Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content.
You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the „Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies” button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Managing your cookies

Our website uses cookies. You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the “Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the “Decline all cookies” button.

Necessary cookies

These are essential for the user navigation and allow to give access to certain functionalities such as secured zones accesses. Without these cookies, it won’t be possible to provide the service.
Matomo on premise

Marketing cookies

These cookies are used to deliver advertisements more relevant for you, limit the number of times you see an advertisement; help measure the effectiveness of the advertising campaign; and understand people’s behavior after they view an advertisement.
Adobe Privacy policy | Marketo Privacy Policy | MRP Privacy Policy | AccountInsight Privacy Policy | Triblio Privacy Policy

Social media cookies

These cookies are used to measure the effectiveness of social media campaigns.
LinkedIn Policy

Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies” button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Skip to main content

Wyniki roczne za 2021

Przychód w wysokości 10 839 mln euro, przy stałej walucie 2,5%; organiczny spadek dochodów na poziomie -4,3%

Marża operacyjna na poziomie 383 mln euro, co stanowi 3,5% przychodów

Wolne przepływy pieniężne na poziomie 419 mln euro

Dochód netto Grupy na poziomie 2 962 mln euro;
znormalizowany EPS na 1,97 e
uro

Rok 2022 kluczowym dla Grupy

Wzrost przychodów: -0,5% do +1,5% przy stałej walucie

Marża operacyjna: od 3% do 5%

Wolne przepływy pieniężne: od -150 mln do 200 mln euro

Uproszczenie zarządzania: działania Grupy zorganizowane wokół 3 odrębnych linii biznesowych i 4 regionów

Plan naprawczy i cele średniookresowe zostaną przedstawione w maju br.

 

Atos, światowy lider w dziedzinie transformacji cyfrowej, wysokowydajnych obliczeń i infrastruktury informatycznej ogłosił wyniki za rok 2021.

Rodolphe Belmer, prezes Grupy Atos, powiedział: „Atos napotkał znaczne trudności w 2021 r., co znalazło odzwierciedlenie w wynikach Grupy. Nie udało się zrealizować celów finansowych, a kompleksowy przegląd aktywów i kontraktów, przeprowadzony na początku tego roku w świetle niedawnej zmiany strategii Grupy, doprowadził do ujawnienia znaczących strat.

Jestem jednak w pełni przekonany, że mamy teraz solidną podstawę, na której możemy się oprzeć i trampolinę do poprawy wydajności. W tym kontekście rok 2022 będzie dla Grupy rokiem kluczowym, napędzanym ambitnym planem naprawczym. Plan oraz nasze cele na lata 2023-2025 przedstawimy szczegółowo podczas dnia rynków kapitałowych w maju. Zgodnie z naszą strategią wdrożenie dostosowanego zarządzania, zorganizowanego wokół 3 odrębnych linii biznesowych i 4 regionów, jest pierwszym krokiem w transformacji Grupy. Uproszczony i wydajniejszy model zarządzania będzie podstawą nowego oblicza Atos, co umożliwi poprawę strony handlowej i ekonomicznej, a także przyspieszy podejmowanie decyzji i zwiększy odpowiedzialność biznesową. Umożliwi nam to również zapewnienie większej przejrzystości wyników i wartości każdej z naszych linii biznesowych, począwszy od naszego dnia rynków kapitałowych.

Od momentu objęcia stanowiska prezesa z początkiem tego roku bacznie obserwuje fundamenty Grupy. Atos ma unikalną wiedzę technologiczną i zajmuje czołowe pozycje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, obliczeń o wysokiej wydajności, Chmury i technologii cyfrowych. To są obszary wzrostu, na których chcemy budować naszą strategię, która jest już intensywnie wdrażana. Mam pewność, że czeka nas obiecująca przyszłość”.

Kluczowe wyniki za rok 2021

Skonsolidowane i statutowe sprawozdanie finansowe Atos za miniony rok zostało zatwierdzone przez Zarząd Grupy w dniu 28 lutego 2022 r. Audyt został zakończony, a raporty są w trakcie publikacji.

