Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content.
You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the „Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies” button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Managing your cookies

Our website uses cookies. You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the “Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the “Decline all cookies” button.

Necessary cookies

These are essential for the user navigation and allow to give access to certain functionalities such as secured zones accesses. Without these cookies, it won’t be possible to provide the service.
Matomo on premise

Marketing cookies

These cookies are used to deliver advertisements more relevant for you, limit the number of times you see an advertisement; help measure the effectiveness of the advertising campaign; and understand people’s behavior after they view an advertisement.
Adobe Privacy policy | Marketo Privacy Policy | MRP Privacy Policy | AccountInsight Privacy Policy | Triblio Privacy Policy

Social media cookies

These cookies are used to measure the effectiveness of social media campaigns.
LinkedIn Policy

Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies” button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Skip to main content

Atos łączy siły z firmami Dassault Systèmes, Groupe Renault, STMicroelectronics i Thales w celu stworzenia „Software République”, nowego, otwartego ekosystemu inteligentnej i zrównoważonej mobilności

  • Pięciu liderów branżowych zbudowało fundament nowego, otwartego ekosystemu innowacji
  • Istotnymi kwestiami tego przedsięwzięcia są zachowanie suwerenności europejskiej oraz dostarczanie propozycji nowych wartości dodanych
  • Ekosystem jest otwarty na nowych członków i nawiązywanie współpracy
  • Przedstawiono dwie pierwsze propozycje technologii uzupełniającej

Elie Girard, Bernard Charlès, Luca de Meo, Jean-Marc Chery i Patrice Caine, odpowiednio prezesi Atos, Dassault Systèmes, Grupy Renault, STMicroelectronics i Thales razem stworzą nowy ekosystem Software République do tworzenia innowacji w inteligentnej mobilności. Połączenie komplementarnej wiedzy pozwoli partnerom wspólnie opracowywać i wprowadzać na rynek systemy i oprogramowania, które zapewnią urozmaiconą i zrównoważoną ofertę mobilności dla miast, regionów, przedsiębiorstw i obywateli.

Sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, łączność, wbudowana elektronika i technologia virtual twin pozwolą osiągnąć wyjątkową jakość nowych produktów i usług. Ekosystem innowacji, założony przez pięciu liderów w obszarze motoryzacji i technologii, jest otwarty na nowych członków i rozszerzenie współpracy.

Kwestia suwerenności

Branża mobilności się zmienia i oferuje wiele nowych możliwości. Grupa Boston Consulting szacuje, że globalny rynek mobilności wzrośnie do 2035 r.o 60%, osiągając wartość 11 000 miliardów euro. Wzrost ten będzie spowodowany głównie pojawieniem się innowacji technologicznych – pojazdów elektrycznych, nowych komponentów, nowych usług posprzedażowych oraz innych usług o wartości dodanej – których udział wzrośnie z 5% do 45% w globalnym rynku mobilności. Ważni gracze przemysłowi, przy wsparciu państwa, już teraz przygotowują się do rozwoju wielu z tych nowych technologii poprzez ulepszanie strategii integracji. Założyciele Software République wyrażają pilną potrzebę, aby Francja, jak i cała Europa wspólnie stworzyła zrównoważony ekosystem, który zapewni jej suwerenności w tym obszarze.

Trzy główne obszary współpracy

Aby wspólnie rozwijać i wprowadzać na rynek inteligentne systemy mobilności, umożliwiające realizację dopasowanej i elastycznej oferty mobilności, zidentyfikowano trzy główne obszary współpracy:

  • Inteligentne systemy ułatwiające bezpieczną łączność między pojazdem, a jego cyfrowym i fizycznym otoczeniem.
  • Systemy symulacji i zarządzania danymi w celu optymalizacji terytorialnej i biznesowej.
  • Ekosystem energetyczny upraszczający ładowanie.

Przykładowo, w ramach Software République dyskutowane są następujące projekty:

Podłącz i ładuj

Rozwój nowych technologii i usług umożliwiających automatyczne rozpoznawanie samochodu elektrycznego podłączonego do kompatybilnego punktu ładowania – cały proces ma odbywać się bez angażowania użytkownika.

Optymalizacja mobilności pod względem terytorium transportu

Ułatwienie dostępu i symulacji przepływu danych o mobilności między miastami i regionami w sposób natychmiastowy oraz kompleksowy, który umożliwi:

– konsumentom wybranie najlepszego środka mobilności pod względem czasu, komfortu oraz energetycznym;

– operatorom wzbogacanie oferty usług;

– władzom publicznym prowadzenie symulacji i wdrażanie planów mobilności w ramach zarządzania kryzysowego, organizowanych wydarzeń itp.;

– urbanistom dokładniejsze planowanie przestrzenne.

Chcąc skutecznie wspierać innowacje, Software République będzie również dążyć do stworzenia funduszu inwestycyjnego, który finansowałby najbardziej obiecujące start-upy. Powstanie w jego ramach również inkubator dla start-upów zajmujących się technologią inteligentnej mobilności, gdzie będą miały dostęp do wspólnego wirtualnego środowiska programistycznego i eksperymentalnego, a także będą miały zapewniony mentoring poprzez sieć wymiany wartości. Aby uruchomić ekosystem start-upów i uniwersytetów, partnerzy Software République planują zorganizować konkurs w obszarze danymi, które przyczyni się do rozwoju technologii mobilnej przyszłości: elektrycznej, połączonej i autonomicznej.

