Atos wprowadza na rynek rozwiązanie Engaged Employee Experience, aby wspierać firmy w zmierzeniu się z nowym, popandemicznym systemem pracy

Atos wprowadza na rynek unikalne rozwiązanie Engaged Employee Experience, które wzmacnia pozycję firmy jako lidera wspierającego proces tworzenia nowego, postpandemicznego systemu pracy. Specjalistyczna wiedza firmy w zakresie cyfrowych usług w miejscu pracy pozwoliła opracować rozwiązanie Engaged Employee Experience, które obejmuje: najnowocześniejsze narzędzia i technologie, możliwości konsultingowe, partnerstwa z wiodącymi ekspertami w tym obszarze – wszystkie elementy są zgodne z wyznaczonymi celami Atos w zakresie dekarbonizacji. Obecnie jest to najbardziej kompleksowy międzysektorowy zestaw usług na rynku i jedyny, który łączy tradycyjne rozwiązania Digital Workplace z usługami Employee Experience.

Według firmy badawczej Forrester „liderzy poziomu C wiedzą, że muszą po zakończeniu pandemii przyjąć dla swojej organizacji model pracy zdalnej, z dowolnego miejsca. Aż 75% organizacji spodziewa się zmniejszenia powierzchni biurowej”. W tym kontekście rozwiązanie Engaged Employee Experience ma wspierać firmy na całym świecie w skutecznym zarządzaniu nowym środowiskiem pracy, które niesie ze sobą wyzwania, takie jak: rozproszone zasoby ludzkie, ewoluujące oczekiwania pracowników i ryzyko nasilenia chorób psychicznych, a także wyposażenie pracowników w odpowiednie narzędzia, wiedzę i możliwości dla pełnego zaangażowania i właściwego wykonywania obowiązków.

Rozwiązanie Engaged Employee Expierience łączy takie elementy jak:

  • Głos od pracowników — narzędzia do pomiaru, analizy i zarządzania doświadczeniami pracowników w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca, które mają na celu skuteczne słuchanie i wdrażanie inicjatyw pracowników;
  • Inteligentny system pracy – konsultingowa wiedza i narzędzia pomagające w tworzeniu oraz zarządzaniu nowymi inteligentnymi miejscami pracy, jak i hybrydowym modelem; zapewnia to nowe sposoby współpracy z resztą świata, dzięki angażującym technologiom;
  • „Podróż” pracownika — rozwiązania umożliwiające płynny przepływ nakładów pracy pracowników przez cały ich cykl kariery, poprzez integrację IT, HR i infrastruktury, dzięki czemu pracownicy mogą korzystać z wydajnego doświadczenia podobnego do konsumenckiego;
  • Dostępność — tworzenie miejsc pracy sprzyjających integracji poprzez wykorzystanie i zintegrowanie technologii wspomagających we wszystkich usługach i rozwiązaniach;
  • Ciągły proces uczenia się i adaptacji — w ramach holistycznego podejścia Atos oferuje wskazówki krok po kroku, mikro-naukę, grywalizację i wsparcie, aby zapewnić organizacjom i pracownikom umiejętności niezbędne do odniesienia sukcesu i zapobiegania podziałom cyfrowym w miejscu pracy;
  • Rozwój obywatelski – zapewnienie pracownikom narzędzi do przebudowy procesów i dostosowania ich do indywidualnych potrzeb, organizacje mogą zmniejszyć presję na zespoły IT i wzmocnić możliwości pracowników;
  • Zdrowie psychiczne — narzędzia i rozwiązania do analizy nastrojów w celu wsparcia zasobów ludzkich i zmniejszenia ryzyka związanego ze zdrowiem psychicznym;
  • Rozszerzone możliwości konsultingowe – Atos zapewni specjalistyczną wiedzę umożliwiającą łączenie ludzi i technologii, integrując myślenie projektowe z wyzwaniami kulturowymi poszczególnych organizacji, aby tworzyć odpowiednie rozwiązania zarówno dla klientów, jak i użytkowników końcowych.

„Pandemia COVID-19 zmusiła nas do polegania na nowych metodach komunikacji i nowych sposobach pracy, przyspieszając przejście, które od dawna przewidywaliśmy. Aby z powodzeniem wprowadzić nowy system pracy, musimy na nowo zdefiniować pracę zespołową, integrację oraz termin dostępności. Oznacza to większe niż kiedykolwiek wcześniej skupienie się na pracownikach” - powiedział Elie Girard, prezes Grupy Atos. „Teraz konieczna jest zmiana paradygmatu z koncentrowania się na „technologii LUB doświadczeniach pracownika” w kierunku „technologii ORAZ doświadczeniach pracownika” oraz „wydajności ORAZ doświadczeniach pracownika”. Rozwiązanie Engaged Employee Experience to nasze podejście do nowego systemu pracy, która łączy ludzi, miejsca i rzeczy, aby wspierać naszych klientów w przekształcaniu ich organizacji”.

Aby dowiedzieć się więcej o wizji firmy Atos dotyczącej pracy przyszłości, przeczytaj naszą Digital Vision for Engaged Employee Experience (EX)’ - https://atos.net/en/lp/digital-vision-for-employee-experience.

 

 

 

###

O Atos

Atos to światowy lider w dziedzinie transformacji cyfrowej, zatrudniający 105 000 pracowników i osiągający roczne przychody w wysokości 11 mld euro. Grupa Atos to europejski gracz nr 1 w takich obszarach jak cyberbezpieczeństwo, Chmura i wysokowydajne obliczenia, zapewniający kompleksowe, indywidualnie dostosowanie rozwiązania dla wszystkich sektorów rynku w 71 krajach. Jako pionier w zakresie usług i produktów związanych z dekarbonizacją, Atos jest zaangażowany w zapewnienie swoim klientom bezpiecznych i zdekarbonizowanych rozwiązań cyfrowych. Atos działa pod markami Atos i Atos | Syntel. Atos SE (Societas Europaea) to spółka notowana na giełdzie papierów wartościowych CAC40 w Paryżu.

Misją Atos jest pomoc w projektowaniu przestrzeni informatycznej przyszłości. Wiedza specjalistyczna i usługi dostarczane przez zespół Atos wspierają rozwój wiedzy i edukacji, a także wielokulturowe i pluralistyczne podejście do badań, które przyczyniają się do osiągania doskonałości naukowej i technologicznej. Na całym świecie Grupa umożliwia swoim klientom, pracownikom i współpracownikom, a także członkom wielu społeczności, życie, pracę i zrównoważony rozwój w bezpiecznej przestrzeni informatycznej.

Po więcej informacji zapraszamy na:
linkedin.com/company/atospolska/
facebook.com/atos.polska

Kontakt dla mediów
Miron Niewiadomski
Head of Marketing & Communications
tel: +48 604 907 399
miron.niewiadomski@atos.net

Share on Linked In