Atos zabezpiecza łączność pojazdów podłączonych do sieci

 

Atos, światowy lider w dziedzinie cyfrowej transformacji, zaprezentował nowy pakiet zabezpieczeń Horus dla Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS). Rozwiązanie to zapewni bezpieczeństwo komunikacji dla pojazdów posiadających łączność z Internetem.

Świat inteligentnego transportu rozwija się, dlatego producenci samochodów oraz dostawcy usług w obszarze Smart City potrzebują skalowalnych rozwiązań w obszarze bezpieczeństwa, które mogą zarządzać milionami połączonych z siecią obiektów i czujników samochodowych.

Pakiet zabezpieczeń Horus dla ITS, oparty na wbudowanych komponentach bezpieczeństwa (V2X-HSM) i certyfikatach elektronicznych Horus PKI, obejmuje:

▪ gwarancję poufności i integrację V2X (vehicle-to-everything);

▪ dostosowanie wydajności oraz zapewnienie wymaganych certyfikatów elektronicznych;

▪ efektywne zarządzanie kosztami, dzięki systemowi SaaS (Software-as-a-service) i hybrydowej architekturze chmury;

▪ skuteczne zwalczanie cyberataków skierowanych w usługi Smart City.

Rozwiązanie Horus można łatwo zintegrować z istniejącym systemem (takim jak system zarządzania flotą), a także z operacyjnym centrum bezpieczeństwa (SOC) w celu identyfikacji nieprawidłowych zachowań i wdrożenia działań niezbędnych do ochrony usług Smart City.

Bezpieczeństwo pojazdów to fundament usług Smart City, który poprawia bezpieczeństwo drogowe i efektywność ruchu. Pakiet Horus dla ITS został stworzony, aby umożliwić pojazdom bezpieczne komunikowanie się ze środowiskiem. Pozwala również organizacjom w prosty sposób zarządzać kosztami, skalą i wydajnością zabezpieczeń zgodnie z ich potrzebami na rynku” – powiedział David Leporini, Atos IoT Security Director.

***

Dane techniczne rozwiązania Atos:

  • Pakiet zabezpieczeń Horus dla Inteligentnych Systemów Transportowych opiera się na 3 podstawowych elementach, które odpowiadają potrzebom rozwijającego się rynku inteligentnej mobilności:
    • Poufności: tylko autoryzowani partnerzy mają dostęp do treści wiadomości wymienianych w środowisku V2X.
    • Spójności: zapewnia niezawodność wymienianych komunikatów, pakiet zabezpieczeń Horus chroni system przed wprowadzaniem zmian przez nieautoryzowanych partnerów.
    • Dostępności: rozwiązanie jest w pełni skalowalne, aby w pełni odpowiadać na zapotrzebowanie.
  • Pakiet bezpieczeństwa Horus dla ITS zawiera V2X z HSM i Horus ITS-PKI, aby spełniać wymagane standardy bezpieczeństwa i normy wydajności.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://atos.net/fr/produits/cybersecurite/digital-identities/pki-for-iot

 

 

###

O Atos

Atos SE (Societas Europaea) to międzynarodowy lider w transformacji cyfrowej, zatrudniający około 100 000 pracowników w 73 krajach i osiągający roczne przychody na poziomie 13 mld EUR. Obsługując klientów z całego świata, Grupa jest europejskim liderem w obszarach usług Big Data, Cybersecurity, Digital Workplace i Cloud, Infrastruktury informatycznej i Zarządzania Danymi, oraz rozwiązań Biznesowych i Platformowych, jak również usług transakcyjnych za pośrednictwem Worldline, spółki Grupy Atos będącej europejskim liderem sektora płatniczego.

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych i czerpaniu z międzynarodowego doświadczenia w branży IT, Atos odpowiedzialny jest za wsparcie cyfrowej transformacji swoich klientów z różnych sektorów biznesowych: obronnego, finansowego, ochrony zdrowia, przemysłowego, mediów i użyteczności publicznej, publicznego, handlu i usług, telekomunikacyjnego oraz transportu.

Grupa Atos jest światowym partnerem informatycznym Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich. Jest spółką notowaną na giełdzie NYSE Euronext Paris. Działa pod markami Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify i Worldline.
W Polsce Atos działa od 2000 roku. W ramach grupy w lokalizacjach w Bydgoszczy, Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi, Krakowie i Rzeszowie pracuje blisko 5 000 osób.

Po więcej informacji zapraszamy na:
atos.net/pl
facebook.com/atos.polska

Kontakt dla mediów
Miron Niewiadomski
Head of Marketing & Communications
tel: +48 604 907 399
miron.niewiadomski@atos.net

  • Share on Linked In