Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content.
You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the „Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies” button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Managing your cookies

Our website uses cookies. You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the “Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the “Decline all cookies” button.

Necessary cookies

These are essential for the user navigation and allow to give access to certain functionalities such as secured zones accesses. Without these cookies, it won’t be possible to provide the service.
Matomo on premise

Marketing cookies

These cookies are used to deliver advertisements more relevant for you, limit the number of times you see an advertisement; help measure the effectiveness of the advertising campaign; and understand people’s behavior after they view an advertisement.
Adobe Privacy policy | Marketo Privacy Policy | MRP Privacy Policy | AccountInsight Privacy Policy | Triblio Privacy Policy

Social media cookies

These cookies are used to measure the effectiveness of social media campaigns.
LinkedIn Policy

Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies” button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Skip to main content

Grupa Atos publikuje wyniki finansowe za rok 2022

Wyniki roczne Grupy Atos za 2022r.:

Atos realizuje strategiczny plan transformacji

Silne ożywienie operacyjne w drugiej połowie roku zapewnia roczne wyniki zgodne z wytycznymi:
– Powrót do wzrostu przychodów: +1,3% przy stałej walucie
– Marża operacyjna na poziomie 3,1%
– Wolne przepływy pieniężne w wysokości -58 mln euro z wyłączeniem skutków planu transformacji

Silny wzrost dynamiki komercyjnej w czwartym kwartale, przy wskaźniku zamówień do wartości księgowej na poziomie 112%

Prognoza w stosunku do roku 2023 r. zakłada postęp w kierunku ambicji średnioterminowych

Znaczący postęp osiągnięty w projekcie separacji, zakończenie planowane w drugiej połowie 2023 r.

Atos, światowy lider w dziedzinie cyfrowej transformacji, wysokowydajnych obliczeń i infrastruktury informatycznej, opublikował swoje wyniki finansowe za rok 2022.

Członkowie zarządu Grupy Atos, Nourdine Bihmane, Diane Galbe i Philippe Oliva, oświadczyli: „Silne zaangażowanie i ogromne poświęcenie naszych 111 000 pracowników przywróciło firmę na właściwe tory. W 2022 roku Grupa powróciła na ścieżkę wzrostu +1,3% przy stałej walucie i zrealizowała wszystkie swoje cele finansowe z wyraźną poprawą wszystkich wskaźników KPI w drugiej połowie roku. W szczególności spółka Evidian zaczęła przyspieszać swój rentowny wzrost, zaś Tech Foundations osiągnęła szybkie i widoczne pierwsze wyniki w ramach strategicznego planu, osiągając rentowność trzy lata przed planowanym terminem.

Pewnym krokiem wchodzimy w rok 2023. Planowana separacja, w której kierunku osiągnęliśmy znaczący postęp w ciągu zaledwie ośmiu miesięcy od jej ogłoszenia, będzie punktem zwrotnym w historii Grupy, uwolnieniem pełnego potencjału obu przyszłych podmiotów i maksymalizacją wartości dla wszystkich naszych interesariuszy. Pomimo niepewnej sytuacji makroekonomicznej, widzimy przed sobą wiele możliwości i jesteśmy przekonani, że będziemy nadal poprawiać nasze wyniki w roku 2023. Tworzymy solidne podstawy dla nowego sukcesu, zarówno dla Atos dzisiaj, jak i dla Evidian oraz Tech Foundations jutro”.

Najważniejsze wyniki w 2022 r

Przychody Grupy wyniosły 11 341 mln euro w 2022 r., co oznacza wzrost o 4,6% w porównaniu z 2021 r. Przy stałej walucie przychody wzrosły o +1,3%, czyli na górnym krańcu prognozy Grupy, przy organicznej stabilizacji w ciągu całego roku (+0,1%) oraz +1,2% wpływów z przejęć po odliczeniu sprzedaży. Wzrost organiczny okazał się dodatni w drugiej połowie roku, na poziomie +2,3%, z mocnym czwartym kwartałem na poziomie +4,6%. Przychody Evidian wyniosły 5 315 mln euro, rosnąc o +4,8% przy stałej walucie oraz +2,0% organicznie. Wzrost organiczny przyspieszył w drugim półroczu do +5,4% (w czwartym kwartale +11,0%), napędzany przez rozwój Advanced Computing, stały silny wzrost usług cyberbezpieczeństwa, w których Evidian czerpie korzyści ze światowego przywództwa, oraz przyspieszenie w sektorze cyfrowym. Przychody Tech Foundations wyniosły 6 026 mln euro, co oznacza spadek organiczny o zaledwie -1,6%, co stanowi wyraźną poprawę w porównaniu z 2021 r. (-11,4%). Po wcześniejszej niż oczekiwano stabilizacji w III kwartale, Tech Foundations przyspieszyła w IV kwartale racjonalizację swojego portfela, szczególnie w obszarze BPO i odsprzedaży z wartością dodaną. Z wyłączeniem działań niestrategicznych (BPO, VAR, UCC) wzrost organiczny Tech Foundations w IV kwartale wyniósł +1,0%.

