Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content.
You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the „Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies” button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Managing your cookies

Our website uses cookies. You have full control over what you want to activate. You can accept the cookies by clicking on the “Accept all cookies” button or customize your choices by selecting the cookies you want to activate. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the “Decline all cookies” button.

Necessary cookies

These are essential for the user navigation and allow to give access to certain functionalities such as secured zones accesses. Without these cookies, it won’t be possible to provide the service.
Matomo on premise

Marketing cookies

These cookies are used to deliver advertisements more relevant for you, limit the number of times you see an advertisement; help measure the effectiveness of the advertising campaign; and understand people’s behavior after they view an advertisement.
Adobe Privacy policy | Marketo Privacy Policy | MRP Privacy Policy | AccountInsight Privacy Policy | Triblio Privacy Policy

Social media cookies

These cookies are used to measure the effectiveness of social media campaigns.
LinkedIn Policy

Our website uses cookies to give you the most optimal experience online by: measuring our audience, understanding how our webpages are viewed and improving consequently the way our website works, providing you with relevant and personalized marketing content. You can also decline all non-necessary cookies by clicking on the „Decline all cookies” button. Please find more information on our use of cookies and how to withdraw at any time your consent on our privacy policy.

Skip to main content

Przychody w trzecim kwartale 2016

Atos, światowy lider usług cyfrowych, poinformował o swoich przychodach za trzeci kwartał 2016 roku. Przychody osiągnęły wysokość 2,777 milionów euro, przy wzroście organicznym wynoszącym +1.8% oraz +6.3% w stałych kursach walutowych. Poziom zamówień wyniósł 2,845 miliona euro, prowadząc do ustanowienia współczynnika book to bill dla Q3 na poziomie 102%.

 

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku wzrost przychodów osiągnął +1.7% wzrostu organicznego oraz +13.8% w stałych kursach walutowych.

 

Thierry Breton, prezes i CEO powiedział: “W ostatnim kwartale, Grupa kontynuowała wzrost organiczny we wszystkich swoich przedsiębiorstwach, ze szczególnie dobrym wynikiem w UK po Brexicie oraz w Ameryce Północnej, a także kontynentalnej Europie. W dalszym ciągu doświadczamy dynamicznej działalności biznesowej, dostarczając wysoki poziom nowych zamówień, w szczególności z silnym wzrostem w obszarze obronności i bezpieczeństwa. Świadczy to o znaczeniu naszego modelu biznesowego w zakresie zarządzania infrastrukturą i danymi oraz stawia nas w komfortowej sytuacji co do dalszej części roku. Podczas naszego Investor Day, 8 listopada, zaprezentujemy nasze ambicje dla Grupy na kolejny plan trzyletni.”

 

 

Przychody w Q3 2016 z podziałem na Linie Serwisowe

Wartości w milionach euro

Q3 2016

Q3 2015*

% wzrostu organicznego

Managed Services

Konsulting i Integracja Systemów

Big Data i Cyberbezpieczeństwo

1,603

757

134

1,583

750

112

+1.2%

+1.0%

+19.1%

Wszystkie usługi IT

2,494

2,446

+2.0%

Wordline

283

283

+0.0%

Cała Grupa

2,777

2,729

+1.8%

*Przy stałym zakresie i kursie wymiany

 

W linii Managed Services przychód wyniósł 1,603 milionów euro, +1.2% wzrostu organicznego w porównaniu do trzeciego kwartału 2015 roku, przy stałym zakresie i kursie wymiany. Wzrost był osiągnięty przez sektory Publiczny i Ochrony Zdrowia, Telekomunikacji, Mediów i Utilities, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, dzięki wzrostowi obrotów oraz nowym kontraktom. Przychody wzrosły także w sektorze Produkcyjnym, zwłaszcza w zakresie kontraktów transformacji krajobrazu IT poprzez automatyzację i migrację do chmury Orchestrated Hybrid Cloud, w szczególności w USA.

 

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku, Linie Serwisowe osiągnęły wzrosty o 0.8%, ponieważ Grupa z powodzeniem kontynuuje prowadzenie przejścia swoich klientów do infrastruktur chmury hybrydowej, co skutkuje zwiększeniem obrotów oraz wzrostem udziału w rynku poprzez nowe kontakty.

