Wyniki roczne za 2019

Wszystkie cele na 2019 osiągnięte – solidny rok
W drugim półroczu wzrost dla działu Infrastructure&Data Management oraz obszaru Ameryki Północnej
Dynamiczny wzrost handlowy, który pozwolił osiągnąć zamówienia na kwotę 12 245 mln euro
Wskaźnik cen do wartości księgowej na poziomie 106%, w Q4 121%
Przychody na poziomie 11 588 mln euro
Wzrost organiczny na poziomie +1,4%, w samym Q4 +2,2%
Marża operacyjna na poziomie 1 190 euro, co stanowi 10,3% przychodów (w 2018 stanowił 9,8%)
Wolne przepływy pieniężne na poziomie 605 mln euro
Udział w znormalizowanych zyskach netto wyniósł 834 mln euro
Znormalizowany zmniejszony dochód z akcji wyniósł 7,74 euro
2020: rok transformacji z dalszą poprawą celów finansowych

Atos, światowy lider w dziedzinie cyfrowej transformacji ogłosił wyniki za rok finansowy 2019.

Elie Girard, CEO, powiedział: „Zakończyliśmy rok 2019 z mocnym wynikiem przekraczającym +2% wzrostu organicznego w Q4, dzięki przyspieszeniu naszych wydajności w obszarze Chmury, Big Data i Cyberbezpieczeństwa. Dynamiczna działalność handlowa prowadzona w ciągu roku odzwierciedla naszą zdolność do kompleksowego kierowania potrzebami transformacji cyfrowych naszych klientów. Poprawiliśmy także naszą rentowność operacyjną w minionym roku i osiągnęliśmy solidny poziom wolnych przepływów pieniężnych przekraczający 6000 mln euro. Jestem dumny z zaangażowania zespołów Atos w osiągnięciu tego wyniku.

Przejęcie firmy Syntel i odłączenie od Grupy firmy Wordline (zakończone na początku tego mesiąca na dogodnych warunkach), pozwoliło Grupie zrobić pierwszy krok w kierunku podejścia pure digital player, jednocześnie wzmacniając stopę zwrotu dla akcjonariuszy i utrzymując pełną elastyczność finansową. Atos stał się gotowy do wejścia w kolejny etap.

Rok 2020 będzie rokiem ciekawych transformacji, przy ciągłej poprawie celów biznesowych i finansowych. Grupa przechodzi na podejście branżowe, rozwijając i podwyższając poziom wiedzy specjalistycznej, przekształcając portfolio produktów i plan wejścia na rynek, aby móc jeszcze więcej oferować naszym klientom i bardziej precyzyjnie realizować ich potrzeby.

Transformacja rozpoczęta w 2020 r. ma również na celu zaspokajanie najnowszych i najbardziej złożonych potrzeb cyfrowych naszych klientów, m.in. cyberbezpieczeństwa czy stopniowej dekarbonizacji. Nowa elastyczność finansowa pozwala Grupie rozważać przejęcia typu bolt-on w celu wsparcia i przyspieszenia tej transformacji – przykładem z początku tego roku było przejęcie lidera w obszarze transformacji chmurowej firmy Maven Wave. 22 kwietnia z przyjemnością przedstawię więcej szczegółów naszych aspiracji i strategii sformułowanych wspólnie z zarządem firmy.”

Przychody wyniosły 11 588 mln euro, a poziom wzrostu organicznego +1,4% - w szczególności dzięki wydajności obszaru Chmury i sektora BigData&Cybersecurity.

Marża operacyjna na poziomie 1 190 milionów euro stanowi 10,3% przychodów (w roku 2018 przy stałym zakresie i kursie walut stanowiła 9,8%). Każdy sektor przyczynił się do wzrostu marży operacyjnej: dział Infrastructure&DataManagement osiągał korzyści z automatyzacji i programu RACE, dział Business&Platform Solutions z synergii kosztów z firmą Syntel, a BigData&Cybersecurity z solidnego wzrostu. Na koniec, główne koszty korporacyjne zostały zmniejszone dzięki prowadzonym działaniom na rzecz optymalizacji wydatków.

W ciągu roku 2019, w którym było znacznie mniej przedłużanych umów, dynamika handlowa Grupy była szczególnie wysoka – zamówienia osiągnęły poziom 12,2 mld euro, a wskaźnik cen do wartości księgowej poziomie 106% (w roku 2018 przy stałej stopie procentowej osiągnął 111%), a w Q4 121%.

Udział w zysku netto z działalności operacyjna Grupy wyniósł 414 milionów euro, zaś znormalizowany zysk netto z działalności operacyjnej Grupy wyniósł 834 milionów euro. Zwykły i zmniejszony dochód z akcji (EPS) wyniósł 3,84 euro, a znormalizowany zwykły i zmniejszony dochód z akcji (EPS) osiągnął 7,74 euro.

Wolne przepływy pieniężne osiągnęły poziom 605 milionów euro w roku 2019, z wyłączeniem 37 milionów związanych z Optional Exchangeable Bonds (OEB).

Zadłużenie netto na koniec 2019 r. wyniosło -1,7 mld euro, co odzwierciedla: wolne przepływy pieniężne wygenerowane w ciagu roku, sprzedaż akcji Worldline w listopadzie, nabycie IDnomic, dywidendy wypłacone w gotówce oraz wykup akcji zapewniający udział w wynikach.

Więcej szczegółowych wyników za rok 2019 znajduje się tutaj.

 

 

 

 

###

O Atos

Atos to światowy lider w obszarze transformacji cyfrowej, zatrudniający ponad 110 000 pracowników w 73 krajach i osiągający roczne przychody w wysokości ponad 11 mld euro. Grupa Atos to europejski gracz nr 1 w takich obszarach jak Cloud, cyberbezpieczeństwo i wysokowydajne superkomputery, zapewniający kompleksowe rozwiązania w zakresie hybrydowej chmury obliczeniowej, Big Data, krytycznych aplikacji biznesowych i cyfrowych miejsc pracy. Grupa jest światowym partnerem IT dla Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich, działając pod markami Atos, Atos Syntel i Unify.
Atos SE (Societas Europaea) to spółka notowana na giełdzie papierów wartościowych CAC40 w Paryżu.

Misją Atos jest pomoc w projektowaniu przestrzeni informatycznej przyszłości. Wiedza specjalistyczna i usługi dostarczane przez zespół Atos wspierają rozwój wiedzy, edukacji, a także wielokulturowe i pluralistyczne podejście do badań, które przyczyniają się do osiągania doskonałości naukowej i technologicznej. Na całym świecie Grupa umożliwia swoim klientom, pracownikom i współpracownikom, a także członkom wielu społeczności, życie, pracę i rozwój w pewny i zrównoważony sposób w przestrzeni informatycznej.

W Polsce Atos działa od 2000 roku. W ramach grupy w lokalizacjach w Bydgoszczy, Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi, Krakowie i Rzeszowie pracuje blisko 7 000 osób.

Po więcej informacji zapraszamy na:
atos.net/pl
facebook.com/atos.polska

Kontakt dla mediów
Miron Niewiadomski
Head of Marketing & Communications
tel: +48 604 907 399
miron.niewiadomski@atos.net

  • Share on Linked In