Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content.
You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the „Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies” button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Managing your cookies

Our website uses cookies. You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the “Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the “Decline all cookies” button.

Necessary cookies

These are essential for the user navigation and allow to give access to certain functionalities such as secured zones accesses. Without these cookies, it won’t be possible to provide the service.
Matomo on premise

Marketing cookies

These cookies are used to deliver advertisements more relevant for you, limit the number of times you see an advertisement; help measure the effectiveness of the advertising campaign; and understand people’s behavior after they view an advertisement.
Adobe Privacy policy | Marketo Privacy Policy | MRP Privacy Policy | AccountInsight Privacy Policy | Triblio Privacy Policy

Social media cookies

These cookies are used to measure the effectiveness of social media campaigns.
LinkedIn Policy

Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies” button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Skip to main content

Atos przedstawia Q-score, jedyny uniwersalny system mierzenia wydajności oraz skuteczności kwantowej

Atos prezentuje “Q-score”, pierwszą uniwersalną miarę kwantową mającą zastosowanie pośród wszystkich programowalnych procesorów kwantowych. Atos’ Q-score mierzy skuteczność systemu kwantowego w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów, z którymi nie mogą sobie poradzić tradycyjne komputery, zamiast pomiaru teoretycznej wydajności. Q-score odzwierciedla podejście Atos w kwestii dostarczania szybkich i konkretnych korzyści z obliczeń kwantowych. W ciągu ostatnich pięciu lat Atos stał się pionierem we wdrożeniach kwantowych poprzez udział w partnerstwach branżowych i akademickich, finansowanie projektów, a także współpracę z sektorem przemysłowym w celu opracowania use-cases’ów, które mogą zostać przyspieszone przez obliczenia kwantowe.

Pojawienie się ogromnej liczby technologii przetwarzania oraz technik programistycznych spowodowało, że organizacje chcące zainwestować w obliczenia kwantowe potrzebują wiarygodnych wskaźników, które pomogą im wybrać najbardziej wydajne rozwiązania. Q-score jest niezależną od sprzętu, obiektywną, prostą i wiarygodną miarą, na której można polegać” – powiedział Elie Girard, prezes Grupy Atos. „Od czasu uruchomienia Atos Quantum w 2016r., pierwszego programu przemysłowego komputerów kwantowych w Europie, nasz cel pozostał ten sam: chcemy przyspieszyć rozwój zastosowań przemysłowych i badawczych oraz przygotować grunt dla maksymalnej skuteczności kwantowej”.

Co mierzy Q-score?

Obecnie liczba kubitów (jednostka kwantowa) jest najczęściej stosowaną wartością przy ocenie wydajności systemu kwantowego. Jednakże kubity są zmienne i bardzo różnią się jakością (m.in. szybkością, stabilnością, łącznością itd.) w zależności od technologii kwantowej (m.in. nadprzewodnictwem, uwięzionymi jonami, silikonem i fotoniką) – to wszystko czyni je niedoskonałym punktem odniesienia. Koncentrując się na umiejętności rozwiązywania dobrze znanych problemów optymalizacji kombinatorycznej, Atos Q-score zapewni ośrodkom badawczym, uniwersytetom, przedsiębiorstwom i liderom technologicznym jasne, wiarygodne, obiektywne i porównywalne wyniki podczas rozwiązywania rzeczywistych problemów optymalizacyjnych.

Q-score mierzy rzeczywistą wydajność procesorów kwantowych podczas rozwiązywania problemu optymalizacyjnych, właściwą dla przewidywanej epoki obliczeń kwantowych (NISQ – Noisy Intermediate Scale Quantum). Aby zapewnić ramy odniesienia do porównywania wyników wydajności i zachowania jednolitości, Q-score opiera się na standardowym problemie optymalizacji kombinatorycznej, takim samym dla wszystkich ocen (problem Max-Cut, podobny do TSP – Travelling Salesman Problem, patrz poniżej). Wynik jest obliczany na podstawie maksymalnej liczby zmiennych w ramach takiego problemu, które technologia kwantowa może zoptymalizować (np.: 23 zmienne = 23 Q-score lub Qs).