 

W obszarze Konsultingu i Integracji Systemów przychody w trzecim kwartale wyniosły 757 milionów euro, z +1.0% wzrostem organicznym, przy stałym zakresie i kursie wymiany. Wzrost przejawił się w sektorze produkcyjnym w większości obszarów geograficznych, w szczególności klientów branży motoryzacyjnej i lotniczej, kompensując zmniejszenie liczby projektów w sektorze Usług Finansowych. Przychody wzrosły w sektorze Publicznym dzięki projektom w Niemczech oraz udziałowi „innych jednostek biznesowych”.

 

W ciągu pierwszych miesięcy tego roku wzrost organiczny poprawiał się i osiągnął 0.7%.

 

Wzrost przychodów przyspieszył w obszarze Big Data i Cyberbezpieczeństwo, ze wzrostem organicznym na poziomie +19.1%, osiągając wartość 134 milionów euro w trzecim kwartale 2016 roku. Aktywność była bardzo wysoka zarówno w obszarze Big Data, jak i Cyberbezpieczeństwa. Wzrost był osiągnięty głównie przez sektor Publiczny, w szczególności dzięki systemom Mission Critical Systems we Francji oraz HPC w Beneluksie. Sektory Telekomunikacji, Mediów i Użytecznym także rosły szybko, z dostarczeniem HPC we Francji oraz sprzedażą w sektorze Cyberbezpieczeństwa w Niemczech. Linia Serwisowa miała mocny start w Ameryce Północnej, szczególnie dla rozwiązań w zakresie Cyberbezpieczeństwa zawartych w kontraktach Managed Services.

 

YTD, przychody wzrosły o +14.7% na skutek strategii krzyżowej sprzedaży ofert na szczycie sektorów tradycyjnych badań i obronności oraz międzynarodowego rozwoju poza Francją i Niemcami.

 

Z perspektywy kontrybucyjnej do Atos, przychody Worldline wyniosły 283 miliony euro, i zgodnie z przewidywaniami były stabilne pod względem wzrostu organicznego. Dwie pierwsze Linie Biznesowe wzrosły o ponad +4%. Usługi Handlowe były napędzane przez zwiększenie obrotów w zakresie Komercyjnego nabywania oraz silnego wzrostu w biznesie Terminali płatniczych, podczas gdy obszar Financial Processing przyniósł zyski w wyniku wysokich obrotów obszaru Issuing w Beneluksie oraz silnej aktywności Nabywczej we Francji i Indiach. Trzecia linia biznesowa, Mobility & e-Transactional Services, wzrosła dwucyfrowo w obszarach e-Ticketing oraz e-Consumer & Mobility, jednak zgodnie z przewidywaniami wpłynęły na nią rozwiązania umów: z VOSA w Wielkiej Brytanii, którego dokonano na koniec trzeciego kwartału 2015 roku oraz z Radar we Francji, która wygasła w połowie lipca 2016.

 

Linia Serwisowa zanotowała wzrost o +3.9% w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku. W czwartym kwartale 2016 Worldline skonsoliduje dodatkowe przychody z Equens, Paysquare oraz Komerçni Banka Smartpay.

 

Szczegółowa prezentacja zysków Worldline w trzecim kwartale 2016 roku jest dostępna na worldline.com, w sekcji inwestorów.

 

 

Przychody w Q3 2016 osiągnięte przez Jednostki Biznesowe (Business Units)

Wartość w milionach euro

Q3 2016

Q3 2015*

% wzrostu organicznego

Ameryka Północna

Niemcy

Wielka Brytania i Irlandia

Francja

Beneluks i kraje skandynawskie

Pozostałe jednostki biznesowe

501

491

426

373

239

464

476

473

409

364

255

468

+5.2%

+3.7%

+4.2%

+2.4%

-6.2%

-0.9%

Wszystkie usługi IT

2,494

2,446

+2.0%

Worldline

283

283

+0.0%

CAŁA GRUPA

2,777

2,729

+1.8%

*Przy stałym zakresie i kursie wymiany

 

W trzecim kwartale 2016 roku przychody wzrosły w większości dużych Jednostek Biznesowych (BU):

  • w Ameryce Północnej dzięki zwiększeniu obrotów i nowym kontraktom z prywatnymi komponentami rozwiązań typu cloud oraz silnemu startowi obszaru Big Data i Cyberpezpieczeństwo. Nabycie Anthelio, zakończone pod koniec września, przyniesie wzrost w przyszłości w sektorze ochrony zdrowia;
  • w Niemczech, w obszarze Konsultingu i Integracji Systemów gdzie plan naprawczy zmaterializował się zarówno w postaci nowych zamówień, jak i wzroście przychodów, a także w obszarze Managed Services, napędzając dodatkowo rozwój biznesu;
  • w Wielkiej Brytanii i Irlandii, powodowany przez wysoką aktywność w sektorach Publicznym oraz Telekomunikacji i Mediów oraz dzięki niskiej ekspozycji na sektor finansowy;
  • we Francji, w rezultacie ciągłego tempa w obszarze Big Data i Cyberbezpieczeństwa oraz skutecznego ożywienia Managed Services.