Marża operacyjna wyniosła 356 mln euro, co stanowi 3,1% przychodów. W kontekście wysokiej inflacji kosztowej (płace, energia) i napięć w łańcuchu dostaw, Atos zdołał radykalnie poprawić swoją marżę operacyjną w drugim półroczu do 5,1%, (po 1,1% w Q1), dzięki energicznym działaniom poprawiającym wydajność, skoncentrowanym na kosztach strukturalnych (zakończenie programu wiosennego, selektywne zatrudnianie, lepsza dyscyplina kosztowa), nierentowności kontraktów i ustalaniu cen. W całym roku marża operacyjna Evidian wyniosła 276 mln euro, co stanowi 5,2% przychodów. Marża operacyjna Tech Foundations okazała się dodatnia w roku 2022, na trzy lata przed planem, do 79 mln EUR czyli 1,3% przychodów.

Wolne przepływy pieniężne wyniosły -187 mln euro w 2022 r., w tym 129 mln euro kosztów związanych z planem transformacji Grupy. Wyłączając te koszty, wolne przepływy pieniężne wyniosły -58 mln euro, co stanowi znaczną poprawę w porównaniu z 2021 r., dzięki ścisłej kontroli kapitału obrotowego, a także zwrotowi w wysokości 60 mln euro związanemu z wcześniejszym zakończeniem niemieckiego planu restrukturyzacji ogłoszonego w lipcu 2021 r.

Dług netto na koniec grudnia 2022 r. wyniósł -1 450 mln euro, czyli 2,4x przed wejściem standardu MSSF 16 OMDA, co zapewnia wystarczającą zapas dla kowenantu zadłużenia bankowego Grupy na poziomie 3,75x. Po pomyślnym refinansowaniu zadłużenia bankowego w lipcu 2022 r. Atos jest odpowiednio finansowany. Płynność Grupy pozostaje solidna, z 3,3 mld euro środków pieniężnych brutto i 2,0 mld euro niewykorzystanych linii kredytowych na koniec grudnia 2022 r.

Wskaźnik zamówień do wartości księgowej gwałtownie wzrósł w Q4 do 112%, w porównaniu do 71% w Q3, przy czym obydwa wskaźniki wyraźnie się poprawiły. Wskaźnik ten dla Evidian wyniósł 130% w czwartym kwartale, napędzany zarówno przez sektor Digital, jak i BDS. Natomiast Tech Foundations zaczął czerpać korzyści ze swojej nowej strategii komercyjnej i jego wskaźnik w czwartym kwartale wyniósł 94%, dzięki dużym kontraktom i gwałtownemu wzrostowi liczby netto nowych logo. Ta odnowiona trakcja handlowa świadczy o silnej pozycji Atos na głównych rynkach i nienaruszonej atrakcyjności oferty Grupy.

Realizacja naszego projektu transformacji

Osiągnięto znaczny postęp w procesie wydzielenia, jasna ścieżka zakończenia w drugiej połowie 2023 r.

W czerwcu 2022 r. Atos ogłosił zamiar podziału na dwa podmioty notowane na giełdzie, oba będące silnymi liderami na swoich rynkach, w celu uwolnienia wartości i wdrożenia ambitnego planu transformacji. W ciągu ośmiu miesięcy od tego ogłoszenia Grupa poczyniła już znaczne postępy i jest na dobrej drodze do podjęcia decyzji w sprawie projektu separacji, którego zakończenie zaplanowano na drugą połowę 2023 roku.

Rozpoczęty 7. września 2022 r. proces informacyjno-konsultacyjny europejskich rad zakładowych (SEC) Atos został zakończony w ciągu trzech miesięcy, przy dobrej współpracy obu stron, co stanowi kamień milowy w projekcie transformacji Atos. Równolegle we wszystkich 31 krajach, w których takie konsultacje były wymagane, zakończono również procesy konsultacji lokalnych. W rezultacie, Atos ma teraz jasną ścieżkę do zakończenia procesu podziału na dwa podmioty notowane na giełdzie (z zastrzeżeniem ostatecznego zatwierdzenia przez zarząd i zgody akcjonariuszy, wśród innych zwyczajowych warunków) oraz przyspieszenia realizacji planu transformacji.

 

 

 

###

O Atos

Atos to światowy lider w dziedzinie transformacji cyfrowej, zatrudniający 111 000 pracowników i osiągający roczne przychody w wysokości około 11 mld euro. Grupa Atos to europejski gracz nr 1 w takich obszarach jak cyberbezpieczeństwo, Chmura i wysokowydajne obliczenia, zapewniający kompleksowe, indywidualnie dostosowanie rozwiązania dla wszystkich sektorów rynku w 69 krajach. Jako pionier w zakresie usług i produktów związanych z dekarbonizacją, Atos jest zaangażowany w zapewnienie swoim klientom bezpiecznych i zdekarbonizowanych rozwiązań cyfrowych. Atos SE (Societas Europaea) to spółka notowana na giełdzie Euronext Paris.

Misją Atos jest pomoc w projektowaniu przestrzeni informatycznej przyszłości. Wiedza specjalistyczna i usługi dostarczane przez zespół Atos wspierają rozwój wiedzy i edukacji, a także wielokulturowe i pluralistyczne podejście do badań, które przyczyniają się do osiągania doskonałości naukowej i technologicznej. Na całym świecie Grupa umożliwia swoim klientom, pracownikom i współpracownikom, a także członkom wielu społeczności, życie, pracę i zrównoważony rozwój w bezpiecznej przestrzeni informatycznej.

Po więcej informacji zapraszamy na:

Kontakt dla mediów
Miron Niewiadomski
Head of Marketing & Communications
tel: +48 604 907 399
miron.niewiadomski@atos.net