Atos czwarty rok z rzędu otrzymał ocenę najwyższą ocenę AAA w rankingu firmy MSCI ESG

Atos znalazł się wśród 4% najlepszych firm w swojej branży w zakresie ochrony środowiska sklasyfikowanych w rankingu Morgan Stanley Capital International (MSCI) w roku 2020

Atos, światowy lider transformacji cyfrowej, uzyskał najwyższy wynik ‘AAA’ w rankingu ESG (środowisko, społeczeństwo, zarządzanie) od firmy MSCI (Morgan Stanley Capital International)[1]. Atos zajmuje czołowe miejsce w branży oprogramowania i usług na 139 firm, które są oceniane wg wskaźnika MSCI ACWI.

Atos od 2017 r. otrzymuje najwyższą ocenę AAA w skali od potrójnego C do potrójnego A. Organizacja Morgan Stanley Capital International jest jedną z wiodących agencji ratingowych, która analizuje praktyki w obszarze ESG tysięcy firm na całym świecie sprawdzając ich odporność na długoterminowe ryzyko finansowe związane z ESG. Z raportu korzysta ponad 1400 inwestorów na całym świecie.

Philippe Mareine, Chief Digital & Transformation Officer, Head of CSR w Atos powiedział: „W tym roku świat przeżywa bezprecedensowy kryzys, który przyspieszył nadejście ery zwiększonej odpowiedzialności. Dla Atos oznacza to: osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2035 r. (wykracza tym poza wymagające zalecenia porozumienia paryskiego), promowanie integracyjnych i bezpiecznych cyfrowych miejsc pracy wg naszego ‘raison d’être’ (celu istnienia), a także wsparcie klientów w dekarbonizacji i cyfrowej odpowiedzialności biznesu. Z zadowoleniem przyjmujemy wyróżnienie MSCI, które jest kolejnym dowodem włożonego wysiłku w tym obszarze”.

Wyróżnienie to uzupełnia i potwierdza inne nagrody, które Atos otrzymał na przełomie 2019/2020, m.in.:

  • 1. miejsce w światowym i europejskim indeksie DJSI w sektorze oprogramowania i usług IT;
  • wyróżnienie „gold level” od EcoVadis za osiągnięcie w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR);
  • znalazienie się wśród 10% najlepszych w branży wg ISS Oekom;
  • opublikowanie przez Atos Zintegrowanego Raportu 2019 zgodnie z zaleceniami Global Reporting Initiative (GRI) oraz International Integrated Reporting Council (IIRC).

 

 

 

[1] MSCI ESG Research tworzy ranking MSCI ESG dla globalnych spółek publicznych i kilku prywatnych w skali od AAA (lider) do CCC (archaiczny), uwzględniając ryzyko ESG specyficzne dla branży oraz poziom umiejętności zarządzania nim w porównaniu do innych. Szczegóły dotyczące wyniku Atos znajdziesz tutaj.

OŚWIADCZENIE O ODPOWIEDZIALNOŚCI
Używanie przez Atos jakichkolwiek danych należących do MSCI ESG RESEARCH LLC lub jej podmiotów („MSCI”), korzystanie z logo, znaków towarowych, znaków serwisowych lub nazw indeksów MSCI nie stanowi sponsoringu, wsparcia, rekomendacji ani promocji firmy Atos przez MSCI. Usługi i dane MSCI są własnością MSCI lub jej dostawców informacji i są przekazywane „as-is” bez gwarancji. Nazwy i logo MSCI są znakami towarowymi lub usługowymi MSCI.

 

 

 

###

O Atos

Atos to światowy lider w obszarze transformacji cyfrowej, zatrudniający ponad 110 000 pracowników w 73 krajach i osiągający roczne przychody w wysokości 12 mld euro. Grupa Atos to europejski gracz nr 1 w takich obszarach jak Cloud, cyberbezpieczeństwo i wysokowydajne superkomputery, zapewniający kompleksowe rozwiązania w zakresie hybrydowej chmury obliczeniowej, Big Data, krytycznych aplikacji biznesowych i cyfrowego miejsca pracy. Grupa jest światowym partnerem IT dla Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich, działając pod markami Atos, Atos|Syntel i Unify. Atos SE (Societas Europaea) to spółka notowana na giełdzie papierów wartościowych CAC40 w Paryżu.

Misją Atos jest pomoc w projektowaniu przestrzeni informatycznej przyszłości. Wiedza specjalistyczna i usługi dostarczane przez zespół Atos wspierają rozwój wiedzy i edukacji, a także wielokulturowe i pluralistyczne podejście do badań, które przyczyniają się do osiągania doskonałości naukowej i technologicznej. Na całym świecie Grupa umożliwia swoim klientom, pracownikom i współpracownikom, a także członkom wielu społeczności, życie, pracę i zrównoważony rozwój w bezpiecznej przestrzeni informatycznej.

W Polsce Atos działa od 2000 roku. W ramach grupy w lokalizacjach w Bydgoszczy, Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi, Krakowie i Rzeszowie pracuje blisko 7 000 osób.

Po więcej informacji zapraszamy na:
linkedin.com/company/atospolska/
facebook.com/atos.polska

Kontakt dla mediów
Miron Niewiadomski
Head of Marketing & Communications
tel: +48 604 907 399
miron.niewiadomski@atos.net

Share on Linked In