 

W trzecim kwartale tego roku, przychody uzyskane przez Worldline były stałe, dzięki ciągłej dynamice jego podstawowej działalności głównych przedsiębiorstw płatniczych kompensującej efekt zakończenia dwóch kontraktów  w zeszłym roku. Przychód generowany przez „pozostałe jednostki biznesowe” był niemal stały, dzięki silnemu wzrostowi w regionie Azji i Pacyfiku oraz Ameryce Południowej, kompensującemu mniejszy przychód w obszarze centralnej i wschodniej Europy. W Beneluksie i krajach skandynawskich, nowy zespół zarządzający, mianowany w drugim kwartale, aktywnie skupia się na odzyskaniu Jednostki Biznesowej i zdobył już kontrakty prowadzące do uzyskania wskaźnika book to bill na poziomie 121% w trzecim kwartale.

 

Aktywność komercyjna

 

W trzecim kwartale 2016 roku Grupa nadal korzystała ze swojejdynamiki  i zanotowała poziom zamówień na poziomie 2,845 milionów euro, co stanowi współczynnik book to bill na poziomie 102%.

 

Aktywność komercyjna była szczególnie silna w Wielkiej Brytanii, prowadząc do uzyskania wskaźnika book to bill na poziomie 128% w Q3 z dwoma głównymi kontraktami, Aegon w sektorze Usług Finansowych oraz Ministerstwa Obrony w sektorze Publicznym.

 

Obszary Linii Serwisowej Managed Services oraz Big Data i Cyberbezpieczeństwa zanotowały wysoki poziom kontraktów, prowadząc do uzyskania indywidualnych wyników wskaźnika book to bill na poziomie 112% oraz 107%. Wartość tego współczynnika dla obszaru Konsultingu i Integracji Systemów wyniosła 95%.W trzecim kwartale 2016 roku podpisano znaczące kontrakty w obszarze Managed Services, takie jak z Aegon w Wielkiej Brytanii oraz Rheinmetall w Niemczech. Najważniejsze kontrakty podpisane w obszarze Konsultingu i Integracji Systemów to Ministerstwo Obrony w Wielkiej Brytanii oraz La Poste we Francji, podczas gdy w obszarze Big Data i Cyberbezpieczeństwo zawarto nowe umowy w zakresie High Performance Computing oraz Cyberbezpieczeństwa związanych z dużymi kontraktami obszaru Managed Services. Poza przedłużeniami umów, Worldline podpisał kontrakty z nowymi klientami, zwłaszcza z Pizza Hut w zakresie paneuropejskich usług e-nabywania oraz z dużym, francuskim ubezpieczycielem zdrowotnym w zakresie rozwiązania typu cloud.

 

Pełny portfel zamówień wyniósł na koniec września 2016 roku 19.3 miliardów euro, stanowiąc 1.7 roku przychodów. Pełen lejek zamówień wynosił 6.4 miliardów euro, w porównaniu do 6.2 miliardów euro na koniec 2015 roku i stanowił 6.7 miesięcy przychodów.

 

Zasoby ludzkie

 

Łączna liczba pracowników Grupy wynosiła 96,396 na koniec września 2016 roku (włączając Unify Software & Platforms). Wzrost siły ludzkiej Grupy na poziomie +5.6% w porównaniu do 91,322 na koniec grudnia 2015 roku był spowodowany głównie przez około 5200 pracowników, którzy dołączyli do Grupy w wyniku nabycia Unify. 1 października około 3000 pracowników dołączyło do Grupy z Anthelio, Equens, Paysquare i Komerçni Banka Smartpay, prowadząc do utrzymania siły roboczej Grupy na poziomie około 99500 pracowników.

