Wyniki Grupy Atos w pierwszym kwartale 2017r.

 

Atos, globalny lider transformacji cyfrowej, ogłosił przychody za pierwszy kwartał 2017 roku.

 

Przychody w pierwszym kwartale 2017 roku (włączając przychody spółki Unify S&P od pierwszego stycznia 2017 roku) wyniosły 3,111 milionów euro, +2.0% wzrostu organicznego i 12% w stałych kursach walutowych. Wprowadzanie zleceń wyniosło 3,035 milionów euro, prowadząc do ustanowienia współczynnika book to bill na poziomie 98%.

 

Thierry Breton, CEO Grupy Atos, powiedział: “W pierwszym kwartale Grupa odniosła największe sukcesy komercyjne od czasu, kiedy zacząłem prowadzić firmę. To materializuje pełną zgodność naszych ofert z zakresu Digital Transformation Factory z zapotrzebowaniem naszych klientów na transformacyjne i zautomatyzowane usługi cyfrowe.

 

Podczas gdy dyskusje nadal trwały, Rada dyrektorów zdecydowała, że integracja Rozwiązań i Platform dostarczanych przez Unify zwiększy wartość dla naszych akcjonariuszy. Integracja z Atos wzmocni również ofertę Digital Workplace dzięki ujednoliconej współpracy i rozwiązaniom komunikacyjnym.

 

Biorąc pod uwagę integrację Rozwiązań i Platform Unify, Atos podniósł cel osiągnięcia marży zysku operacyjnego na 2017 rok, przynosząc rentowny wzrost dzięki technologiom o wysokiej wartości i innowacyjnym rozwiązaniom".

 

Integracja Rozwiązań i Platform Unify

 

The decision was made to integrate Unify Software & Platforms into Atos (Infrastructure & Data Management division). This entity generated revenue of € 677 million in 2016, while services revenue delivered by Atos to Unify Software & Platforms represented € 231 million in 2016 (neutralized in the Atos consolidation perimeter as of January 1st, 2017). For 2017, further to the restructuring completed in 2016 and cross-selling on Atos customer base supporting a revenue positive organic growth by year-end, the integration of Unify Software & Platforms is expected to contribute for circa € 100 million additional OMDA.

 

As such, figures presented in this document include Unify Software & Platforms operations.

 

Podjęto decyzję o włączeniu Rozwiązań i Platform Unify do Atos (do działu Infrastructure & Data Management). Jednostka ta przyniosła w roku 2016 dochody w wysokości 677 milionów euro, a przychody z usług dostarczone przez Atos do Unify Software & Platforms wyniosły 231 milionów euro w 2016 r. (Neutralizowane w obrębie konsolidacji Atos od dnia 1 stycznia 2017 r.). W 2017 r., po restrukturyzacji zakończonej w 2016 r. I sprzedaży krzyżowej do bazy klientów Atos, która umożliwi osiągnięcie pozytywnego wzrostu organicznego przychodów do końca roku, integracja Unify Software & Platforms ma przyczynić się do dodatkowej OMDA o wartości około 100 milionów euro.

 

Dane przedstawione w niniejszym dokumencie obejmują operacje Unify Software & Platforms.

 

Cele na 2017

 

Biorąc pod uwagę integrację Rozwiązań i Platform Unify do Atos od 1 stycznia 2017, Atos zaktualizował swoje cele na 2017 rok:

 

Wzrost przychodów: Około +9.5% przy stałych kursach walutowych (vs. około +6% poprzednio), ponad +2% organicznie (bez zmian).

 

Marża operacyjna: Podniesiona do około 10% przychodu (vs. pomiędzy 9,5% a 10% uprzednio)

 

Wolny przepływ gotówki: Współczynnik konwersji marży operacyjnej do wolnego przepływu gotówki pomiędzy 55% a 58% (bez zmian).

 

W konsekwencji, cel marży operacyjnej założonej w planie 2019 Ambition również zostaje podniesiony do około 11% przychodów (vs. pomiędzy 10,5% a 11% uprzednio).

 

Q1 2017 revenue performance by Division

Przychody w Q1 podzielone na dywizje biznesowe:

In € million

Q1 2017

Q1 2016*

Organic
evolution

Infrastructure & Data Management

        1,797  

        1,782  

+0.8%

Business & Platform Solutions

           787  

           768  

+2.5%

Big Data & Cybersecurity

           162  

           143  

+13.4%

Worldline

           365  

           358  

+1.9%

Total Group

       3,111  

       3,051  

+2.0%

* At constant scope and exchange rates

   

 

Więcej szczegółowych informacji na temat wyników Grupy Atos w Q1 znajduje się tutaj:

https://atos.net/en/2017/press-release_2017_04_24/first-quarter-2017

 

Share on Linked In