Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content.
You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the „Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies” button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Managing your cookies

Our website uses cookies. You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the “Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the “Decline all cookies” button.

Necessary cookies

These are essential for the user navigation and allow to give access to certain functionalities such as secured zones accesses. Without these cookies, it won’t be possible to provide the service.
Matomo on premise

Marketing cookies

These cookies are used to deliver advertisements more relevant for you, limit the number of times you see an advertisement; help measure the effectiveness of the advertising campaign; and understand people’s behavior after they view an advertisement.
Adobe Privacy policy | Marketo Privacy Policy | MRP Privacy Policy | AccountInsight Privacy Policy | Triblio Privacy Policy

Social media cookies

These cookies are used to measure the effectiveness of social media campaigns.
LinkedIn Policy

Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies” button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Skip to main content

Grupa Atos sprawdza możliwość podziału na dwie notowane na giełdzie spółki, aby uwolnić wartość i wdrożyć ambitny plan transformacji

 • Dwóch silnych liderów rynków posiadających ukierunkowaną strategię, dedykowany zespół menadżerów, niezależne Zarządy i odpowiednią strukturę finansową:
  • Nowa spółka (pod marką Evidian): wiodący gracz na rynkach transformacji cyfrowej, Big Data i cyberbezpieczeństwa, osiągający wysoki wzrost i wysokie marże, z planem 0,4 mld euro na rzecz przyspieszenia dochodowego wzrostu;
  • Dotychczasowa spółka (Atos): lider w zakresie usług zarządzania infrastrukturą, cyfrowego miejsca pracy i usług specjalistycznych, z ambitnym planem 1,1 mld euro, aby osiągnąć całkowity powrót do rentowności w 2026 r.;
 • Rozważany projekt obejmuje wcześniejszą reorganizację, która ma zostać zakończona w drugiej połowie 2023 r., wraz z wprowadzeniem na giełdę i dystrybucją akcji nowej spółki do końca 2023 r.;
 • Zarząd przedstawił analizowany plan transformacji podczas Capital Markets Day, który był przeznaczony dla analityków i inwestorów.

Atos, światowy lider w dziedzinie cyfrowej transformacji, wysokowydajnych systemów obliczeniowych i infrastruktury informatycznej, analizuje podział na dwie spółki notowane na giełdzie:

 • SpinCo (określenie nowej spółki, a w zamyśle marka Evidian) połączy linie biznesowe Atos Digital i Big Data and Security (BDS), które wygenerowały w 2021 r. łączny przychód 4,9 mld euro, rosnący organicznie o +5% i marżę operacyjną na poziomie 7,8%. SpinCo byłaby zarządzana przez Philippe’a Oliva, który ma ogromne międzynarodowe doświadczenie w sektorze cyfrowym i wykorzysta je do osiągnięcia silnego zrównoważonego wzrostu oraz dwucyfrowych marż, opartych na pewnych podstawowych trendach rynkowych i możliwościach synergii między obszarami BDS i Digital.
 • TFCo (określenie dotychczasowej spółki Atos) będzie składać się z linii biznesowej Atos Tech Foundations, która w 2021 r. wygenerowała przychody w wysokości 5,4 mld EUR (z wyłączeniem Unified Communications & Collaboration (UCC)), odnotowując spadek organiczny o -12% oraz marżę operacyjną na poziomie
  -1,1%. TFCo będzie zarządzana przez Nourdine Bihmane, który wniesie bogate doświadczenie w sektorze technologii. Spółka TFCo miałaby na celu zapewnienie pełnego powrotu do rentowności – przywrócenie wzrostu, rentowności i generowania zysku do 2026 roku.

Rodolphe Belmer, Prezes Grupy Atos powiedział: „Dzisiaj ogłaszamy nasz zamiar przejścia o krok dalej w głębokiej transformacji Grupy, rozpoczętej na początku roku. Ta potencjalna nowa ścieżka dla Atos miałaby na celu optymalizację dwóch odrębnych rynków, na których działa Grupa, z zasadniczo odmienną dynamiką: z jednej strony rynek oparty na infrastrukturze, oparty na aktywach, a z drugiej strony rynek cyfrowy oraz sektor aplikacji i bezpieczeństwa.

