Grupa Atos ogłasza wyniki finansowe za 2020 rok i przedstawia cele na 2021

Cele na rok 2021: Ponowny wzrost oraz wytyczenie jasnej ścieżki osiągnięcia celów średniookresowych

Wyniki roczne za 2020

Rekordowo wysoki poziom zamówień

Wszystkie cele na 2020 osiągnięte

Zamówienia na poziomie 13 330 mln euro, wzrost rok do roku +10%

Wskaźnik cen wartości księgowej na poziomie 119%, (nie wliczając przedłużonej umowy z Siemens o wartości 3 mld), w Q4 130%

Przychody na poziomie 11 181 mln euro,

Organiczny spadek dochodów na poziomie zaledwie -3.0%, dzięki stabilnemu modelowi biznesowemu

Zgodne z planem stopniowe ożywienie od Q2

Obszary: Chmury, Cyfryzacji, Bezpieczeństwo& Dekarbonizacja stanowią 46% przychodów (40% w 2019)

Marża operacyjna na poziomie 1 002 mln euro

9.0% przychodów napędzanych zdecydowanymi decyzjami finansowymi (10.1% w 2019)

Wolne przepływy pieniężne na poziomie 513 mln euro

10 przejęć przyspieszających transformację Grupy

Atos, światowy lider transformacji cyfrowej ogłosił wyniki za rok finansowy 2020.

Elie Girard, Prezes Grupy Atos, skomentował: „W ostatnim kwartale roku 2020, pomimo długotrwałego kryzysu wywołanego pandemią Covid, bardzo duża dynamika handlowa Grupy doprowadziła do rekordowo wysokiego poziomu zamówień. Chcę podziękować swoim 105 000 współpracowników, którzy przez cały rok dbali o naszych klientów, przy okazji osiągając wszystkie nasze cale roczne wyznaczone w kwietniu. W szczególności, nasze przychody rosły w drugim półroczu, gdy wdrożyliśmy program kosztów strukturalnych, a generowane środki pieniężne utrzymywały się na wysokim poziomie.

Osiągnięcie to jest wynikiem przyspieszenia Grupy w celu ustanowienia solidnych podstaw wzrostu w czasie, gdy wszystkie firmy muszą ruszyć w swoją cyfrową podróż, co objęło m.in.: przekształcenie naszej oferty, wejścia na rynek oraz model operacyjny w programie Spring; wprowadzenie wiodącej w branży oferty Atos OneCloud; wzmocnienie naszych linii biznesowych w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego i dekarbonizacji; kontynuowanie przejęć z 10 transakcjami w ciągu roku w obszarach Cyfryzacji, Chmury, Bezpieczeństwa i Dekarbonizacji; a także potwierdzenie naszej pozycji lidera w takich rozwijających się dziedzinach, jak technologie kwantowe.

Grupa szybko rozwinęła się w obszarach dotyczących środowiska, spraw społecznych i zarządzania (Environment, Social & Governance) - działania dotyczyły m.in. różnorodności na wszystkich poziomach, integracji cyfrowej, etyki, radykalnej redukcji emisji dwutlenku węgla. Dokładamy starań, aby wszystkie inicjatywy były wpisane w naszą codzienną działalność, gdyż to jedyny sposób na osiągnięcie prawdziwego zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie chcemy pochwalić się postępami w realizacji naszego celu dotyczącego zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2028 r., co umacnia naszą pozycję lidera w tej dziedzinie na świecie.

Wszystkie działania Grupy koncentrują się na naszym planie wzrostu i średniookresowych celach zwiększających wartość dla akcjonariuszy. W związku z tym cele, które wyznaczyliśmy na rok 2021 oznaczają biznesowe odrodzenie się zgodnie z planem średniookresowym.”

Szczególowe dane finansowe za 2020r. znajdują się tutaj.

 

 

 

###

O Atos

Atos to światowy lider w dziedzinie transformacji cyfrowej, zatrudniający 105 000 pracowników i osiągający roczne przychody w wysokości 11 mld euro. Grupa Atos to europejski gracz nr 1 w takich obszarach jak cyberbezpieczeństwo, Chmura i wysokowydajne obliczenia, zapewniający kompleksowe, indywidualnie dostosowanie rozwiązania dla wszystkich sektorów rynku w 71 krajach. Jako pionier w zakresie usług i produktów związanych z dekarbonizacją, Atos jest zaangażowany w zapewnienie swoim klientom bezpiecznych i zdekarbonizowanych rozwiązań cyfrowych. Atos działa pod markami Atos i Atos | Syntel. Atos SE (Societas Europaea) to spółka notowana na giełdzie papierów wartościowych CAC40 w Paryżu.

Misją Atos jest pomoc w projektowaniu przestrzeni informatycznej przyszłości. Wiedza specjalistyczna i usługi dostarczane przez zespół Atos wspierają rozwój wiedzy i edukacji, a także wielokulturowe i pluralistyczne podejście do badań, które przyczyniają się do osiągania doskonałości naukowej i technologicznej. Na całym świecie Grupa umożliwia swoim klientom, pracownikom i współpracownikom, a także członkom wielu społeczności, życie, pracę i zrównoważony rozwój w bezpiecznej przestrzeni informatycznej.

Po więcej informacji zapraszamy na:
linkedin.com/company/atospolska/
facebook.com/atos.polska

Kontakt dla mediów
Miron Niewiadomski
Head of Marketing & Communications
tel: +48 604 907 399
miron.niewiadomski@atos.net

  • Share on Linked In