Wyniki roczne za 2021

Przychód w wysokości 10 839 mln euro, przy stałej walucie 2,5%; organiczny spadek dochodów na poziomie -4,3%

Marża operacyjna na poziomie 383 mln euro, co stanowi 3,5% przychodów

Wolne przepływy pieniężne na poziomie 419 mln euro

Dochód netto Grupy na poziomie -2 962 mln euro;
znormalizowany EPS na 1,97 e
uro

Rok 2022 kluczowym dla Grupy

Wzrost przychodów: -0,5% do +1,5% przy stałej walucie

Marża operacyjna: od 3% do 5%

Wolne przepływy pieniężne: od -150 mln do 200 mln euro

Uproszczenie zarządzania: działania Grupy zorganizowane wokół 3 odrębnych linii biznesowych i 4 regionów

Plan naprawczy i cele średniookresowe zostaną przedstawione w maju br.

 

Atos, światowy lider w dziedzinie transformacji cyfrowej, wysokowydajnych obliczeń i infrastruktury informatycznej ogłosił wyniki za rok 2021.

Rodolphe Belmer, prezes Grupy Atos, powiedział: „Atos napotkał znaczne trudności w 2021 r., co znalazło odzwierciedlenie w wynikach Grupy. Nie udało się zrealizować celów finansowych, a kompleksowy przegląd aktywów i kontraktów, przeprowadzony na początku tego roku w świetle niedawnej zmiany strategii Grupy, doprowadził do ujawnienia znaczących strat.

Jestem jednak w pełni przekonany, że mamy teraz solidną podstawę, na której możemy się oprzeć i trampolinę do poprawy wydajności. W tym kontekście rok 2022 będzie dla Grupy rokiem kluczowym, napędzanym ambitnym planem naprawczym. Plan oraz nasze cele na lata 2023-2025 przedstawimy szczegółowo podczas dnia rynków kapitałowych w maju. Zgodnie z naszą strategią wdrożenie dostosowanego zarządzania, zorganizowanego wokół 3 odrębnych linii biznesowych i 4 regionów, jest pierwszym krokiem w transformacji Grupy. Uproszczony i wydajniejszy model zarządzania będzie podstawą nowego oblicza Atos, co umożliwi poprawę strony handlowej i ekonomicznej, a także przyspieszy podejmowanie decyzji i zwiększy odpowiedzialność biznesową. Umożliwi nam to również zapewnienie większej przejrzystości wyników i wartości każdej z naszych linii biznesowych, począwszy od naszego dnia rynków kapitałowych.

Od momentu objęcia stanowiska prezesa z początkiem tego roku bacznie obserwuje fundamenty Grupy. Atos ma unikalną wiedzę technologiczną i zajmuje czołowe pozycje w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, obliczeń o wysokiej wydajności, Chmury i technologii cyfrowych. To są obszary wzrostu, na których chcemy budować naszą strategię, która jest już intensywnie wdrażana. Mam pewność, że czeka nas obiecująca przyszłość”.

Kluczowe wyniki za rok 2021

Skonsolidowane i statutowe sprawozdanie finansowe Atos za miniony rok zostało zatwierdzone przez Zarząd Grupy w dniu 28 lutego 2022 r. Audyt został zakończony, a raporty są w trakcie publikacji.

Przychody w roku 2021 wyniosły 10 839 mln euro, co oznacza spadek o 2,5% przy stałej walucie w porównaniu z rokiem 2020 (organiczny spadek o -4,3%). W kontekście przyspieszenia przenoszenia klientów do Chmury znaczny spadek klasycznego biznesu IT nie mógł zostać zrekompensowany wzrostem działań w zakresie cyfryzacji, Chmury, bezpieczeństwa i dekarbonizacji czy wkładem przejęć typu „bolt-on”. W czwartym kwartale przychody spadły o 7,5% przy stałej walucie (organiczny spadek o 8,9%), ponieważ wyżej wymienione trendy zostały spotęgowane przez nieoczekiwaną ponowną ocenę kosztów utrzymania dużego kontraktu BPO na usługi finansowe w Wielkiej Brytanii. Doprowadziło to do poważnej zmiany poziomu wskaźnika ukończenia projektu, a także poślizgów projektowych, częściowo spowodowanych presją w łańcuchu dostaw. Wyłączając wpływ ponownej oceny kontraktu BPO w Wielkiej Brytanii, spadek przychodów w czwartym kwartale wyniósł 5,4% przy stałej walucie (spadek organiczny o 6,9%).