Rozdzielenie tych dwóch biznesów doprowadziłoby do powstania dwóch firm, liderów w swoich segmentach o sprawdzonych i cenionych osiągnięciach: Tech Foundations to zaufany partner w zakresie zarządzania i modernizacji systemów o znaczeniu krytycznym, stawianym przez rynek na czołowych pozycjach w zakresie Digital Workplace i Infrastruktury Hybrydowej; SpinCo zajmowałaby strategiczną pozycję na rynkach danych i bezpieczeństwa, będąc światowym liderem w dziedzinie bezpieczeństwa zarządzanego i trzecie miejsce w dziedzinie superkomputerów.

Specjalizując się w dwóch biznesach w ramach oddzielnych, ale równie atrakcyjnych ścieżek, każda z firm skupiłaby się na tym, co robi najlepiej dla swoich klientów, tworząc dla obu znaczące nowe możliwości inwestycyjne i dając zarówno szansę na długoterminowy sukces, wzrost i osiągnięcia. Chciałbym podziękować naszym utalentowanym i oddanym pracownikom, którzy od początku roku prowadzą transformację Grupy”.

Bertrand Meunier, Prezes Rady Dyrektorów Atos, dodał: „Po przeanalizowaniu szeregu możliwych opcji zarząd Atos jest przekonany, że przewidywany projekt jest najlepszym rozwiązaniem dla Grupy oraz stworzy najwyższą wartość dla wszystkich interesariuszy Atos”.

Rozważany projekt zmaksymalizowałby wartość dla wszystkich interesariuszy Atos poprzez:

 • Stworzenie dwóch firm koncentrujących się ściśle na odrębnych strategiach i rynkach, z których każda posiada dedykowany zespół menadżerów, zdolność do lepszej obsługi swoich klientów i realizacji ich planów transformacji;
 • Zapewnienie każdej spółce odpowiedniej struktury kapitałowej dostosowanej do jej odpowiedniego profilu rozwoju i generowania dochodów;
 • Uwolnienie wartości SpinCo poprzez stworzenie spółki notowanej na giełdzie, która ma ekspozycję na rynki o wysokim wzroście i wysokiej marży;
 • Wspieranie transformacji TFCo i pełne finansowanie jej zwrotu, przywracając tym samym jej wyniki finansowe, przy jednoczesnym zachowaniu opcji udziału w konsolidacji rynku;
 • Tworzenie bogactwa możliwości rozwoju zawodowego dla pracowników.

Analiza procesu tworzenia dwóch silnych liderów na odrębnych rynkach

 1. SpinCo (Evidian): wiodący gracz pozycjonowany na szybko rozwijających się rynkach cyfrowej transformacji, big data i cyberbezpieczeństwa

SpinCo (Evidian) znalazłaby się na szybko rozwijających się rynkach: napędzanych przejściem do Chmury publicznej, rosnącego zapotrzebowania na bezpieczeństwo cybernetyczne, wprowadzających do głównego nurtu Big Data i analitykę, a także zajmujących się inteligentnymi aplikacjami. SpinCo miałoby być prowadzone przez doświadczony zespół zarządzający posiadający wiele osiągnięć, pod kierownictwem Philippe Oliva (mianowanego na wiceprezesa Grupy odpowiedzialnym za obszar Digital/BDS) oraz Anil Agrawal w roli CFO. W roku 2021 spółka SpinCo wygenerowała 4,9 mld euro przychodów, marżę operacyjną na poziomie 7,8% i ok. 150 mln euro wolnych przepływów pieniężnych przed odsetkami i opodatkowaniem. SpinCo połączyłoby dwie istniejące linie biznesowe Atos, tj.:

