Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content.
You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the „Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies” button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Managing your cookies

Our website uses cookies. You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the “Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the “Decline all cookies” button.

Necessary cookies

These are essential for the user navigation and allow to give access to certain functionalities such as secured zones accesses. Without these cookies, it won’t be possible to provide the service.
Matomo on premise

Marketing cookies

These cookies are used to deliver advertisements more relevant for you, limit the number of times you see an advertisement; help measure the effectiveness of the advertising campaign; and understand people’s behavior after they view an advertisement.
Adobe Privacy policy | Marketo Privacy Policy | MRP Privacy Policy | AccountInsight Privacy Policy | Triblio Privacy Policy

Social media cookies

These cookies are used to measure the effectiveness of social media campaigns.
LinkedIn Policy

Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies” button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Skip to main content

2021: Przyspieszenie transformacji

Atos, światowy lider transformacji cyfrowej, opublikował wyniki finansowe za pierwszą połowę 2021 roku.

Elie Girard, Prezes Grupy Atos, powiedział:Rok 2021 to zdecydowanie rok transformacji dla Atos. W związku z powiększającym się zapotrzebowaniem na rozwiązania w obszarze Chmury wynikającym z pandemii Covid, zdecydowaliśmy się przyspieszyć naszą transformację i skoncentrować znacznie więcej zasobów Grupy wokół kluczowych dla nas obszarów biznesowych: Cyfryzacja, Chmura, Bezpieczeństwo i Dekarbonizacja.

Program naszej transformacji „Spring”, mający na celu wdrożenie nowej organizacji Grupy w pełni skoncentrowanej na potrzebach biznesowych naszych klientów, z ofertą dopasowaną dla poszczególnych sektorów i branż,, została zakończona w pierwszym półroczu. Aktualnie wzmacniane są programy rekrutacyjne, szkoleniowe i certyfikacyjne w kluczowych dla nas obszarach. W całej Grupie optymalizowane są Działania Classic Infrastructure : w Niemczech osiągnęliśmy porozumienie z naszymi partnerami w sprawie planu naprawczego związanego z redukcją około 1300 pracowników w obszarze infrastruktury. W całej firmie zainicjowano również program głębokiej zmiany kulturowej o nazwie Leap. Ta głęboka i szybka transformacja wymaga również zmiany zakresu działania Grupy. Będziemy nadal intensyfikować nasz program przejęć – 3 kolejne ogłoszone w ostatnich dniach – i zamierzamy zwiększyć możliwości Grupy o aktywa średniej wielkości, które będą wspierać nasz średnioterminowy plan i strategię rozwoju. Zakończyliśmy również przegląd strategicznego portfolio i wspólnie z zarządem postanowiliśmy wybrać partnerów do kilku klasycznych działań związanych w obszarze infrastruktury, reprezentujących łączny zakres ok. 20% przychodów Grupy.

Dodatkowo, pełny przegląd księgowy, który zdecydowaliśmy się przeprowadzić w Ameryce Północnej, został zakończony. Nie ujawnił żadnych istotnych nieścisłości w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy. Ponadto, biegli rewidenci zakończyli swój zwyczajowy ograniczony przegląd półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowegosprawozdanie biegłego rewidenta bez zastrzeżeń jest w trakcie publikacji.

Wszystkie prowadzone programy oznaczają w Atos zmiany. Jestem głęboko przekonany, że właściwe opracowanie naszego portfolio ofert w kluczowych segmentach, relacje z klientami oparte na wzajemnym zaufaniu, w połączeniu z zaangażowaniem i pasją naszych 105 000 pracowników, pozwolą Grupie osiągnąć cele średnioterminowe z korzyścią dla naszych akcjonariuszy i interesariuszy.”

I – Pełny przegląd księgowości w Ameryce Północnej zakończony pomyślnie

Grupa, przy wsparciu doradców zewnętrznych, zakończyła pełny przegląd księgowy dwóch amerykańskich podmiotów prawnych, na których temat w raporcie rewidenta za skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2020 pojawiła się opinia z zastrzeżeniem. Wykonane prace, które zostały poddane przeglądowi przez rewidentów w ramach półrocznych procedur, nie wykazały istotnych nieprawidłowości w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy.

Ponadto, Zarząd Grupy na posiedzeniu w dniu 27 lipca 2021 r. dokonał przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy zamkniętego 30 czerwca 2021 r. Biegli rewidenci zakończyli swój zwyczajowy, ograniczony przegląd półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Sprawozdania finansowe – raport biegłego rewidenta bez zastrzeżeń jest w trakcie publikacji.

Plan naprawczy i zapobiegawczy został ukończony i jest wdrażany. Główne działania określone w planie obejmowały następujące tematy: kontrole prewencyjne, wytyczne i dokumentacja, przegląd zasobów ludzkich, umiejętności i zarządzanie, a także świadomość i szkolenia. Celem planu jest poprawa jakościowa procedur w Ameryce Północnej i prewencja we wszystkich regionach.

II – wyniki H1 2021 r.

Przychody w pierwszym półroczu 2021 r. osiągnęły 5 424 mln euro, -1,0% w porównaniu do pierwszego półrocza 2020 r. przy stałym kursie walut, -2,7% wzrostu organicznego. Na przychody w pierwszym półroczu wpłynęło powiększające się zapotrzebowanie na rozwiązania w obszarze Chmury w dziedzinie Legacy Infrastructure, a także silniejszy spadek w zakresie Unified Communications & Collaboration, z powiązanymi konsekwencjami dla marży operacyjnej, na poziomie 5,6% [w porównaniu do 7,8% w pierwszej połowie 2020 roku].

Więcej szczegółów dotyczących modyfikacji celów Grupy można przeczytać tutaj.

 

 

 

###

O Atos

Atos to światowy lider w dziedzinie transformacji cyfrowej, zatrudniający 105 000 pracowników i osiągający roczne przychody w wysokości 11 mld euro. Grupa Atos to europejski gracz nr 1 w takich obszarach jak cyberbezpieczeństwo, Chmura i wysokowydajne obliczenia, zapewniający kompleksowe, indywidualnie dostosowanie rozwiązania dla wszystkich sektorów rynku w 71 krajach. Jako pionier w zakresie usług i produktów związanych z dekarbonizacją, Atos jest zaangażowany w zapewnienie swoim klientom bezpiecznych i zdekarbonizowanych rozwiązań cyfrowych. Atos działa pod markami Atos i Atos | Syntel. Atos SE (Societas Europaea) to spółka notowana na giełdzie papierów wartościowych CAC40 w Paryżu.

Misją Atos jest pomoc w projektowaniu przestrzeni informatycznej przyszłości. Wiedza specjalistyczna i usługi dostarczane przez zespół Atos wspierają rozwój wiedzy i edukacji, a także wielokulturowe i pluralistyczne podejście do badań, które przyczyniają się do osiągania doskonałości naukowej i technologicznej. Na całym świecie Grupa umożliwia swoim klientom, pracownikom i współpracownikom, a także członkom wielu społeczności, życie, pracę i zrównoważony rozwój w bezpiecznej przestrzeni informatycznej.

Po więcej informacji zapraszamy na:
linkedin.com/company/atospolska/
facebook.com/atos.polska

Kontakt dla mediów
Miron Niewiadomski
Head of Marketing & Communications
tel: +48 604 907 399
miron.niewiadomski@atos.net