Atos będzie corocznie aktualizował listy najpotężniejszych procesorów kwantowych na świecie w oparciu o rozwiązanie Q-score. Pierwszy raport, który ma się ukazać w 2021 roku, będzie zawierał aktualne samooceny dostarczone przez producentów.

Oparty na pakiecie oprogramowania o otwartym dostępie, Q-score jest zbudowany na 3 filarach:

  • Zorientowany na aplikacje: Q-score to jedyny system metryczny oparty na dostępnych w najbliższym czasie algorytmach kwantowych, mierzący zdolność systemu kwantowego do rozwiązywania praktycznych problemów operacyjnych;
  • Dostępność i prostota użycia: uniwersalne i bezpłatne system Q-score korzysta z neutralnego technologicznie podejścia firmy Atos. Pakiet oprogramowania (włącznie z narzędziami i metodologią) nie wymaga dużej mocy obliczeniowej do uzyskania żądanych wyników;
  • Obiektywizm i niezawodność: Atos łączy podejście niezależności od sprzętu i technologii z szeroką wiedzą w zakresie projektowania i optymalizacji algorytmów, zdobytą we współpracy z głównymi klientami branżowymi i liderami technologicznymi w obszarze obliczeń kwantowych. Metodologia zastosowana przy budowie Q-score zostanie opublikowana i przygotowana do oceny.

Bezpłatny zestaw oprogramowania, który umożliwia uruchomienie Q-score na dowolnym procesorze, będzie dostępny w pierwszym kwartale 2021 roku. Atos zachęca wszystkich producentów do uruchamiania Q-score na ich technologii oraz publikacji wyników.

Dzięki zaawansowanym możliwościom symulacji kubitów w Atos Quantum Learning Machine (Atos QLM), potężnym symulatorze kwantowym, Atos jest w stanie obliczyć szacunki Q-score dla różnych platform. Oszacowania te uwzględniają cechy podawane do wiadomości publicznej przez producentów. Wyniki mieszczą się w zakresie ok. 15 Qs, ale postęp jest szybki: z szacunkową średnią Q-score datowaną na rok temu w obszarze 10 Qs i prognozowaną średnią Q-score datowaną na rok od teraz powyżej 20 Qs.

Q-score zweryfikowała Rada Atos Quantum Advisory, grupę międzynarodowych ekspertów, matematyków i fizyków, która zebrała się 4 grudnia 2020 r.

 

Zrozumienie Q-score za pomocą problemu podróżującego sprzedawcy – Travelling Salesman Problem (TSP)

Obecnie najbardziej obiecującym zastosowaniem obliczeń kwantowych jest rozwiązywanie dużych problemów optymalizacji kombinatorycznej. Przykładami takich problemów są słynny problem TSP i mniej znany, ale równie ważny, problem Max-Cut.

Problem: podróżny musi odwiedzić pewną liczbę miast (N) w ramach podróży służbowej, w której znane są odległości między wszystkimi miastami, a każde miasto należy odwiedzić tylko raz. Jaka jest absolutnie najkrótsza możliwa trasa, aby odwiedził każde miasto dokładnie raz i wrócić do miasta początkowego?

Prosty z wyglądu problem staje się dość złożony, jeśli chodzi o udzielenie ostatecznej, dokładnej odpowiedzi, biorąc pod uwagę rosnącą liczbę zmiennych N (liczba miast). Max-Cut to problem bardziej ogólny, z szerokim zakresem zastosowań, na przykład w optymalizacji płytek elektronicznych lub w pozycjonowaniu anten 5G.

Q-score ocenia zdolność procesora kwantowego do rozwiązywania tych kombinatorycznych problemów.