 • Digital: sektor z 50 000 ekspertów, silnymi partnerstwami z hiperskalerami, wiodącymi na rynku dostawcami oprogramowania – zespół obszaru Digital wspiera klientów w ich cyfrowej podróży i transformacji ich działalności. Na szybko rozwijającym się rynku wspieranym przez przejście do Chmury i rosnącym zapotrzebowaniu na transformację cyfrową, zespół obszaru Digital ma dobrą pozycję do rozwoju. Kierowany przez Rakesh Khanna, Digital wygenerował 3,5 mld euro przychodów i wysoką jednocyfrową marżę operacyjną w 2021 roku. W planie na lata 2022-2026 założono, że w tym okresie łączny koszt 370 mln przyczyni się do poprawy wyników sprzedaży, co uwolni potencjał wzrostu oraz przekształci modele dostaw w celu zwiększenia rentowności.
 • Big Data & Security (BDS): linia biznesowa z 9 000 wysoce utalentowanych ekspertów, to zaufany partner w zakresie bezpiecznej analizy danych, dzięki rozwiązaniom w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego i zaawansowanego przetwarzania. Uznany przez firmę Gartner za numer #1 na świecie w dziedzinie zarządzanych usług bezpieczeństwa oraz przez spółkę Hyperion za gracza numer #3 w dziedzinie superkomputerów, sektor BDS cieszy się silną pozycją na wielu rynkach – wykorzystuje rosnące zapotrzebowanie na cyberbezpieczeństwo oraz zaawansowane produkty i usługi komputerowe. Sektor BDS, kierowany przez Jean-Philippe’a Poirault, wygenerował w roku 2021 przychody na poziomie 1,4 mld euro oraz jednocyfrową marżę operacyjną (spadek przez dział Advanced Computing, podczas gdy Digital Security osiągnął wysoką jednocyfrową wartość). Inwestycje w BDS w latach 2022-2026 planowane na łączną kwotę ok. 40 mln euro mają na celu przyspieszenie wzrostu, w szczególności poprzez zmianę pozycji portfela zaawansowanych komputerów i zwiększenie marży operacyjnej poprzez odnowienie wzrostu i lepszą podstawę kosztów.

Spółka SpinCo skorzystałaby na możliwościach synergii handlowej i zarządczej między swoimi dwiema liniami biznesowymi, w szczególności dzięki wzbogaceniu bazy klientów Digital przez BDS, a także dzięki wspólnej strategii wejścia na rynek. Oczekuje się, że w sumie plan rozwoju SpinCo będzie stanowić inwestycję w wysokości 0,4 mld euro w ciągu najbliższych pięciu lat. Oczekuje się, że umożliwi to firmie SpinCo dostarczenie średnio ok. 7% wzrostu organicznego w latach 2022-2026 (począwszy od oczekiwanych 5,3 mld euro w br.), mając na celu stopniową poprawę marży operacyjnej do 12% w 2026 r. i wygenerowania 700 mln euro wolnych przepływów pieniężnych przed odsetkami i opodatkowaniem, co odpowiada 75% do 80% konwersji OMDA. Docelowa dźwignia SpinCo byłaby niższa niż 3,0x OMDA od 2024 roku.

 1. TFCo (Atos): lider w usługach zarządzania infrastrukturą, cyfrowym miejscu pracy i usługach specjalistycznych

TFCo (Atos) będzie składać się z linii biznesowej Atos Tech Foundations, skoncentrowanej na projektowaniu, budowaniu i zarządzaniu złożonymi i ważnymi systemami informacyjnymi na całym świecie. Kierowana będzie przez Nourdine Bihmane (mianowanego wiceprezesem Grupy odpowiedzialnym za obszar Tech Foundations) oraz Darrena Pilchera w roli CFO. Firma Tech Foundations jest wysoko pozycjonowana na rynku infrastruktury i Chmury prywatnej, który obecnie przechodzi zmianę z tradycyjnej na infrastrukturę nowej generacji. Zatrudniając 48 000 pracowników na całym świecie i obsługując ponad 1200 klientów w różnych lokalizacjach geograficznych i branżach, Tech Foundations wygenerowało w 2021 r. (z wyłączeniem UCC) 5,4 mld euro przychodów, -1,1% marży operacyjnej i 507 mln euro wolnych przepływów pieniężnych przed odsetkami i podatkami (wliczając wypłatę w wysokości 180 mln euro związaną z finansowaniem planu restrukturyzacji w Niemczech oraz normalizacją kapitału obrotowego na około -200 mln euro).

