Atos wspiera Projekt Klucz, dbając o przyszłość studentów UMK

Bydgoszcz, 05.06.2017

Atos GDC Polska wspiera rozwój praktycznych umiejętności studentów, biorąc udział w Projekcie Klucz, którego celem jest rozwinięcie wybranych kompetencji u studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, aby ułatwić im wejście na rynek pracy.

Do 2019 roku niemal 250 studentów z trzech Wydziałów: Chemii (WCh), Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej (WFAiIS) oraz Matematyki i Informatyki (WMiI) otrzyma dodatkowe wsparcie w rozwoju najważniejszych kompetencji komunikacyjnych, informatycznych i analitycznych, odpowiadających na realne potrzeby rynku pracy. W ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej studenci wezmą udział w certyfikowanych kursach i szkoleniach. Dodatkowo, poprzez udział w akcjach nie tylko realizowanych bezpośrednio u pracodawców, lecz również związanych z rzeczywistymi problemami, ich szanse na znalezienie pracy zgodnej z wykształceniem znacznie wzrosną.

Bydgoski oddział Atos zaangażował się w projekt – grupa studentów będzie pracowała z Inżynierem z działu Network Data Center and Communication Services (NDCS) nad case study. Dodatkowo studenci dwukrotnie odwiedzą Atos. Będę mieli okazję poznać firmę „od kuchni”, porozmawiać z jej pracownikami, a także wezmą udział w zajęciach warsztatowych.

Celem zajęć projektowych realizowanych we współpracy z firmą Atos jest poszukiwanie rozwiązań, nad którymi obecnie pracuje firma. Studenci wezmą udział w 70-godzinnych warsztatach prowadzonych metodyką Design Thinking. Zadaniem uczestników będzie znalezienie sposobów na projektowanie sieci WLAN w odległych lokacjach, na temat których brakuje pełnych informacji. W trakcie zajęć studenci przeprowadzą wywiady z projektantami i serwisantami sieci, a także z użytkownikami, którzy natrafiają na problemy dostępu do sieci – Tomasz Jankowski z Biura Karier UMK, koordynator Projektu Klucz.

Współpraca środowiska akademickiego i biznesowego w procesie kształcenia studentów jest coraz bardziej popularna. Wiedza teoretyczna zdobyta na studiach nie gwarantuje sukcesu na rynku pracy. Wiele firm, podobnie jak Atos, wspólnie z uczelniami wyższymi dba o rozwój praktycznych umiejętności studentów.

Inwestycja w rozwój studentów jest bardzo ważna, szczególnie w branży IT. Połączenie wiedzy teoretycznej, której zdobycie gwarantuje uczelnia oraz praktyczniej, którą my jako firma posiadamy, daje młodym ludziom wiele możliwości, a przede wszystkim pozwala od razu po zakończeniu studiów podjąć atrakcyjną pracę w zawodzie – mówi Anna Data-Hendler, Recruitment Manager w firmie Atos Global Delivery Center Polska.

  • Share on Linked In