miejsca pracy oraz usług profesjonalnych, na poziomie organicznym +0,1%. Działania przekształcające portfel prowadzą do dalszej zarządzanej redukcji działań poza strategicznym planem (BPO, odsprzedaż sprzętu i oprogramowania, UCC), skutkując organicznym spadkiem -2,6% dla całego obszaru Tech Foundations. W marcu Atos siódmy rok z rzędu zajął pozycję Lidera w raporcie Gartner® Magic Quadrant™ dotyczącym outsourcingu cyfrowego miejsca pracy, w oparciu o kompletność wizji i zdolność do jej realizacji.

Działalność handlowa Grupy

Wartość zamówień wyniosła 2,1 mld euro w pierwszym kwartale tego roku, co pozwoliło osiągnąć wskaźnik cen do wartości księgowej na poziomie 73% (72% w Q1 2022).

Wskaźnik cen do wartości księgowej Eviden wyniósł 79%, na co miały wpływ wahania w przepływie transakcji HPC, po dużej liczbie zamówień w czwartym kwartale 2022 r. i przesunięciu na drugi kwartał dużego kontraktu HPC dla indyjskiego klienta. Zamówienia złożone w pierwszym kwartale w obszarze Digital odzwierciedlają ciągłe koncentrowanie się na mniejszych kontraktach o niskim ryzyku i rezerwacjach krótkoterminowych z szybszym zyskiem (59% zamówień w pierwszym kwartale dotyczyło umów o okresie obowiązywania poniżej 18 miesięcy).

W przypadku Tech Foundations wskaźnik cen do wartości księgowej osiągnął poziom 68%, wykazując stały postęp kwartalny, ponieważ możliwości sprzedaży są stopniowo zwiększane, a ścisła selektywność kontraktów jest konsekwentnie stosowana. Nowi klienci i nowe usługi stanowiły 36% zamówień złożonych w pierwszym kwartale 2023 r. w porównaniu z 25% w pierwszym kwartale 2022 r.

Na koniec marca 2023 r. pełny portfel zamówień Grupy wynosił 19,5 mld euro, co oznacza spadek o 0,9 mld euro w porównaniu z grudniem 2022 r., z wyłączeniem sprzedanych operacji we Włoszech (stanowiło to 1,8 roku przychodów).

Całkowicie zakwalifikowany pipeline wyniósł 6,6 mld euro na koniec marca 2023 r., co oznacza wzrost o 0,2 mld euro w porównaniu z grudniem 2022 r. z wyłączeniem sprzedanych operacji we Włoszech (stanowiło nieco ponad pół roku przychodu).

Cele na cały rok 2023 potwierdzone

Opierając się na solidnych wynikach za pierwszy kwartał, Grupa Atos potwierdza swoje prognozy na cały rok 2023.

Oczekuje się, że organiczny wzrost przychodów Grupy w 2023 r. wyniesie od -1,0% do +1,0%. Wynika to z przyspieszenia wzrostu organicznego organizacji Eviden, co zrównoważy zarządzana redukcja przychodów Tech Foundations wynikającą z przekształcenia portfolio.

Oczekuje się, że marża operacyjna Grupy wyniesie od 4% do 5%, przy czym marża operacyjna Eviden wzrośnie w porównaniu z 2022 r., zaś marża operacyjna Tech Foundations pozostanie dodatnia, znacznie wyprzedzając plan.

Doroczne posiedzenie akcjonariuszy Grupy Atos zaplanowane na 28 czerwca 2023 roku

Aktualizacja strategii transformacyjnej

W ciągu ostatnich dziesięciu miesięcy intensywne prace podjęte przez zespoły Atos, w szczególności w zakresie strategicznej reorientacji, w tym wewnętrznej reorganizacji Grupy, pozwoliły nam wrócić na właściwe biznesowe tory, wygenerować wzrost i sukcesywnie poprawiać marżę, przy jednoczesnym przygotowaniu się na przyszłość w dwóch firmach: Eviden i Tech Foundations. Transformacja wyraźnie zaczyna przynosić rezultaty. Zespoły Atos pozostają zaangażowane w nieustanne wysiłki, aby utrzymać tę pozytywną dynamikę i nadal napędzać korzyści dla wszystkich interesariuszy.

 

 

 

###

O Atos

Atos to światowy lider w dziedzinie transformacji cyfrowej, zatrudniający 111 000 pracowników i osiągający roczne przychody w wysokości około 11 mld euro. Grupa Atos to europejski gracz nr 1 w takich obszarach jak cyberbezpieczeństwo, Chmura i wysokowydajne obliczenia, zapewniający kompleksowe, indywidualnie dostosowanie rozwiązania dla wszystkich sektorów rynku w 69 krajach. Jako pionier w zakresie usług i produktów związanych z dekarbonizacją, Atos jest zaangażowany w zapewnienie swoim klientom bezpiecznych i zdekarbonizowanych rozwiązań cyfrowych. Atos SE (Societas Europaea) to spółka notowana na giełdzie Euronext Paris.

Misją Atos jest pomoc w projektowaniu przestrzeni informatycznej przyszłości. Wiedza specjalistyczna i usługi dostarczane przez zespół Atos wspierają rozwój wiedzy i edukacji, a także wielokulturowe i pluralistyczne podejście do badań, które przyczyniają się do osiągania doskonałości naukowej i technologicznej. Na całym świecie Grupa umożliwia swoim klientom, pracownikom i współpracownikom, a także członkom wielu społeczności, życie, pracę i zrównoważony rozwój w bezpiecznej przestrzeni informatycznej.

Po więcej informacji zapraszamy na:

Kontakt dla mediów
Miron Niewiadomski
Head of Marketing & Communications
tel: +48 604 907 399
miron.niewiadomski@atos.net