W celu dostosowania się do zmieniających się trendów rynkowych opisanych powyżej, spółka TFCo wdroży ambitny plan naprawczy, który ostatecznie przestawiłby działalność na wzrost, rentowność i generowanie środków pieniężnych. Plan ten, o łącznym koszcie 1,1 mld euro w okresie 2022-2026, składa się z 3 kluczowych etapów:

 • Refocus: racjonalizacja portfela działalności w celu utorowania drogi do transformacji poprzez wyjście z niestrategicznych biznesów i odwrócenie lub wyjście z rachunków z ujemnym depozytem zabezpieczającym;
 • Recover: resetowanie struktury kosztów poprzez rozwiązywanie problemów strukturalnych w zakresie rozwiązań shoring, piramidy wieku, ograniczania wydatków stron trzecich oraz konsolidację centrów danych i obiektów w celu uzyskania oszczędności;
 • Rebound: stabilizacja przychodów, a następnie zwrot w kierunku wzrostu dzięki rozwojowi oferty nowej generacji i inwestycjom w dział sprzedaży.

Oczekuje się, że TFCo wygeneruje ok. 5,0 mld euro przychodów w 2022 r. (z wyłączeniem UCC). W miarę realizacji planu naprawczego oczekuje się, że przychody spadną do ok. 4,1 mld euro w 2024 r., przed ustabilizowaniem się w 2025 r. i wznowieniem trajektorii wzrostu od 2026 r. W tym oczekuje się, że marża operacyjna osiągnie wartość dodatnią w 2025 r. i przekroczy 5% w 2026 r., a także że wolny przepływ środków pieniężnych przed odsetkami i opodatkowaniem wyniesie 150 mln euro w 2026 r., a następnie będzie rósł o około 50 mln euro rocznie, co umożliwiłoby TFCo uzyskanie trwałej samodzielnej ścieżkę biznesowej lub uczestniczenia w konsolidacji branży.

Finansowanie

Jeśli Atos zdecyduje się na kontynuowanie tego projektu, Grupa szacuje, że całkowite potrzeby finansowe na okres 2022-2023, do momentu, gdy rozważane oddzielenie stanie się skuteczne, wyniosą około 1,6 mld euro. Ta kwota opiera się na pozycji gotówkowej w wysokości 3,4 mld euro z grudnia 2021 r. i minimalnej kwocie potrzebnej do prowadzenia działalności Grupy w grudniu 2023 r. w wysokości 2,8 mld euro – przy czym uwzględnia:

 • Szacunkową wartość, że całkowity wypływ środków pieniężnych wynosi -1,4 mld euro, w tym: koszty planów transformacji zarówno SpinCo, jak i TFCo, w odniesieniu do ich części, która ma być wydatkowana w latach 2022 i 2023 (ok. -0,9 mld EUR); potencjalny dalszy wzrost kapitał w kontekście transformacji Grupy (ok. -0,4 mld EUR); przejęcie Cloudreach; oraz wolne przepływy pieniężne i inne pozycje na lata 2022-2023;
 • Spłaty zadłużenia na szacowaną łączną kwotę -1,5 mld euro w danym okresie;
 • Wpływy oczekiwane z planowanego programu likwidacji działalności niezwiązanej z podstawową działalnością (głównie w ramach SpinCo) w wysokości 0,7 mld euro.

Ten wymóg finansowania jest pokrywany przez bieżącą płynność Grupy, która obecnie również prowadzi zaawansowane rozmowy z dwoma bankami finansującymi.

Po zakończeniu rozważanego rozdziału struktura kapitałowa zarówno Spin Co, jak i TFCo zostałaby zaprojektowana tak, aby pasowała do ich odpowiedniego profilu finansowego i potrzeb w zakresie finansowania.

