Atos aktualizuje portfolio IAM dla zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa

 

Poszerzający się zakres i wzrastająca złożoność środowisk tożsamości komplikuje proces zarządzania nimi, co obliguje liderów IT do rozwoju obszaru Identity and Access Management (IAM). W odpowiedzi na potrzeby rynku firma Atos zaktualizowała portfolio IAM, które obejmuje:

  • Udoskonalone rozwiązanie Evidian Enterprise Single Sign-On (SSO)

Ponieważ ryzyko zagrożeń stale rośnie, przedsiębiorstwa potrzebują wzmacniać bezpieczeństwo swojego systemu, zmniejszając ryzyko utraty haseł, przy jednoczesnym zapewnieniu prostego dostępu dla pracowników do danych biznesowych. Oprogramowanie Evidian Enterprise SSO, które zastępuje hasła użytkownika pojedynczym uwierzytelnieniem, uzupełniono o wyższy poziom bezpieczeństwa dostępu, zwiększono wydajność jego pracy, a także obniżono koszty jego utrzymania dla klientów.

  • Udoskonalone rozwiązanieEvidian Web Access Management

Aplikacje przedsiębiorstw w chmurach muszą być dostępne przez Internet w wygodny i bezpieczny sposób. Evidian Web Access Manager (WAM) oferuje użytkownikom system silnego uwierzytelnienia, które zapewnia jednocześnie spójną kontrolę dostępu w aplikacjach internetowych SaaS i Legacy. Evidian WAM w wersji 9.0.5 ma rozszerzone możliwości integracji w istniejących portalach, ochronę API, najnowocześniejsze uwierzytelnienie dla natywnych aplikacji mobilnych oraz opcję łączenia się z Google Analytics dla stron dla klientów.

  • Udoskonalone rozwiązanie Evidian Identity Governance and Administration (IGA)

Przedsiębiorstwa muszą mieć pewność, że tylko określone osoby mają dostęp do określonych aplikacji z odpowiednimi uprawnieniami. Najnowsze rozwiązanie Evidian Identity Governance and Administration (IGA) zapewnia nowy wymiar zarządzania tożsamością, dzięki nowej funkcji certyfikacji dostępu, nowemu kompleksowemu zestawowi raportów (w tym raportów bezpieczeństwa dla GDPR) oraz prostym funkcjom wdrażania.

  • Udoskonalone rozwiązanie Evidian Analytics and Intelligence

W coraz bardziej zagrożonych środowiskach efektywne cyberbezpieczeństwo wymaga automatyzacji i przetwarzania danych w celu identyfikacji i ograniczenia zagrożeń, a także właściwego zarządzania nimi. Rozwiązanie Evidian Analytics and Intelligence (A&I) firmy Atos obejmuje: rozszerzone funkcje analityczne z nową metryką, dodatkowym zestawem raportów ad-hoc koncentrującym się na aktywnościach użytkowników i ryzyku, oraz integrację z bezpłatnym programem Nagios® - aplikację monitorującą typu open source do funkcji ostrzegania.

 

 

 

 

###

O Atos

Atos SE (Societas Europaea) to międzynarodowy lider w transformacji cyfrowej, zatrudniający około 100 000 pracowników w 73 krajach i osiągający roczne przychody na poziomie ponad 12 mld EUR. Obsługując klientów z całego świata, Grupa jest europejskim liderem w obszarach usług Big Data, Cybersecurity, Digital Workplace i Cloud, Infrastruktury informatycznej i Zarządzania Danymi, oraz rozwiązań Biznesowych i Platformowych, jak również usług transakcyjnych za pośrednictwem Worldline, spółki Grupy Atos będącej europejskim liderem sektora płatniczego.

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych i czerpaniu z międzynarodowego doświadczenia w branży IT, Atos odpowiedzialny jest za wsparcie cyfrowej transformacji swoich klientów z różnych sektorów biznesowych: obronnego, finansowego, ochrony zdrowia, przemysłowego, mediów i użyteczności publicznej, publicznego, handlu i usług, telekomunikacyjnego oraz transportu.

Grupa Atos jest światowym partnerem informatycznym Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich. Jest spółką notowaną na giełdzie NYSE Euronext Paris. Działa pod markami Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify i Worldline.
W Polsce Atos działa od 2000 roku. W ramach grupy w lokalizacjach w Bydgoszczy, Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi, Krakowie i Rzeszowie pracuje blisko 5 000 osób.

Po więcej informacji zapraszamy na:
atos.net/pl
facebook.com/atos.polska

Kontakt dla mediów
Miron Niewiadomski
Head of Marketing & Communications
tel: +48 604 907 399
miron.niewiadomski@atos.net