Komunikat Zarządów spółek AMG.lab i Atos Polska w sprawie połączenia obu podmiotów

W związku z planowanym połączeniem ATOS Polska S.A. z AMG.LAB sp. z o.o., polegającym na przeniesieniu całości majątku i zobowiązań AMG.LAB sp. z o.o. na ATOS Polska S.A., w imieniu obu łączących się Spółek, publikujemy dokumenty wymagane przez art. 505 par. 1 Kodeksu spółek handlowych. Opublikowane dokumenty obejmują: Plan Połączenia wraz z załącznikami oraz sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się Spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniami z badania.

Pełna dokumentacja znajduje się tutaj.

Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się Spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz ze sprawozdaniami z badania znajdują się tutaj - Atos Polska i AMG.lab

--//--

Announcement of the Management Boards of AMG.lab and Atos Polska companies regarding the merger of both entities

In connection with the planned merger of ATOS Polska S.A. with AMG.LAB sp. z o.o., consisting in the transfer of all assets and liabilities of AMG.LAB sp. z o.o. to ATOS Polska S.A., on behalf of both merging Companies, we publish documents required by Article 505 paragraph 1 of the Commercial Companies Code. The published documents include: The Merger Plan with appendices and financial statements and management reports on the activities of the merging Companies for the last three financial years together with the audit reports.

All the required documents are attached here here.

Financial statements and Management Board reports on the operations of the merging Companies for the last three financial years, along with the audit reports, can be found here Atos Polska i AMG.lab

 

 

 

###

O Atos

Atos to światowy lider w obszarze transformacji cyfrowej, zatrudniający ponad 110 000 pracowników w 73 krajach i osiągający roczne przychody w wysokości 12 mld euro. Grupa Atos to europejski gracz nr 1 w takich obszarach jak Cloud, cyberbezpieczeństwo i wysokowydajne superkomputery, zapewniający kompleksowe rozwiązania w zakresie hybrydowej chmury obliczeniowej, Big Data, krytycznych aplikacji biznesowych i cyfrowego miejsca pracy. Grupa jest światowym partnerem IT dla Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich, działając pod markami Atos, Atos|Syntel i Unify. Atos SE (Societas Europaea) to spółka notowana na giełdzie papierów wartościowych CAC40 w Paryżu.

Misją Atos jest pomoc w projektowaniu przestrzeni informatycznej przyszłości. Wiedza specjalistyczna i usługi dostarczane przez zespół Atos wspierają rozwój wiedzy i edukacji, a także wielokulturowe i pluralistyczne podejście do badań, które przyczyniają się do osiągania doskonałości naukowej i technologicznej. Na całym świecie Grupa umożliwia swoim klientom, pracownikom i współpracownikom, a także członkom wielu społeczności, życie, pracę i zrównoważony rozwój w bezpiecznej przestrzeni informatycznej.

W Polsce Atos działa od 2000 roku. W ramach grupy w lokalizacjach w Bydgoszczy, Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi, Krakowie i Rzeszowie pracuje blisko 7 000 osób.

Po więcej informacji zapraszamy na:
linkedin.com/company/atospolska/
facebook.com/atos.polska

Kontakt dla mediów
Miron Niewiadomski
Head of Marketing & Communications
tel: +48 604 907 399
miron.niewiadomski@atos.net

Share on Linked In