Atos kluczowym partnerem IT Rządu Stanowego Australii Zachodniej w ramach pięcioletniego kontraktu

Paryż, Perth, 23 stycznia 2017 – Atos, globalny lider transformacji cyfrowej, podpisał z Rządem Stanowym Australii Zachodniej pięcioletni kontrakt, mogący zostać rozszerzonym o kolejne 5 lat.

Nastąpiło to po zakończeniu rygorystycznej selekcji, w której aż 56 firm zaoferowało dostarczenie programu „GovNext-ICT”, fundamentalnego elementu rządowej strategii technologii informacyjnej i komunikacyjnej (ang. Information and Communications Technology, ICT) wprowadzonej w 2016 roku. Dzięki tej nominacji, Atos jest na dobrej drodze do osiągnięcia swojego celu dostarczenia światowej klasy standardów i praktyk biznesowych, które będą przebudowywać i zmieniać zaangażowanie obywateli Zachodniej Australii.

 

Jako jeden z trzech głównych dostawców usług dla infrastruktury ICT rządu WA, w ramach pięcioletniego kontraktu Atos zapewni usługi Cloud Computing oraz usługi sieciowe i komunikacyjne inicjatywie „whole-of-government”. W tym samym czasie, Atos pomoże zmienić ICT z modelu „posiadaj i eksploatuj” (ang. „own and operate”) do modelu opartego na zużyciu (ang. „consumption-based”), dostarczając wydajność, oszczędności kosztowe i lepsze usługi serwisowe w całym Stanie, by sprostać rosnącym wymaganiom mobilnych i cyfrowo już doświadczonych obywateli. Atos będzie opierać się na swoich globalnych kompetencjach, w tym globalnych sojuszach i kluczowych partnerach australijskich, aby przynieść światowej klasy doświadczenie i kompetencje umożliwiające cyfrową transformację tego Stanu.

 

Herbie Leung, Dyrektor Atos w regionie APAC powiedział: “Rząd Australii Zachodniej jest światowym liderem w swoim podejściu do nisko kosztowego użycia technologii i jest ekscytującym przyglądanie się, jak rząd pracuje nad utworzeniem własnej przyszłej infrastruktury technologicznej, aby sprostać rosnącym wymaganiom obywateli WA. Atos jest zachwycony, mogąc być elementem tego procesu.”

 

Bill Marmion, australijski Minister Innowacji powiedział: “Mianowanie Atos jednym z trzech dostawców infrastruktury ICT dla Rządu Zachodniej Australii oznacza początek nowej, ekscytującej ery cyfrowej dla sektora publicznego. Nowe rozwiązania zmodernizują technologię używaną w całym rządzie oraz dostarczą platformę techniczną dla strategii rządowej ICT cyfrowej Australii Zachodniej. Cieszymy się na współpracę z Atos oraz dwoma innymi dostawcami w okresie trwania niniejszej umowy.”

  • Share on Linked In