Q-score, Wydajność Kwantowa i Przewaga Kwantowa

Podczas, gdy mające pojawić się w najbliższej przyszłości (tzw. exascale) najpotężniejsze komputery o wysokiej wydajności (HPC) osiągną wynik Q-score bliski 60, dziś szacujemy (zgodnie z publicznymi danymi), że najlepszą jednostką przetwarzania kwantowego (QPU) daje Q-score wynoszący ok. 15 Qs. W związku z ostatnimi postępami spodziewamy się, że wydajność kwantowa osiągnie Q-score powyżej 20 Q w nadchodzącym roku.

Q-score można mierzyć dla QPU z więcej niż 200 kubitami – dlatego pozostanie doskonałym odniesieniem do metryk do identyfikacji i pomiaru skuteczności kwantowej, definiowanej jako zdolność technologii kwantowych do rozwiązania problemu optymalizacji, którego klasyczne technologie nie są w stanie rozwiązać w tym samym momencie.

Q-score mierzy zdolność procesora kwantowego do rozwiązywania problemów kombinatorycznych.

 

Zaangażowanie firmy Atos w rozwój przemysłowych zastosowań obliczeń kwantowych

Rok 2020 stanowi punkt zwrotny w wyścigu kwantowym, w którym zidentyfikowano pierwsze rzeczywiste problemy lub zastosowania, których nie można rozwiązać w świecie klasycznym, ale można je rozwiązać w świecie kwantowym. Podobnie jak w przypadku każdej przełomowej technologii, przewidzenie powiązań aplikacji (a także niezbędnych ograniczeń etycznych) jest ważnym krokiem na ścieżce “przekonania-adaptacji-osiągnięcia sukcesu” – właśnie w tym miejscu Atos widzi swoją główną rolę.

Wykorzystując Atos QLM i unikalną wiedzę Atos w zakresie opracowywania algorytmów, Grupa koordynuje europejski projekt NEASQC – NExt ApplicationS of Quantum Computing, jeden z najbardziej ambitnych projektów, który ma na celu poprawę krótkoterminowych zastosowań kwantowych i wykazanie skuteczności kwantowej. Projekt NEASQC zrzesza naukowców i producentów motywowanych kwantowym przyspieszeniem ich zastosowań biznesowych. Aplikacje te będą dodatkowo wspierane przez wydanie w 2023 roku pierwszego akceleratora Atos NISQ, integrującego kubity w architekturze HPC – High Performance Computing.

Poniżej znajduje się kilka przykładów aplikacji partnerów przemysłowych NEASQC, które można przyspieszyć dzięki obliczeniom kwantowym:

  • Wychwytywanie dwutlenku węgla za pomocą Total: badanie wychwytywania CO2 w celu dostarczenia naukowcom informacji na temat interakcji między cząsteczkami w celu zrozumienia, symulacji i optymalizacji adsorpcji (wychwytywanie węgla);
  • Inteligentne ładowanie za pomocą EDF: optymalizacja natężenia samochodów elektrycznych na stacjach szybkiego ładowania, w celu uniknięcia kolejek oraz zaoszczędzenia czasu i pieniędzy, w przypadku dużych platform;
  • Quantum Monte-Carlo z HSBC: opracowanie wydajnych algorytmów, które mogłyby zastąpić lub przedefiniować techniki Monte-Carlo dla komputerów kwantowych w najbliższej przyszłości, tym samym znacząco zwiększając efektywność wyceny instrumentów pochodnych lub modeli zarządzania ryzykiem;
  • System oparty na Quantum Rule z CESGA: budowanie systemu opartego na regułach kwantowych, który rozwiązuje konkretny problem zawierający ogromną ilość danych i reguł w celu diagnozowania i leczenia określonego typu raka piersi, znanego jako inwazyjny rak przewodowy.

