Atos przejmuje firmę Syntel

 

Syntel przyniesie do Atos około 1 miliard USD dochodu z około 24% marżą operacyjną

Wzmocni światowy biznes Atos i portfolio rozwiązań Atos Digital

Znacznie przyspieszy wzrost biznesu Atos w Ameryce Północnej

 

To potężne wzmocnienie dla Atos, dzięki pozyskaniu wysoce komplementarnego portfela usług, bazy klientów i zasięgu geograficznego dzięki 23 000 nowych specjalistów o wysokich kwalifikacjach w dziedzinie usług cyfrowych.

Atos i Syntel zawarły ostateczną umowę połączenia, w ramach której Atos przejmie Syntel za 3,4 miliarda USD, czyli 41,0 USD za akcję.

  • Syntel oferuje potężny zestaw cyfrowych i zastrzeżonych rozwiązań uznanych przez najlepszych analityków za jedne z najbardziej zaawansowanych: chmurę, media społecznościowe, mobilne, analityczne, IoT i automatyzację w c. 40% przychodów Syntel.
  • Syntel znacząco wzmocni obszar Business & Platform Solutions na całym świecie dzięki najlepszej w swojej klasie platformie dostarczania, generującej najwyższe marże w branży.
  • Ta transakcja rozszerza możliwości Atos w Ameryce Północnej, zapewniając kompleksowe usługi dla klientów z USA. Silnie wzmacnia także pion bankowości, finansów i ubezpieczeń.
  • Oczekuje się, że do 2021 r. zostaną osiągnięte roczne synergie kosztowe w wysokości 120 mln EUR dzięki optymalizacji G & A dzięki połączeniu skali oraz dostosowaniu wskaźników KPI w rozwiązaniach Business&Platforms.
  • Połączenie dwóch pasujących do siebie firm wspierających wiele możliwości synergii przychodów, które mają osiągnąć poziom około 250 milionów USD do 2021 roku, dzięki możliwościom sprzedaży krzyżowej zarówno w europejskich, jak i amerykańskich bazach klientów.
  • Transakcja jest w pełni poparta przez zarząd Syntel. Pan Rakesh Khanna, Dyrektor Generalny Syntel zostanie członkiem Komitetu Wykonawczego Atos.
  • Oczekuje się, że transakcja będzie dwucyfrowa w stosunku do EPS grupy już w 2019 roku.
  • Transakcja ma zostać zakończona do końca roku. Obie rady nadzorcze spółek jednogłośnie zatwierdziły transakcję. Pisemne umowy głosowania z akcjonariuszami Syntel, w tym z założycielami, dotyczące głosowania za transakcją stanowią 51% akcji pozostających w obrocie.

 

Rada dyrektorów Atos, na spotkaniu które odbyło się 20 lipca 2018 r., również wyraziła pełne i jednogłośne poparcie dla transakcji.

Thierry Breton, prezes i dyrektor generalny Atos, powiedział: "Jestem bardzo dumny z ogłoszenia tak ważnego kroku w rozwoju przywództwa Atos w branży IT wraz z przejęciem Syntel, wiodącej firmy cyfrowej, założonej 38 lat temu, która idealnie pasuje do naszych strategicznych priorytetów. Stanowi on krok transformacyjny dla naszego działu rozwiązań biznesowych i platformowych, ponieważ znacznie zwiększy jego profil wzrostu i rentowności dzięki rozszerzonej ofercie usług cyfrowych, najnowocześniejszym platformom dostawowym w Indiach, a także synergii przychodów i kosztów.

W szczególności wysoce komplementarny portfel usług, baza klientów i zasięg geograficzny połączenia między Atos i Syntel znacząco poprawi naszą obecność w Ameryce Północnej i przyspieszy cyfrową transformację klientów Atos na całym świecie.

Z niecierpliwością czekam na 23 000 ekspertów Syntel i ich bardzo sprawne zarządzanie, aby nadal dostarczać najwyższą wartość naszym klientom i akcjonariuszom. "

Bharat Desai, vice prezes i współzałożyciel Syntel, powiedział: "Jest to bardzo ekscytujący projekt dla Syntel." Zarząd Syntel jest zaangażowany w maksymalizację wartości dla akcjonariuszy i wierzy, że porozumienie z Atos osiąga ten cel i przynosi wygraną propozycja dla naszych klientów i pracowników.

