Wyniki za pierwsze półrocze 2020

Duża dynamika sprzedaży

Wzrost liczby zamówień rok do roku o +9,4%

Wskaźnik zamówień do wartości księgowej na poziomie 112% (121% w Q2)

Przychody na poziomie 5 627 mln euro, -2,8% wzrostu organicznego (-4,8% w Q2)
Koszt akcji pozwolił osiągnąć marżę operacyjną na poziomie 450 mln euro, stanowiący 8,0% przychodów
Aktualny kapitał obrotowy doprowadził do wolnych przepływów pieniężnych na poziomie -172 mln euro
Znormalizowany EPS wyniósł 2,93 euro

Ogłoszono nowe przejęcia w obszarze cyberbezpieczeństwa i dekarbonizacji

Potwierdzono wszystkie cele na rok 2020

Atos, światowy lider transformacji cyfrowej, ogłosił wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2020 roku.

Elie Girard, Prezes Grupy Atos powiedział: „W pierwszej połowie 2020 roku, która minęła w specyficznych warunkach pandemii, nadaliśmy priorytet kwestii zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników. Jednocześnie zapewniliśmy ciągłość biznesową naszym klientom dostarczając kluczowe usługi, dzięki naszemu elastycznemu modelowi biznesowemu. Na początku półrocza również zaczęliśmy opracowywać portfolio mające przygotować naszych klientów na czasy post-Covid.

Aktualna strategia i unikalny profil Grupy sprawiły, że przychody spadły jedynie o -2,8%, a dół krzywej osiągnięto w Q2. W trosce o klientów w tym wyjątkowym okresie, naszych 110 000 ekspertów na całym świecie przyczyniło się do osiągnięcia znakomitych wyników biznesowych, przy jednoczesnym wzroście liczby zamówień o blisko 10% rok do roku. W Q2 podpisaliśmy kilka dużych kontraktów w obszarze technologii cyfrowej, chmury i bezpieczeństwa. Realizacje wzrosły o 1,2 mld euro, a klienci skupili się na kwestiach transformacji front-end, migracji Full Stack Cloud oraz doświadczeniach swoich pracowników. Równocześnie wzrósł popyt na aplikacje o znaczeniu krytycznym dla biznesu, usługi bezpieczeństwa cyfrowego oraz dekarbonizacji – w tych obszarach ogłosiliśmy nowe przejęcia, które wzmocnią nasze możliwości.

Duża dynamika odzwierciedla szybki postęp we wdrażaniu naszego programu SPRING wzmacniającego ofertę skierowaną do poszczególnych sektorów gospodarki oraz metody wprowadzania produktów do rynku, a także nasze podejście nastawione na klienta. Pierwsze wyniki Grupy ukazują, że jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do zrealizowania wszystkich naszych celów postawionych na ten rok – to ważny krok w realizacji naszych średniookresowych celów wyznaczonych w zeszłym miesiącu podczas Dnia Analityka."

Szczegółowe informacje o wynikach za H1 roku 2020 można znaleźć tutaj.

 

 

 

###

O Atos

Atos to światowy lider w obszarze transformacji cyfrowej, zatrudniający ponad 110 000 pracowników w 73 krajach i osiągający roczne przychody w wysokości 12 mld euro. Grupa Atos to europejski gracz nr 1 w takich obszarach jak Cloud, cyberbezpieczeństwo i wysokowydajne superkomputery, zapewniający kompleksowe rozwiązania w zakresie hybrydowej chmury obliczeniowej, Big Data, krytycznych aplikacji biznesowych i cyfrowego miejsca pracy. Grupa jest światowym partnerem IT dla Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich, działając pod markami Atos, Atos|Syntel i Unify. Atos SE (Societas Europaea) to spółka notowana na giełdzie papierów wartościowych CAC40 w Paryżu.

Misją Atos jest pomoc w projektowaniu przestrzeni informatycznej przyszłości. Wiedza specjalistyczna i usługi dostarczane przez zespół Atos wspierają rozwój wiedzy i edukacji, a także wielokulturowe i pluralistyczne podejście do badań, które przyczyniają się do osiągania doskonałości naukowej i technologicznej. Na całym świecie Grupa umożliwia swoim klientom, pracownikom i współpracownikom, a także członkom wielu społeczności, życie, pracę i zrównoważony rozwój w bezpiecznej przestrzeni informatycznej.

W Polsce Atos działa od 2000 roku. W ramach grupy w lokalizacjach w Bydgoszczy, Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi, Krakowie i Rzeszowie pracuje blisko 7 000 osób.

Po więcej informacji zapraszamy na:
linkedin.com/company/atospolska/
facebook.com/atos.polska

Kontakt dla mediów
Miron Niewiadomski
Head of Marketing & Communications
tel: +48 604 907 399
miron.niewiadomski@atos.net

  • Share on Linked In