Marża operacyjna wyniosła 383 mln euro, czyli 3,5% przychodów, co oznacza spadek o 540 punktów bazowych przy stałej walucie w porównaniu do roku 2020. Na rentowność grupy wpłynęło przede wszystkim niedostateczna absorpcja kosztów stałych w spadającej działalności związanej z klasyczną infrastrukturą IT, ponowna ocena duży kontrakt BPO w Wielkiej Brytanii, zwiększone koszty ogólne związane z programem Spring rozpoczętym w 2020 r. oraz rosnące koszty rekrutacji i utrzymania pracowników w ograniczonym rynku kompetencji.

Znormalizowany dochód netto udziałów Grupy wyniósł -215 mln euro. Dochody netto Grupy wyniosły 2.962 mln euro, w tym znaczna utrata wartość firmy i innych aktywów, a także zabezpieczeń - rezerwy na utratę wartości z nieściągniętych długów i aktywów kontraktowych wyniosły w łącznej kwocie 2,5 mld euro. Z tej kwoty 2,4 mld euro wynikło z kompleksowego przeglądu możliwości odzyskania aktywów i rentowności wcześniejszych kontraktów, w świetle decyzji Grupy o skupieniu się na działaniach w zakresie cyfryzacji, Chmury, bezpieczeństwa i dekarbonizacji, w pewnej separacji od klasycznych usług IT.

Wolne przepływy pieniężne wyniosły -419 mln euro, odzwierciedlając przede wszystkim niższy poziom OMDA, ujemną zmianę kapitału obrotowego w wysokości -156 mln euro oraz koszty związane z niemieckim planem naprawczym w wysokości 180 mln euro.

Dług netto na poziomie -1,226 mln euro na koniec roku 2021.

Pełny raport jest dostępny tutaj.

 

 

###

O Atos

Atos to światowy lider w dziedzinie transformacji cyfrowej, zatrudniający 109 000 pracowników i osiągający roczne przychody w wysokości 11 mld euro. Grupa Atos to europejski gracz nr 1 w takich obszarach jak cyberbezpieczeństwo, Chmura i wysokowydajne obliczenia, zapewniający kompleksowe, indywidualnie dostosowanie rozwiązania dla wszystkich sektorów rynku w 71 krajach. Jako pionier w zakresie usług i produktów związanych z dekarbonizacją, Atos jest zaangażowany w zapewnienie swoim klientom bezpiecznych i zdekarbonizowanych rozwiązań cyfrowych. Atos działa pod markami Atos i Atos | Syntel. Atos SE (Societas Europaea) to spółka notowana na giełdzie papierów wartościowych CAC40 w Paryżu.

Misją Atos jest pomoc w projektowaniu przestrzeni informatycznej przyszłości. Wiedza specjalistyczna i usługi dostarczane przez zespół Atos wspierają rozwój wiedzy i edukacji, a także wielokulturowe i pluralistyczne podejście do badań, które przyczyniają się do osiągania doskonałości naukowej i technologicznej. Na całym świecie Grupa umożliwia swoim klientom, pracownikom i współpracownikom, a także członkom wielu społeczności, życie, pracę i zrównoważony rozwój w bezpiecznej przestrzeni informatycznej.

Po więcej informacji zapraszamy na:

Kontakt dla mediów
Miron Niewiadomski
Head of Marketing & Communications
tel: +48 604 907 399
miron.niewiadomski@atos.net

Share on Linked In