Przychody w roku 2021 wyniosły 10 839 mln euro, co oznacza spadek o 2,5% przy stałej walucie w porównaniu z rokiem 2020 (organiczny spadek o -4,3%). W kontekście przyspieszenia przenoszenia klientów do Chmury znaczny spadek klasycznego biznesu IT nie mógł zostać zrekompensowany wzrostem działań w zakresie cyfryzacji, Chmury, bezpieczeństwa i dekarbonizacji czy wkładem przejęć typu „bolt-on”. W czwartym kwartale przychody spadły o 7,5% przy stałej walucie (organiczny spadek o 8,9%), ponieważ wyżej wymienione trendy zostały spotęgowane przez nieoczekiwaną ponowną ocenę kosztów utrzymania dużego kontraktu BPO na usługi finansowe w Wielkiej Brytanii. Doprowadziło to do poważnej zmiany poziomu wskaźnika ukończenia projektu, a także poślizgów projektowych, częściowo spowodowanych presją w łańcuchu dostaw. Wyłączając wpływ ponownej oceny kontraktu BPO w Wielkiej Brytanii, spadek przychodów w czwartym kwartale wyniósł 5,4% przy stałej walucie (spadek organiczny o 6,9%).

Marża operacyjna wyniosła 383 mln euro, czyli 3,5% przychodów, co oznacza spadek o 540 punktów bazowych przy stałej walucie w porównaniu do roku 2020. Na rentowność grupy wpłynęło przede wszystkim niedostateczna absorpcja kosztów stałych w spadającej działalności związanej z klasyczną infrastrukturą IT, ponowna ocena duży kontrakt BPO w Wielkiej Brytanii, zwiększone koszty ogólne związane z programem Spring rozpoczętym w 2020 r. oraz rosnące koszty rekrutacji i utrzymania pracowników w ograniczonym rynku kompetencji.

Znormalizowany dochód netto udziałów Grupy wyniósł -215 mln euro. Dochody netto Grupy wyniosły 2.962 mln euro, w tym znaczna utrata wartość firmy i innych aktywów, a także zabezpieczeń – rezerwy na utratę wartości z nieściągniętych długów i aktywów kontraktowych wyniosły w łącznej kwocie 2,5 mld euro. Z tej kwoty 2,4 mld euro wynikło z kompleksowego przeglądu możliwości odzyskania aktywów i rentowności wcześniejszych kontraktów, w świetle decyzji Grupy o skupieniu się na działaniach w zakresie cyfryzacji, Chmury, bezpieczeństwa i dekarbonizacji, w pewnej separacji od klasycznych usług IT.

Wolne przepływy pieniężne wyniosły –419 mln euro, odzwierciedlając przede wszystkim niższy poziom OMDA, ujemną zmianę kapitału obrotowego w wysokości -156 mln euro oraz koszty związane z niemieckim planem naprawczym w wysokości 180 mln euro.

Dług netto na poziomie 1,226 mln euro na koniec roku 2021.

Pełny raport jest dostępny tutaj.

 

 

###

O Atos

Atos to światowy lider w dziedzinie transformacji cyfrowej, zatrudniający 109 000 pracowników i osiągający roczne przychody w wysokości 11 mld euro. Grupa Atos to europejski gracz nr 1 w takich obszarach jak cyberbezpieczeństwo, Chmura i wysokowydajne obliczenia, zapewniający kompleksowe, indywidualnie dostosowanie rozwiązania dla wszystkich sektorów rynku w 71 krajach. Jako pionier w zakresie usług i produktów związanych z dekarbonizacją, Atos jest zaangażowany w zapewnienie swoim klientom bezpiecznych i zdekarbonizowanych rozwiązań cyfrowych. Atos działa pod markami Atos i Atos | Syntel. Atos SE (Societas Europaea) to spółka notowana na giełdzie papierów wartościowych CAC40 w Paryżu.

Misją Atos jest pomoc w projektowaniu przestrzeni informatycznej przyszłości. Wiedza specjalistyczna i usługi dostarczane przez zespół Atos wspierają rozwój wiedzy i edukacji, a także wielokulturowe i pluralistyczne podejście do badań, które przyczyniają się do osiągania doskonałości naukowej i technologicznej. Na całym świecie Grupa umożliwia swoim klientom, pracownikom i współpracownikom, a także członkom wielu społeczności, życie, pracę i zrównoważony rozwój w bezpiecznej przestrzeni informatycznej.

Po więcej informacji zapraszamy na:

Kontakt dla mediów
Miron Niewiadomski
Head of Marketing & Communications
tel: +48 604 907 399
miron.niewiadomski@atos.net