Cyfrowe przywództwo firmy Atos wzmocnione przez finalizację przejęcia firmy Syntel

 

Atos, światowy lider w dziedzinie cyfrowej transformacji, ogłosił zakończenie procesu przejęcia światowego dostawcy zintegrowanych usług technologicznych Syntel Inc., który osiągnął w roku 2017 dochód w wysokości 924 milionów dolarów (z czego 89% geograficznie przypada na Amerykę Pn., 25% to marża operacyjna, a ok. 40% to działania w dziedzinie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji). Syntel oferuje usługi w sektorach: bankowości i finansów, opieki zdrowotnej, handlu oraz ubezpieczeń.

Thierry Breton, CEO Grupy Atos, powiedział o finalizacji umowy: „To kolejny ważny krok w rozwoju naszej Grupy, ponieważ szeregi Atos zasili ponad 23 000 pracowników Syntel. Transakcja ta pozwala nam wkroczyć w nowy wymiar działań – przyspieszyć cyfrową transformację naszych klientów na całym świecie. Jednocześnie wzmacnia ona nasze działania w zakresie Business & Platform Solutions u nowych klientów z Ameryki Północnej oraz wzbogaca nas o platformę dostarczania z Indii, która będzie wspierać naszych klientów w cyfrowej transformacji. Pracowaliśmy intensywnie, aby w nieprzerwany sposób świadczyć usługi naszym klientom przy pełnym wykorzystaniu dopiero co połączonych możliwości obu przedsiębiorstw. W związku z tym, w naszym dziale Business & Platform Solutions zaczęła działać jednostka o nazwie Atos Syntel”.

Zgodnie z warunkami umowy akwizycyjnej ogłoszonej 22 lipca 2018 r. i zaaprobowanej 1 października 2018 r. przez akcjonariuszy Syntel, firma stała się spółką w pełni zależną od firmy Atos. Kwota zakupu w wysokości 3,4 mld dolarów oraz spłata zadłużenia w wysokości 0,3 mld dolarów zostały w całości zabezpieczone przez BNP Paribas i J.P. Morgan Securities PLC. W wyniku przejęcia akcje firmy Syntel zostaną wycofane z Giełdy NASDAQ.

Połączenie firm wygeneruje istotne i znaczące profity zarówno w kwestii zwiększenia przychodów, jak i obniżania kosztów.

Poszerzone portfolio oraz połączone bazy klientów zwiększą liczbę sprzedaży krzyżowych, co doprowadzi do synergii przychodów w wysokości ok. 250 mln USD do końca 2021 r., przy ok. 20% marży operacyjnej (przewiduje się osiągnięcie połowy planu do końca 2020 r.). Atos odniesie korzyści operacyjne, dzięki wsparciu przez Syntel w zakresie offshore, automatyzacji i robotyzacji. Przewiduje się także profity związane z zastosowaniem rozwiązań firmy Syntel w istniejącym modelu Atos Business & Platform Solutions. Na podstawie stopy procentowej do końca 2021 r. szacuje się roczne korzyści finansowe w wysokości 120 mln dolarów.

Syntel zostanie włączony do sprawozdania finansowego Atos od 1 listopada 2018 r.

 

 

###

O Atos

Atos SE (Societas Europaea) to międzynarodowy lider w transformacji cyfrowej, zatrudniający około 100 000 pracowników w 73 krajach i osiągający roczne przychody na poziomie 13 mld EUR. Obsługując klientów z całego świata, Grupa jest europejskim liderem w obszarach usług Big Data, Cybersecurity, Digital Workplace i Cloud, Infrastruktury informatycznej i Zarządzania Danymi, oraz rozwiązań Biznesowych i Platformowych, jak również usług transakcyjnych za pośrednictwem Worldline, spółki Grupy Atos będącej europejskim liderem sektora płatniczego.

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych i czerpaniu z międzynarodowego doświadczenia w branży IT, Atos odpowiedzialny jest za wsparcie cyfrowej transformacji swoich klientów z różnych sektorów biznesowych: obronnego, finansowego, ochrony zdrowia, przemysłowego, mediów i użyteczności publicznej, publicznego, handlu i usług, telekomunikacyjnego oraz transportu.

Grupa Atos jest światowym partnerem informatycznym Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich. Jest spółką notowaną na giełdzie NYSE Euronext Paris. Działa pod markami Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify i Worldline.
W Polsce Atos działa od 2000 roku. W ramach grupy w lokalizacjach w Bydgoszczy, Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi, Krakowie i Rzeszowie pracuje blisko 5 000 osób.

Po więcej informacji zapraszamy na:
atos.net/pl
facebook.com/atos.polska

Kontakt dla mediów
Miron Niewiadomski
Head of Marketing & Communications
tel: +48 604 907 399
miron.niewiadomski@atos.net

Share on Linked In