Harmonogram działań i szczegóły transakcji

W momencie podjęcia decyzji o kontynuacji projektu, jego celem byłoby zakończenie podziału na dwa podmioty (z uprzednią reorganizacją Grupy) w drugiej połowie 2023 r. oraz zakończenie notowania i dystrybucji akcji SpinCo do końca 2023 r., zgodnie ze scenariuszem preferowanym na tym etapie. Zarząd Grupy Atos zatwierdził rozpoczęcie dogłębnego badania planowanej transakcji. Decyzja w sprawie tej reorganizacji i oddzielnego projektu notowania oraz jego warunków zostanie podjęta po zakończeniu trwającej dogłębnej analizy; pozostaje ona uzależniona od ogólnych warunków rynkowych i podlegałaby zwyczajowym procesom, w tym zatwierdzeniu przez organy zarządzające oraz akcjonariuszy, a także konsultacjom z odpowiednimi organami przedstawicielskimi pracowników. Dalsze informacje o wszelkich istotnych zmianach w tym zakresie będą przekazywane na rynek w odpowiednim czasie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W preferowanym scenariuszu na tym etapie akcjonariusze Atos zachowaliby swoje obecne akcje Atos i otrzymaliby akcje SpinCo w formie dystrybucji rzeczowych. SpinCo byłaby notowana na paryskiej giełdzie Euronext. Po zakończeniu przewidywanej transakcji uważa się, że akcjonariusze Atos będą posiadać 100% TFCo i 70% Spin Co. Pozostałe 30% udziałów w Spin Co będzie posiadać firma TFCo, a z czasem zostaną spieniężone w celu refinansowania kosztów rotacji TFCo.

Podczas gdy zespoły zarządzające SpinCo i TFCo będą w pełni zaangażowane w codzienne operacje i realizację planów transformacji, potencjalny proces separacji będzie zarządzany przez dedykowany zespół kierowany przez Rodolphe’a Belmera, prezesa Grupy Atos, oraz Diane Galbe, Chief Strategy Officer Atos.

Perspektywy finansowe Atos 2022

 • Wzrost przychodów przy stałej walucie od -0,5% do +1,5%;
 • Marża operacyjna od 3% do 5%;
 • Wolne przepływy pieniężne od -150 mln € do 200 mln €.

Trendy biznesowe na dzień publikacji niniejszego komunikatu prasowego potwierdzają wzrost przychodów i zakresy wolnych przepływów pieniężnych oraz wskazują na niższą połowę zakresu marży operacyjnej.

Zespół doradczy

Doradcy finansowi: D’Angelin & Co, Goldman Sachs Bank Europe SE, Perella Weinberg Partners LP i Rothschild & Co.
Doradcy prawni: Darrois Villey Maillot Brochier i White & Case.
Doradcy podatkowi: Clifford Chance.

 

 

 

###

O Atos

Atos to światowy lider w dziedzinie transformacji cyfrowej, zatrudniający 109 000 pracowników i osiągający roczne przychody w wysokości 11 mld euro. Grupa Atos to europejski gracz nr 1 w takich obszarach jak cyberbezpieczeństwo, Chmura i wysokowydajne obliczenia, zapewniający kompleksowe, indywidualnie dostosowanie rozwiązania dla wszystkich sektorów rynku w 71 krajach. Jako pionier w zakresie usług i produktów związanych z dekarbonizacją, Atos jest zaangażowany w zapewnienie swoim klientom bezpiecznych i zdekarbonizowanych rozwiązań cyfrowych. Atos działa pod markami Atos i Atos | Syntel. Atos SE (Societas Europaea) to spółka notowana na giełdzie papierów wartościowych CAC40 w Paryżu.

Misją Atos jest pomoc w projektowaniu przestrzeni informatycznej przyszłości. Wiedza specjalistyczna i usługi dostarczane przez zespół Atos wspierają rozwój wiedzy i edukacji, a także wielokulturowe i pluralistyczne podejście do badań, które przyczyniają się do osiągania doskonałości naukowej i technologicznej. Na całym świecie Grupa umożliwia swoim klientom, pracownikom i współpracownikom, a także członkom wielu społeczności, życie, pracę i zrównoważony rozwój w bezpiecznej przestrzeni informatycznej.

Po więcej informacji zapraszamy na:

Kontakt dla mediów
Miron Niewiadomski
Head of Marketing & Communications
tel: +48 604 907 399
miron.niewiadomski@atos.net