Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content.
You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the „Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies” button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Managing your cookies

Our website uses cookies. You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the “Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the “Decline all cookies” button.

Necessary cookies

These are essential for the user navigation and allow to give access to certain functionalities such as secured zones accesses. Without these cookies, it won’t be possible to provide the service.
Matomo on premise

Marketing cookies

These cookies are used to deliver advertisements more relevant for you, limit the number of times you see an advertisement; help measure the effectiveness of the advertising campaign; and understand people’s behavior after they view an advertisement.
Adobe Privacy policy | Marketo Privacy Policy | MRP Privacy Policy | AccountInsight Privacy Policy | Triblio Privacy Policy

Social media cookies

These cookies are used to measure the effectiveness of social media campaigns.
LinkedIn Policy

Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies” button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Skip to main content

Wyniki finansowe Grupy Atos – trzeci kwartał 2022

Trzeci kwartał 2022 roku: transformacja w toku

Przychody wzrosły o +5,7% w Q3 przy stałej wartości waluty

Oczekiwany całoroczny wzrost przychodów w górnej połowie założeń

Znaczący postęp osiągnięty w projekcie podziału Grupy

Grupa Atos, światowy lider cyfrowej transformacji, wysokowydajnych obliczeń i infrastruktury informatycznej, opublikowała przychody za trzeci kwartał 2022 r.

Zarząd Grupy Atos: Nourdine Bihmane, Diane Galbe i Philippe Oliva, zadeklarowali jednogłośnie: „W trzecim kwartale byliśmy w pełni skoncentrowani na stałej poprawie wyników biznesowych: wzrost przychodów przy stałej walucie okazał się wyraźny, przy wcześniejszej niż oczekiwano stabilizacji w linii biznesowej Tech Foundations. Równocześnie, spółka Evidian wciąż rosła pomimo wahań w biznesie HPC i oczekuje się, że w czwartym kwartale wzrost przyspieszy. Dobre wyniki pozwalają nam potwierdzić cele na cały rok, z oczekiwanym wzrostem przychodów w górnej połowie założeń. W międzyczasie, w trzecim kwartale osiągnęliśmy ważne kamienie milowe w kierunku planowanego podziału Grupy. Pozyskaliśmy finansowanie o wartości 2,7 mld euro, które zapewni możliwość przeprowadzenia naszej transformacji, przy jednoczesnym zapewnieniu płynności finansowej Grupy. Rozpoczęliśmy proces konsultacji z radami pracowniczymi i osiągnęliśmy pierwsze znaczące postępy w zakresie prac przygotowawczych do separacji. Projekt podziału jest na dobrej drodze i ma zostać ukończony w drugiej połowie 2023 r., jak pierwotnie planowano. Atos z determinacją dąży do głębokiej transformacji: cała organizacja jest zmobilizowana i zaangażowana w pomyślną realizację naszego planu strategicznego, który przy pełnym naszym przekonaniu, przyniesie znaczące wartości dla wszystkich interesariuszy Atos.”

w mln euro Q3 2022 Q3 2021 Wzrost Wzrost przy stałej walucie
Przychody spółki Evidian 1,278 1,191 +7.3% +2.1%
Przychody linii biznesowej Tech Foundations 1,540 1,475 +4.4% +0.3%
Przychody Grupy 2,818 2,666 +5.7% +1.1%

 

Wzrost przychodów w III kwartale przy stałej wartości waluty

Przychody Grupy wyniosły 2818 mln euro w trzecim kwartale roku 2022, co oznacza wzrost o 5,7% rok do roku. W tym kwartale wzrost przy stałej walucie okazał się dodatni i wyniósł +1,1%, podczas gdy wzrost organiczny ustabilizował się na poziomie -0,1%, wykazując silną poprawę kwartalną w porównaniu do poprzednich kwartałów (-1,9% w Q2 i -2,4% w Q1). Ta pozytywna dynamika odzwierciedla stałą poprawę wyników operacyjnych, które są wynikiem zmian w struktury organizacyjnej i nowego zarządu Grupy. Akwizycje przyczyniły się do wzrostu przychodów Grupy o 1,2%. Udział wymiany walutowej wyniósł +4,6%, odzwierciedlając głównie aprecjację dolara amerykańskiego w stosunku do euro w tym okresie.

Przychody spółki Evidian wzrosły w trzecim kwartale o 2,1% przy stałej walucie. Linia biznesowa Digital odnotowała solidny wzrost, napędzany dynamicznymi trendami na rynkach transformacji cyfrowej oraz wpływem ostatnich przejęć. Aktywność w Q3 wsparta była dobrym poziomem współpracy z dotychczasowymi klientami. Linia biznesowa związana z Cyberbezpieczeństwem nadal czerpie korzyści z pozycji na rynku i silnego popytu ze strony klientów. Na wzrost przychodów wpływ miała technologia Advanced Computing, przy niskim poziomie przychodów HPC, która ma powinna wzrosnąć od Q4 w związku z bardzo wysokimi zamówieniami odnotowanymi w Q2.