Aby dowiedzieć się więcej o projekcie NEASQC i powyższych inicjatyw (a także innych), wejdź tutaj

Bob Sorensen, Senior Vice President of Research, Chief Analyst for Quantum Computing at Hyperion Research, LLC, skomentował: „Wykorzystując swoją powszechnie uznaną wiedzę specjalistyczną w zakresie superkomputerów, Atos pracuje nad dostarczeniem użytkownikom komputerów kwantowych szybkich i rzeczywistych korzyści obliczeniowych w różnych aplikacjach w ramach programu badawczo-rozwojowego „Atos Quantum”, którego celem jest dostarczenie w bliskiej przyszłości wyników za pomocą hybrydowego podejścia do superkomputerów kwantowych. Wprowadzenie Q-score to kluczowy innowacyjny krok, który umożliwia środowisku komputerów kwantowych lepsze oszacowanie zysków skupiając się na rzeczywistych use-cases’ach”.

W piątek 4 grudnia 2020 r., Grupa zorganizowała telekonferencję prasową pod przewodnictwem Elie Girarda (Prezesa Grupy) oraz Cyrila Allouche (Fellow,Head of Atos Quantum R&D Program), w celu zaprezentowania rozwiązania Q-score i odpowiedzenia na pytania prasy. Obecni będą członkowie Rady Atos Quantum Advisory. Po konferencji będzie dostępna nagranie transmisji internetowej, a obejrzeć ją można po uprzedniej rejestracji na: https://quantum-press-conference-atos.aio-events.com/105/participation_form

Członkowie Rady Atos Quantum Advisory to:

– Alain Aspect, Professor at the Institut d’Optique Graduate School and Ecole Polytechnique, Université Paris-Saclay;
– David DiVincenzo, Alexander von Humboldt Professor, Director of the Institute for Quantum Information at RWTH Aachen University, Director of the Institute for Theoretical Nanoelectronics at the Juelich Research Center;
– Artur Ekert, Professor of Quantum Physics at the Mathematical Institute, University of Oxford and Head of Centre for Quantum Technologies of Singapore;
– Daniel Esteve, Research Director, CEA Saclay, Head of Quantronics;
– Serge Haroche, Professor emeritus at the Collège de France, Nobel laureate in Physics

Aby dowiedzieć się więcej o Q-score, wejdź tutaj

 

 

 

###

O Atos

Atos to światowy lider w obszarze transformacji cyfrowej, zatrudniający ponad 110 000 pracowników w 73 krajach i osiągający roczne przychody w wysokości 12 mld euro. Grupa Atos to europejski gracz nr 1 w takich obszarach jak Cloud, cyberbezpieczeństwo i wysokowydajne superkomputery, zapewniający kompleksowe rozwiązania w zakresie hybrydowej chmury obliczeniowej, Big Data, krytycznych aplikacji biznesowych i cyfrowego miejsca pracy. Grupa jest światowym partnerem IT dla Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich, działając pod markami Atos, Atos|Syntel i Unify. Atos SE (Societas Europaea) to spółka notowana na giełdzie papierów wartościowych CAC40 w Paryżu.

Misją Atos jest pomoc w projektowaniu przestrzeni informatycznej przyszłości. Wiedza specjalistyczna i usługi dostarczane przez zespół Atos wspierają rozwój wiedzy i edukacji, a także wielokulturowe i pluralistyczne podejście do badań, które przyczyniają się do osiągania doskonałości naukowej i technologicznej. Na całym świecie Grupa umożliwia swoim klientom, pracownikom i współpracownikom, a także członkom wielu społeczności, życie, pracę i zrównoważony rozwój w bezpiecznej przestrzeni informatycznej.

W Polsce Atos działa od 2000 roku. W ramach grupy w lokalizacjach w Bydgoszczy, Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi, Krakowie i Rzeszowie pracuje blisko 7 000 osób.

Po więcej informacji zapraszamy na:
linkedin.com/company/atospolska/
facebook.com/atos.polska

Kontakt dla mediów
Miron Niewiadomski
Head of Marketing & Communications
tel: +48 604 907 399
miron.niewiadomski@atos.net