Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content.
You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the „Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies” button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Managing your cookies

Our website uses cookies. You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the “Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the “Decline all cookies” button.

Necessary cookies

These are essential for the user navigation and allow to give access to certain functionalities such as secured zones accesses. Without these cookies, it won’t be possible to provide the service.
Matomo on premise

Marketing cookies

These cookies are used to deliver advertisements more relevant for you, limit the number of times you see an advertisement; help measure the effectiveness of the advertising campaign; and understand people’s behavior after they view an advertisement.
Adobe Privacy policy | Marketo Privacy Policy | MRP Privacy Policy | AccountInsight Privacy Policy | Triblio Privacy Policy

Social media cookies

These cookies are used to measure the effectiveness of social media campaigns.
LinkedIn Policy

Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies” button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Skip to main content

2021: Rok transformacji dla Atos

Modyfikacja celów rocznych

Potwierdzenie celów średnioterminowych

Atos, nawiązując do rozporządzenia UE nr 596/2014 zobowiązującego każdego emitenta do niezwłocznego informowania opinii publicznej o bezpośrednio dla nich istotnych informacjach korporacyjnych, zapowiada korektę swoich celów rocznych na 2021 rok. Dane z pierwszego półrocza nie są finalizowane ani audytowane, szczegółowe rozliczenie H1 zostanie opublikowane zgodnie z planem 28 lipca 2021 r.

W drugim kwartale wzrost przychodów przy stałym kursie walutowym powrócił do stabilności. Jednak wzrost organiczny pozostał ujemny na poziomie ok. -1,5% ze względu na przyspieszony spadek działalności związanej z tradycyjną infrastrukturą. Odbyło się to w warunkach znacznie silniejszego zapotrzebowania na migrację do chmury wynikający z trwającej pandemii COVID. Grupa przewiduje, że ta zmiana biznesowa utrzyma się w drugim półroczu. Pozostałe spółki Grupy skorzystały na ożywieniu gospodarczym napędzającym rosnący popyt na technologie cyfrowe. W tym kontekście Grupa dostosowuje swój cel wzrostu przychodów przy stałej walucie przez cały rok do stabilności.

Choć w tym roku Grupa spodziewała się cykliczności między pierwszym a drugim półroczem, marża operacyjna była niższa niż zakładano i w H1 osiągnęła poziom ok. 5,5%. Biorąc pod uwagę korektę przychodów w ciągu całego roku, która ma wpływ na dotychczasową działalność przy niskiej krótkoterminowej elastyczności kosztów, Grupa koryguje swoją założoną marżę operacyjną do ok. 6,0% za cały rok. W wyniku tej bezprecedensowej sytuacji kilka pozycji (odpisy aktywów, rezerwy na straty) zostało zaksięgowanych jako „Inne przychody i koszty operacyjne”. Linia ta liczyła łącznie ok.-160 mln euro w H1.

W pierwszym półroczu tego roku wolne przepływy gotówki wyniosły ok. 364 mln euro, gdy w tym samym okresie ubiegłego roku wyniosły -172 mln euro. Na poziom wolnych przepływów wpływ miał głównie kapitał obrotowy, a w szczególności zmniejszenie gotówki zaliczkowej od klientów – w związku z czym Grupa zdecydowała się na zmniejszenie tego komponentu. Skorygowany cel na rok 2021 to dodatnie wolne przepływy pieniężne, które odzwierciedlają zmniejszenie celu marży operacyjnej i kapitału obrotowego, a w szczególności płatności zaliczkowe dla klientów. Nowy cel zakłada również całkowity jednorazowy wypływ środków pieniężnych w wysokości 180 mln euro w 2021 r. plan naprawczy dla biznesu na rynku niemieckim.

Plan transformacji i cele średniookresowe

W tym kontekście Grupa zdecydowała o przyspieszeniu swojej transformacji – zarówno organicznej, jak i nieorganicznej – poprzez poszerzanie swoich możliwości w zakresie cyfryzacji, chmury, bezpieczeństwa i dekarbonizacji.

W szczególności finalizowany jest strategiczny przegląd portfela aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością, a Grupa poinformuje o swoich wnioskach 28 lipca 2021 r., co pozwoli w szybki sposób przejść do ich realizacji.

Negocjacje z partnerami dotyczące niezbędnej zmiany w niemieckim biznesie infrastrukturalnym przełożyły się na plan restrukturyzacji obejmujący ok. 1300 osób, który zapewnia dodatkowy 1% marży operacyjnej na poziomie Grupy w średnim okresie. Plan zostanie szczegółowo opisany 28 lipca 2021 r.

Po rocznej transformacji Grupa spodziewa się w roku 2022 poprawy wszystkich swoich kluczowych wskaźników efektywności (KPI) oraz utrzymania średnioterminowych celów wzrostu przychodów przy stałych kursach walut od +5% do +7%, marży operacyjnej od 11% do 12% i konwersji wolnych przepływów pieniężnych powyżej 60%.

Kontynuacja audytu w Ameryce Północnej

W odniesieniu do badania podmiotów prawnych w USA, Grupa podjęła w kwietniu br. decyzję o przeprowadzeniu pełnego przeglądu księgowości tych podmiotów na dzień 31 grudnia 2020 r. przy wsparciu doradców zewnętrznych.

Prace te są na ukończeniu i na tym etapie zidentyfikowane nieścisłości nie są istotne. Prace audytorów obejmują także przegląd pierwszego półrocza tego roku.

Zakończenie tego procesu ma nastąpić wraz z podsumowaniem pierwszym półroczu, czyli 28 lipca 2021 roku.

Poza tym plan naprawczy i zapobiegawczy został sfinalizowany i jest wdrażany.

 

Więcej szczegółów dotyczących modyfikacji celów Grupy można przeczytać tutaj.

 

 

 

###

O Atos

Atos to światowy lider w dziedzinie transformacji cyfrowej, zatrudniający 105 000 pracowników i osiągający roczne przychody w wysokości 11 mld euro. Grupa Atos to europejski gracz nr 1 w takich obszarach jak cyberbezpieczeństwo, Chmura i wysokowydajne obliczenia, zapewniający kompleksowe, indywidualnie dostosowanie rozwiązania dla wszystkich sektorów rynku w 71 krajach. Jako pionier w zakresie usług i produktów związanych z dekarbonizacją, Atos jest zaangażowany w zapewnienie swoim klientom bezpiecznych i zdekarbonizowanych rozwiązań cyfrowych. Atos działa pod markami Atos i Atos | Syntel. Atos SE (Societas Europaea) to spółka notowana na giełdzie papierów wartościowych CAC40 w Paryżu.

Misją Atos jest pomoc w projektowaniu przestrzeni informatycznej przyszłości. Wiedza specjalistyczna i usługi dostarczane przez zespół Atos wspierają rozwój wiedzy i edukacji, a także wielokulturowe i pluralistyczne podejście do badań, które przyczyniają się do osiągania doskonałości naukowej i technologicznej. Na całym świecie Grupa umożliwia swoim klientom, pracownikom i współpracownikom, a także członkom wielu społeczności, życie, pracę i zrównoważony rozwój w bezpiecznej przestrzeni informatycznej.

Po więcej informacji zapraszamy na:
linkedin.com/company/atospolska/
facebook.com/atos.polska

Kontakt dla mediów
Miron Niewiadomski
Head of Marketing & Communications
tel: +48 604 907 399
miron.niewiadomski@atos.net