Rekordowe wyniki Atos w 2016r

  • Przychody +10%
  • Marża operacyjna +20%
  • Zysk netto akcji Grupy +40%
  • Wzrost wolnych przepływów pieniężnych +47%
  • Proponowane dywidenda +45% przy 1.60 euro za akcję w gotówce


Większe ambicje na rok 2017

 

Atos, globalny lider usług cyfrowych, ogłosił dzisiaj osiągniecie rekordowych wyników w roku 2016 oraz wykonanie z nadwyżką wszystkich wyznaczonych na rok 2016 celów finansowych.

 

Przychody osiągnęły wysokość 11,717 milionów euro, notując roczny wzrost o 9,7%, +12,8% w stałych kursach walutowych oraz +1,8% wzrostu organicznego. Przychody wzrosły o 1,9% wzrostu organicznego w czwartym kwartale, świadcząc o dobrej dynamice sprzedaży i dalszej poprawie trendu przychodów. Ten dynamiczny rozwój był prowadzony szczególnie przez Atos Digital Transformation Factory, odpowiadając na silne zapotrzebowanie dużych organizacji na wsparcie w ich cyfrowej transformacji.

 

Marża operacyjna wyniosła 1,104 milionów euro, stanowiąc 9.4% przychodów, w porównaniu do wyniku na poziomie 8.3% w roku 2015 przy stałym zakresie i kursach wymiany. Poprawa ta, w wysokości 110 punktów bazowych, w szczególności wynikała z biznesu opartego na rozwiązaniach typu cloud oraz konsekwentnej realizacji programu „Tier One efficiency program” przez uprzemysłowienie, międzynarodowe dostarczanie z krajów stanowiących raje podatkowe, a także ciągłą optymalizację SG&A. Dodatkowo, marża operacyjna wzrosła dzięki trwającym synergiom kosztowym, w tym integracji z Unify.

 

Komercyjny dynamizm Grupy był w roku 2016 szczególnie silny, z wysokością wprowadzania zleceń na poziomie 13 miliardów euro, stanowiąc wzrost o 16,2% w porównaniu do wartości 11,2 miliardów euro ustanowionej w 2015 roku. Wartość ta reprezentuje współczynnik book to bill na poziomie 111% w roku 2016, z którego 119% osiągnięto w czwartym kwartale tego roku. Pełny portfel zamówień wzrósł o 11.9% w ciągu roku, do wartości 21,4 miliardów euro na koniec roku 2016, stanowiąc 1.8 roku przychodów. Pełen lejek zamówień stanowił 6,4 miesięcy przychodów, osiągając poziom 6,5 miliarda euro, w porównaniu z wartością 6,2 miliarda opublikowaną na koniec 2015.

 

Zysk netto wyniósł 620 milionów euro, wzrastając w stosunku do poprzedniego roku o 41.9%, zaś zysk netto z akcji Grupy osiągnął wartość 567 milionów euro, notując wzrost o 39.6%. Wskaźnik EPS (zysk na akcję, ang. earnings per share) akcji Grupy wyniósł 5,44 euro, wzrastając o 36.5% w porównaniu z wartością 3,98 euro w roku 2015.

 

Wolne przepływy pieniężne osiągnęły wartość 579 milionów euro w roku 2016, co stanowi wzrost o 47.3% w porównaniu do wartości 393 milionów, notowanej w roku 2015, materializując silną poprawę współczynnika konwersji marży operacyjnej dla wolnych przepływów pieniężnych, osiągając wysokość 52% w roku 2016, w porównaniu do 43% notowanych w 2015 i zgodnie z wartością około 65% celu dla roku 2019. Poziom gotówki netto na koniec 2016 roku wyniósł 481 milionów euro.

 

Thierry Breton, CEO Grupy Atos powiedział: “W roku 2016 osiągnęliśmy doskonałą wydajność poprzez wykonanie z nadwyżką wszystkich naszych zobowiązań finansowych. Atos osiągnął wzrost przychodów we wszystkich sektorach, a także rekordową poprawę marży oraz konwersję wolnych przepływów pieniężnych. Przyspieszenie innowacji w zakresie cyberbezpieczeństwa, automatyzacji i analityki, stanowiące lustrzane odbicie boomu popytu ze strony naszych klientów, połączonego z rygorystyczną realizacją naszej strategii, stanowiły kluczowe czynniki tego sukcesu. Nasze bardzo solidne wyniki finansowe zmaterializowały wyrównanie naszej wszechstronnej Digital Transformation Factory z rosnącymi potrzebami klientów.

 

Dzięki temu rekordowemu wynikowi zespół Atos stworzył unikalną bazę dla dostarczenia nowego, trzyletniego planu „2019 Ambition”, dopasowując nowe oczekiwania naszych klientów, pozyskiwanie nowych udziałów w rynku, napędzając bardziej zyskowny wzrost i generowanie gotówki, przy jednoczesnym wzmacnianiu tworzenia wartości dla naszych akcjonariuszy.

 

W rzeczy samej, rok po roku rada dyrektorów Atos starannie zaprojektowała grupę zdolną do objęcia globalnej transformacji cyfrowej, przy jednoczesnym oferowaniu silniejszej widoczności i odporności w mniej przewidywalnym otoczeniu. Możemy liczyć na obecny profil technologiczny Atos typu tier-one, jego bardzo solidny bilans oraz jakość i zaangażowanie aż 100000 naszych cyfrowych technologów, w celu wzmacniania naszego przywództwa w obszarze cyfrowej transformacji i dostarczania lepszych wyników finansowych w roku 2017 - pierwszym roku naszego nowego planu trzyletniego.”

 

Więcej informacji na atos.net

Share on Linked In