Przychody linii biznesowej Tech Foundations ustabilizowały się w trzecim kwartale na poziomie +0,3% przy stałej walucie (+0,5% z wyłączeniem UCC). Ta pozytywna dynamika wzrostu jest wyraźnym sygnałem wcześniejszej niż zakładano poprawy wyników tej linii biznesowej, wynikającej z odnowienia koncentracji na zarządzaniu w ramach nowej struktury Grupy i strategicznego projektu. Działalność w zakresie infrastruktury podstawowej odnotowała znacznie bardziej ograniczony spadek niż w 2021 r., podczas gdy usługi profesjonalne silnie wzrosły. Usługi cyfrowego miejsca pracy i UCC odnotowały niewielki spadek z powodu utrzymujących się napięć w łańcuchu dostaw.

Znaczący postęp osiągnięty w projekcie separacji

Grupa czyni znaczne postępy w swoim projekcie separacji i potwierdza, że jest na dobrej drodze do zakończenia go w ogłoszonym wcześniej terminie 12-18 miesięcy.

Grupa w dniu 29 lipca 2022 r. z powodzeniem podpisała nowe finansowanie bankowe o wartości 2,7 mld euro, zapewniając pełną płynność okresu przejściowego prowadzącego do przewidywanego rozdziału. Konsorcjum nowego pakietu wierzytelności zostało sfinalizowane w krótkim czasie i uzyskało bardzo silne wsparcie ze strony historycznych kredytodawców Grupy. Ten pakiet niezabezpieczonego zadłużenia obejmuje: pożyczkę terminową w wysokości 1,5 mld euro z bardzo zadowalającymi warunkami i cenami, kredyt odnawialny o wartości 0,9 mld euro wspierający płynność Grupy oraz pożyczkę pomostową w wysokości 0,3 mld euro do spłaty z oczekiwanych wpływów związanych z programem likwidacji działalności niezwiązanej z podstawową operacjami Grupy. Wsparcie finansowe zostało zresetowane do 3,75x długu netto do OMDA2, testowane na koniec roku.

Zgodnie z harmonogramem projektu, 7 września 2022 r. rozpoczął się proces informacyjno-konsultacyjny Europejskiej Rady Pracowniczej Atos (SEC) dotyczący planowanego podziału Grupy na dwa podmioty giełdowe. Równolegle rozpoczął się również dialog społeczny na szczeblu krajowym.

Wszystkie kierunki pracy związane z podziałem są uruchamiane i rozwijane zgodnie z planem, w czterech filarach: (I) wejście na rynek i ciągłość handlowa, (II) wydzielone operacje obejmujące strukturę podatkową i prawną, umowy strategiczne i przygotowanie wydzielonych sprawozdań finansowych, a także gotowość operacyjną od pierwszego dnia, (III) tworzenie modelu operacyjnego i funkcji wsparcia, a także (IV) koordynację programu.

Grupa Atos jest przekonana, że ten projekt jest najbardziej wartościowy dla wszystkich jego interesariuszy. Evidian pojawi się jako globalny gracz obszaru digital w pełni skoncentrowany na rozwijających się rynkach i łączący unikalny zestaw wysoce synergicznych obszarów wiedzy. Zwrot Tech Foundations już funkcjonuje i wykazuje zachęcające oznaki wcześniejszego niż oczekiwano ożywienia. Po przekształceniu, Tech Foundations rozpocznie nowy początek jako kompleksowy koordynator infrastruktury cyfrowej, wykorzystując swoje podstawowe operacje do zapewnienia solidnych marż i generowania gotówki.

 

 

 

###

O Atos

Atos to światowy lider w dziedzinie transformacji cyfrowej, zatrudniający 112 000 pracowników i osiągający roczne przychody w wysokości około 11 mld euro. Grupa Atos to europejski gracz nr 1 w takich obszarach jak cyberbezpieczeństwo, Chmura i wysokowydajne obliczenia, zapewniający kompleksowe, indywidualnie dostosowanie rozwiązania dla wszystkich sektorów rynku w 71 krajach. Jako pionier w zakresie usług i produktów związanych z dekarbonizacją, Atos jest zaangażowany w zapewnienie swoim klientom bezpiecznych i zdekarbonizowanych rozwiązań cyfrowych. Atos SE (Societas Europaea) to spółka notowana na giełdzie Euronext Paris.

Misją Atos jest pomoc w projektowaniu przestrzeni informatycznej przyszłości. Wiedza specjalistyczna i usługi dostarczane przez zespół Atos wspierają rozwój wiedzy i edukacji, a także wielokulturowe i pluralistyczne podejście do badań, które przyczyniają się do osiągania doskonałości naukowej i technologicznej. Na całym świecie Grupa umożliwia swoim klientom, pracownikom i współpracownikom, a także członkom wielu społeczności, życie, pracę i zrównoważony rozwój w bezpiecznej przestrzeni informatycznej.

Po więcej informacji zapraszamy na:

Kontakt dla mediów
Miron Niewiadomski
Head of Marketing & Communications
tel: +48 604 907 399
miron.niewiadomski@atos.net