***

Elie Girard, Prezes Grupy Atos

„Atos jest dumny z bycia jednym z założycieli Software République. Jako twórca technologii i integrator złożonych rozwiązań, udostępni temu wyjątkowemu ekosystemowi cyfrową wiedzę w zakresie zmniejszania śladu węglowego oraz innowacyjne technologie w kluczowych obszarach, takich jak Sztuczna Inteligencja, Bezpieczeństwo cyfrowe, Chmura, IoT czy przetwarzanie o wysokiej wydajności. Łącząc siły pięciu światowych graczy motoryzacyjnych i technologicznych, inicjatywa ta jest obietnicą przyspieszonej dekarbonizacji mobilności”.

Bernard Charlès, Vice-Chairman i Chief Executive Officer w Dassault Systèmes

Myślenie w kategoriach użytkowania wykracza daleko poza sektor motoryzacyjny m.in. mobilność w środowisku pracy i sferze wypoczynku stała się częścią zrównoważonej gospodarki. Kierowanie się koncepcją ekonomii doświadczeń poszło w parze z odrodzeniem przemysłu na całym świecie: nowa ekonomia mobilności zostanie przekształcona w nowoczesne, oparte na współpracy sieci wartości zbudowane na platformach cyfrowych. Software République jest zatem wielobranżowym i multidyscyplinarnym ekosystemem, którego celem jest przyspieszenie innowacji i rozwoju. Aby to osiągnąć, będzie bazować na wirtualnym środowisku współpracy zapewnianym przez platformę 3DEXPERIENCE firmy Dassault Systèmes oraz na technologii virtual twin. Skorzysta również na akceleratorze 3DEXPERIENCE Lab”.

Luca de Meo, prezes Grupy Renault

W nowym łańcuchu mobilności systemy inteligencji są nową siłą napędową, na której obecnie koncentrują się wszystkie badania i inwestycje. W obliczu tego technologicznego wyzwania decydujemy się na wspólną i otwartą grę. Wniesione wartości będą równie istotne – ich oddziaływanie zwielokrotni znaczenie każdej z nich. Połączona wiedza w zakresie cyberbezpieczeństwa, mikroelektroniki, energii i zarządzania danymi umożliwi nam stworzenie nowatorskich rozwiązań w zakresie niskoemisyjnej, współdzielonej i odpowiedzialnej mobilności, opracowanych w Europie ”.

Jean-Marc Chery, Prezes firmy STMicroelectronics

„STMicroelectronics dołączył do Software République wnosząc swoje innowacyjne produkty półprzewodnikowe, a także rozwiązania do elektryfikacji i cyfryzacji pojazdów oraz usług w zakresie mobilności. Nasze know-how umożliwia transformację w kierunku wydajniejszych rozwiązań, zgodnych z oczekiwaniami interesariuszy pod względem oddziaływania na środowisko. Partnerstwo, które jest sercem tego projektu, pomoże również wzmocnić powiązania w całym łańcuchu wartości, co jest kluczowym aspektem tego etapu transformacji branży”.

Patrice Caine, Prezes firmy Thales

„Software République nada wspólną i przełomową moc, która jest niezbędna dla ekosystemu mobilności. Bazując na doświadczeniu w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego na bardzo wymagających rynkach, takich jak transport, bankowość, obronność czy kosmonautyka, firma Thales podzieli się swoją wiedzą z zakresu Sztucznej inteligencji, Cyberbezpieczeństwa oraz Łączności, aby wzmocnić ochronę pojazdów, ich danych, jak i osób zaangażowanych w tę dziedzinę”.

 

 

 

###

O Atos

Atos to światowy lider w dziedzinie transformacji cyfrowej, zatrudniający 105 000 pracowników i osiągający roczne przychody w wysokości 11 mld euro. Grupa Atos to europejski gracz nr 1 w takich obszarach jak cyberbezpieczeństwo, Chmura i wysokowydajne obliczenia, zapewniający kompleksowe, indywidualnie dostosowanie rozwiązania dla wszystkich sektorów rynku w 71 krajach. Jako pionier w zakresie usług i produktów związanych z dekarbonizacją, Atos jest zaangażowany w zapewnienie swoim klientom bezpiecznych i zdekarbonizowanych rozwiązań cyfrowych. Atos działa pod markami Atos i Atos | Syntel. Atos SE (Societas Europaea) to spółka notowana na giełdzie papierów wartościowych CAC40 w Paryżu.

Misją Atos jest pomoc w projektowaniu przestrzeni informatycznej przyszłości. Wiedza specjalistyczna i usługi dostarczane przez zespół Atos wspierają rozwój wiedzy i edukacji, a także wielokulturowe i pluralistyczne podejście do badań, które przyczyniają się do osiągania doskonałości naukowej i technologicznej. Na całym świecie Grupa umożliwia swoim klientom, pracownikom i współpracownikom, a także członkom wielu społeczności, życie, pracę i zrównoważony rozwój w bezpiecznej przestrzeni informatycznej.

Po więcej informacji zapraszamy na:
linkedin.com/company/atospolska/
facebook.com/atos.polska

Kontakt dla mediów
Miron Niewiadomski
Head of Marketing & Communications
tel: +48 604 907 399
miron.niewiadomski@atos.net