 

Cele na rok 2016

 

Grupa potwierdza wszystkie swoje cele na rok 2016 określone w publikacji z 26 lipca 2016, to znaczy:

Przychód: Wzrost organiczny na poziomie +1.5% do +2.0%. Wzrost przy stałych kursach walutowych powyżej 12% (w porównaniu z +11% poprzednio).

Marża operacyjna: Pomiędzy 9.2% a 9.5% przychodów.

Wolne przepływy pieniężne: Ponad 550 milionów euro.

 

Powyższe dane obejmują Managed Services świadczone przez Unify od 1 lutego 2016 roku oraz składki Equens, Paysquare, Komerçni Banka Smartpay i Anthelio od 1 października 2016.

 

 

Aneks

 

Uzgodnione przychody i rentowność operacyjna przy stałym zakresie i kursach walutowych

Wartość w milionach euro

Q3 2016

Q3 2015

% zmiany

Przychody ustawowe

Efekt kursów walutowych

2,777

2,708

-95

+2.5%

Przychody przy stałym kursie walutowym

2,777

2,613

+6.3%

Efekt zakresu

Efekt kursów walutowych

Przychody przy stałym zakresie i kursie wymiany

 

 

2,777

117

-1

2,729

 

 

+1.8%

 

Efekt kursów walutowych w większości pochodzi z funta brytyjskiego (-9% z roku na rok) oraz argentyńskiego peso (-38%). Efekty zakresu wynoszące +117 milionów euro pochodzą z nabycia Unify (+152 miliony euro), redukcji zakresu nabywania Xerox ITO kompensowanego przez spadek cen zakupu (-23 milionów euro), a także sprzedaż firmy Occupational Health (-11 milionów euro).

 

 

Przychody w Q3 2016 osiągnięte przez poszczególne rynki

Wartość w milionach euro

Q3 2016

Q3 2015*

% wzrostu organicznego

Produkcja, Sprzedaż i Transport

Publiczny i Ochrony Zdrowia

Telekomunikacja, Media i Użyteczny

Usługi Finansowe

980

744

581

472

966

726

558

479

+1.5%

+2.5%

+4.1%

-1.4%

CAŁA GRUPA

2,777

2,729

+1.8%

*Przy stałym zakresie i kursie wymiany

 

 

9-miesieczne przychody rok do roku w 2016 roku osiągnięte przez Linie Serwisowe

Wartość w milionach euro

9M 2016

9M 2015*

% wzrostu organicznego

Usługi Zarządzania

Konsulting i Integracja Systemów

Big Data i Cyberbezpieczeństwo

4,824

2,341

436

4,787

2,326

380

+0.8%

+0.7%

+14.7%

Wszystkie usługi IT

7,602

7,493

+1.5%

Worldline

872

839

+3.9%

CAŁA GRUPA

8,474

8,332

+1.7%

*Przy stałym zakresie i kursie wymiany

 

 

9-miesieczne przychody rok do roku w 2016 roku osiągnięte przez Jednostkę Biznesową

Wartość w milionach euro

9M 2016

9M 2015*

% wzrostu organicznego

Ameryka Północna

Niemcy

Wielka Brytania i Irlandia

Francja

Beneluks i kraje skandynawskie

Pozostałe jednostki biznesowe

1,491

1,420

1,344

1,220

732

1,395

1,425

1,359

1,371

1,183

776

1,378

+4.7%

+4.5%

-2.0%

+3.1%

-5.7%

+1.2%

Wszystkie usługi IT

7,602

7,493

+1.5%

Worldline

872

839

+3.9%

CAŁA GRUPA

8,474

8,332

+1.7%

*Przy stałym zakresie i kursie wymiany

 

 

 

9-miesieczne przychody YTD w 2016 roku osiągnięte przez poszczególne rynki

Wartość w milionach euro

9M 2016

9M 2015*

% wzrostu organicznego

Produkcja, Sprzedaż i Transport

Publiczny i Ochrony Zdrowia

Telekomunikacja, Media i Użyteczny

Usługi Finansowe

2,980

2,383

1,706

1,405

2,948

2,258

1,669

1,457

+1.1%

+5.5%

+2.2%

-3.6%

CAŁA GRUPA

8,474

8,332

+1.7%

*Przy stałym zakresie i kursie wymiany

 

 

Nadchodzące wydarzenia

8 listopada 2016: 2016 Investor Day

22 lutego 2017: 2016 roczne wyniki