Naszym celem w Syntel jest pomoc klientom w transformacji i odniesienie sukcesu w gospodarce cyfrowej. Od momentu założenia nasz etos "Customer for Life" kierował naszymi inwestycjami w wysoce wpływowe, oparte na domenach usługi i własność intelektualną.

Jestem wdzięczny za zaufanie i zaufanie naszych klientów oraz za pasję, zaangażowanie i innowacyjność naszych pracowników. Wspólnie umożliwiły firmie Syntel osiągnięcie dużych sukcesów. Jestem przekonany, że ta kombinacja przyniesie znaczącą wartość wszystkim zainteresowanym stronom. "

 

Dzięki innowacyjnemu modelowi biznesowemu dostosowanemu do wyzwań biznesowych klienta i wiedzy na temat świata cyfrowego, Syntel doskonale wzmacnia siłę innowacji dostarczanej przez Atos Digital Transformation Factory. Ta sytuacja oferuje realną wartość dla Państwa, ponieważ:

Przyspiesza strategię cyfrową i wzmacnia nasze rozwiązania biznesowe i platformowe

Jest to ważny krok w strategii Atos aby osiągnąć globalną skalę i znacznie rozszerzyć zarówno usługi rozwiązań biznesowych i platformowych (Business&Platform Solutions), jak i usługi cyfrowe (Digital services). Syntel zwiększy moc Atos Digital Transformation Factory dzięki potężnemu pakietowi cyfrowych i własnych rozwiązań uznanych przez najlepszych analityków za najbardziej zaawansowane (media społecznościowe, aplikacje mobilne, analityka, IoT, automatyzacja).

Wzmacnia ekspozycję na Amerykę Północną i różne sektory przemysłu

Atos skorzysta z możliwości i doświadczenia Syntel aby lepiej służyć swoim klientom w Ameryce Północnej. Połączenie z Syntel wzmocni również kompetencje Atos na rynku, w szczególności w segmencie bankowości i finansów, zapewniając większe doświadczenie branżowe i domenowe w naszych rozwiązaniach.

Poszerza Globalną platformę dostarczania Atos

Syntel oferuje bezpieczne i zaawansowane technicznie środowisko offshore. Firma ma światowej klasy kampusy w Indiach, zapewniając dostęp do puli kompetencji ponad 18 400 pracowników i znacznie większej skalowalności w przyszłości. W takim połączeniu pojawi się dostęp do ponad 30 000 technologów i partnerów procesu wiedzy. Ponadto firma korzysta z centrów dostaw w Phoenix, Memphis i Nashville, a także w Wielkiej Brytanii, w Polsce i na Filipinach.

Planowany proces oferty publicznej powinien zostać zakończony do końca roku i podlega zatwierdzeniu przez organy regulacyjne. Do czasu zamknięcia tego procesu obie organizacje będą nadal działać jako odrębne podmioty.

 

 

###

O Atos

Atos SE (Societas Europaea) to międzynarodowy lider w transformacji cyfrowej, zatrudniający około 100 000 pracowników w 73 krajach i osiągający roczne przychody na poziomie 13 mld EUR. Obsługując klientów z całego świata, Grupa jest europejskim liderem w obszarach usług Big Data, Cybersecurity, Digital Workplace i Cloud, Infrastruktury informatycznej i Zarządzania Danymi, oraz rozwiązań Biznesowych i Platformowych, jak również usług transakcyjnych za pośrednictwem Worldline, spółki Grupy Atos będącej europejskim liderem sektora płatniczego.

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych i czerpaniu z międzynarodowego doświadczenia w branży IT, Atos odpowiedzialny jest za wsparcie cyfrowej transformacji swoich klientów z różnych sektorów biznesowych: obronnego, finansowego, ochrony zdrowia, przemysłowego, mediów i użyteczności publicznej, publicznego, handlu i usług, telekomunikacyjnego oraz transportu.

Grupa Atos jest światowym partnerem informatycznym Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich. Jest spółką notowaną na giełdzie NYSE Euronext Paris. Działa pod markami Atos, Atos Consulting, Atos Worldgrid, Bull, Canopy, Unify i Worldline.
W Polsce Atos działa od 2000 roku. W ramach grupy w lokalizacjach w Bydgoszczy, Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi, Krakowie i Rzeszowie pracuje blisko 5 000 osób.

Po więcej informacji zapraszamy na:
atos.net/pl
facebook.com/atos.polska

Kontakt dla mediów
Miron Niewiadomski
Head of Marketing & Communications
tel: +48 604 907 399
miron.niewiadomski@atos.net

  • Share on Linked In