Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content.
You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the „Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies” button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Managing your cookies

Our website uses cookies. You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the “Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the “Decline all cookies” button.

Necessary cookies

These are essential for the user navigation and allow to give access to certain functionalities such as secured zones accesses. Without these cookies, it won’t be possible to provide the service.
Matomo on premise

Marketing cookies

These cookies are used to deliver advertisements more relevant for you, limit the number of times you see an advertisement; help measure the effectiveness of the advertising campaign; and understand people’s behavior after they view an advertisement.
Adobe Privacy policy | Marketo Privacy Policy | MRP Privacy Policy | AccountInsight Privacy Policy | Triblio Privacy Policy

Social media cookies

These cookies are used to measure the effectiveness of social media campaigns.
LinkedIn Policy

Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies” button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Skip to main content

Rekordowe wyniki Atos w 2016r


Większe ambicje na rok 2017

 

Atos, globalny lider usług cyfrowych, ogłosił dzisiaj osiągniecie rekordowych wyników w roku 2016 oraz wykonanie z nadwyżką wszystkich wyznaczonych na rok 2016 celów finansowych.

 

Przychody osiągnęły wysokość 11,717 milionów euro, notując roczny wzrost o 9,7%, +12,8% w stałych kursach walutowych oraz +1,8% wzrostu organicznego. Przychody wzrosły o 1,9% wzrostu organicznego w czwartym kwartale, świadcząc o dobrej dynamice sprzedaży i dalszej poprawie trendu przychodów. Ten dynamiczny rozwój był prowadzony szczególnie przez Atos Digital Transformation Factory, odpowiadając na silne zapotrzebowanie dużych organizacji na wsparcie w ich cyfrowej transformacji.

 

Marża operacyjna wyniosła 1,104 milionów euro, stanowiąc 9.4% przychodów, w porównaniu do wyniku na poziomie 8.3% w roku 2015 przy stałym zakresie i kursach wymiany. Poprawa ta, w wysokości 110 punktów bazowych, w szczególności wynikała z biznesu opartego na rozwiązaniach typu cloud oraz konsekwentnej realizacji programu „Tier One efficiency program” przez uprzemysłowienie, międzynarodowe dostarczanie z krajów stanowiących raje podatkowe, a także ciągłą optymalizację SG&A. Dodatkowo, marża operacyjna wzrosła dzięki trwającym synergiom kosztowym, w tym integracji z Unify.

 

Komercyjny dynamizm Grupy był w roku 2016 szczególnie silny, z wysokością wprowadzania zleceń na poziomie 13 miliardów euro, stanowiąc wzrost o 16,2% w porównaniu do wartości 11,2 miliardów euro ustanowionej w 2015 roku. Wartość ta reprezentuje współczynnik book to bill na poziomie 111% w roku 2016, z którego 119% osiągnięto w czwartym kwartale tego roku. Pełny portfel zamówień wzrósł o 11.9% w ciągu roku, do wartości 21,4 miliardów euro na koniec roku 2016, stanowiąc 1.8 roku przychodów. Pełen lejek zamówień stanowił 6,4 miesięcy przychodów, osiągając poziom 6,5 miliarda euro, w porównaniu z wartością 6,2 miliarda opublikowaną na koniec 2015.

 

Zysk netto wyniósł 620 milionów euro, wzrastając w stosunku do poprzedniego roku o 41.9%, zaś zysk netto z akcji Grupy osiągnął wartość 567 milionów euro, notując wzrost o 39.6%. Wskaźnik EPS (zysk na akcję, ang. earnings per share) akcji Grupy wyniósł 5,44 euro, wzrastając o 36.5% w porównaniu z wartością 3,98 euro w roku 2015.

 

Wolne przepływy pieniężne osiągnęły wartość 579 milionów euro w roku 2016, co stanowi wzrost o 47.3% w porównaniu do wartości 393 milionów, notowanej w roku 2015, materializując silną poprawę współczynnika konwersji marży operacyjnej dla wolnych przepływów pieniężnych, osiągając wysokość 52% w roku 2016, w porównaniu do 43% notowanych w 2015 i zgodnie z wartością około 65% celu dla roku 2019. Poziom gotówki netto na koniec 2016 roku wyniósł 481 milionów euro.

 

Thierry Breton, CEO Grupy Atos powiedział: “W roku 2016 osiągnęliśmy doskonałą wydajność poprzez wykonanie z nadwyżką wszystkich naszych zobowiązań finansowych. Atos osiągnął wzrost przychodów we wszystkich sektorach, a także rekordową poprawę marży oraz konwersję wolnych przepływów pieniężnych. Przyspieszenie innowacji w zakresie cyberbezpieczeństwa, automatyzacji i analityki, stanowiące lustrzane odbicie boomu popytu ze strony naszych klientów, połączonego z rygorystyczną realizacją naszej strategii, stanowiły kluczowe czynniki tego sukcesu. Nasze bardzo solidne wyniki finansowe zmaterializowały wyrównanie naszej wszechstronnej Digital Transformation Factory z rosnącymi potrzebami klientów.

 

Dzięki temu rekordowemu wynikowi zespół Atos stworzył unikalną bazę dla dostarczenia nowego, trzyletniego planu „2019 Ambition”, dopasowując nowe oczekiwania naszych klientów, pozyskiwanie nowych udziałów w rynku, napędzając bardziej zyskowny wzrost i generowanie gotówki, przy jednoczesnym wzmacnianiu tworzenia wartości dla naszych akcjonariuszy.

 

W rzeczy samej, rok po roku rada dyrektorów Atos starannie zaprojektowała grupę zdolną do objęcia globalnej transformacji cyfrowej, przy jednoczesnym oferowaniu silniejszej widoczności i odporności w mniej przewidywalnym otoczeniu. Możemy liczyć na obecny profil technologiczny Atos typu tier-one, jego bardzo solidny bilans oraz jakość i zaangażowanie aż 100000 naszych cyfrowych technologów, w celu wzmacniania naszego przywództwa w obszarze cyfrowej transformacji i dostarczania lepszych wyników finansowych w roku 2017 – pierwszym roku naszego nowego planu trzyletniego.”

 

Więcej informacji na atos.net