Atos współzałożycielem fundacji GAIA-X mającej na celu stworzenie bezpiecznych i przejrzystych struktur europejskich dla danych i chmury

Atos, światowy lider transformacji cyfrowej, został współzałożycielem Fundacji GAIA-X, która jest organizacją non-profit przygotowaną do stworzenia nowej generacji platform danych dla państw, firm i obywateli w Europie.

Fundacja GAIA-X, założona przez 22 organizacje (cyfrowych liderów, przedstawicieli przemysłu, środowiska akademickie i stowarzyszenia) - w tym firmę Atos, to podkreślenie wspólnego zaangażowania mającego zapewnić przejrzystość procedur europejskich, otwartość oraz szeroką możliwość uczestnictwa. Będzie oparta na już prowadzonej inicjatywie rządów francuskiego i niemieckiego oraz wsparta przez około 300 przedsiębiorstw. Projekt GAIA-X wkracza w nowy etap rozwoju i stanowi kamień milowy w dążeniach Unii Europejskiej umacniających pozycję lidera w globalnej gospodarce danych.

Tworzenie cyfrowych ekosystemów wymaga zbudowania zaufania oraz osiągnięcia interoperacyjności pomiędzy wszystkimi użytkownikami i dostawcami chmury. Fundacja poradzi sobie z tym wyzwaniem poprzez ustanowienie wspólnego zbióru zasad, standardów oraz regulaminu działań, które połączą istniejących dostawców chmury i ich usługi oraz zapewnią pełną kontrolę obsługiwanych danych i aplikacji. Umożliwi to różnej wielkości organizacjom we wszystkich branżach wykorzystanie możliwości rozwiązań hiperskali w całej Europie, przy zachowaniu zgodności z kluczowymi wytycznymi.

Atos, który od samego początku uczestniczy w rozwoju obszaru chmury, wnosi swoją bogatą wiedzę i ogromne doświadczenie w zakresie przetwarzania w chmurze, wsparte rozbudowanym portfolio oraz strategicznymi partnerstwami z najlepszymi dostawcami usług w chmurze, a także dobrą znajomością potrzeb klientów.

Elie Girard, CEO Grupy Atos wyjaśnia: „Cyfrowe przywództwo Europy w gospodarce zarządzania danymi wymaga elastycznych i bezpiecznych metod przetwarzania w chmurze. Fundacja GAIA-X, upraszczając proces przenoszenie infrastruktury, aplikacji i danych, umożliwi europejskim organizacjom dzielenie się rozproszonymi danymi w niezawodny i bezpieczny sposób, przyspieszając wdrażanie chmury oraz tworzenie ekosystemów o wartości dodanej. Wzmocni to konkurencyjność Europy, ponieważ podejście jest unikalne, oparte na wielu branżach i współpracy w hiperskali. Ma również na celu stworzenie zestawu zasad i standardów zgodnych z europejskimi wartościami i potrzebami”.

 

 

 

###

O Atos

Atos to światowy lider w obszarze transformacji cyfrowej, zatrudniający ponad 110 000 pracowników w 73 krajach i osiągający roczne przychody w wysokości 12 mld euro. Grupa Atos to europejski gracz nr 1 w takich obszarach jak Cloud, cyberbezpieczeństwo i wysokowydajne superkomputery, zapewniający kompleksowe rozwiązania w zakresie hybrydowej chmury obliczeniowej, Big Data, krytycznych aplikacji biznesowych i cyfrowego miejsca pracy. Grupa jest światowym partnerem IT dla Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich, działając pod markami Atos, Atos|Syntel i Unify. Atos SE (Societas Europaea) to spółka notowana na giełdzie papierów wartościowych CAC40 w Paryżu.

Misją Atos jest pomoc w projektowaniu przestrzeni informatycznej przyszłości. Wiedza specjalistyczna i usługi dostarczane przez zespół Atos wspierają rozwój wiedzy i edukacji, a także wielokulturowe i pluralistyczne podejście do badań, które przyczyniają się do osiągania doskonałości naukowej i technologicznej. Na całym świecie Grupa umożliwia swoim klientom, pracownikom i współpracownikom, a także członkom wielu społeczności, życie, pracę i zrównoważony rozwój w bezpiecznej przestrzeni informatycznej.

W Polsce Atos działa od 2000 roku. W ramach grupy w lokalizacjach w Bydgoszczy, Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi, Krakowie i Rzeszowie pracuje blisko 7 000 osób.

Po więcej informacji zapraszamy na:
linkedin.com/company/atospolska/
facebook.com/atos.polska

Kontakt dla mediów
Miron Niewiadomski
Head of Marketing & Communications
tel: +48 604 907 399
miron.niewiadomski@atos.net

  • Share on Linked In