Przychody w trzecim kwartale 2016

Atos, światowy lider usług cyfrowych, poinformował o swoich przychodach za trzeci kwartał 2016 roku. Przychody osiągnęły wysokość 2,777 milionów euro, przy wzroście organicznym wynoszącym+1.8% oraz +6.3% w stałych kursach walutowych. Poziom zamówień wyniósł 2,845 miliona euro, prowadząc do ustanowienia współczynnika book to bill dla Q3 na poziomie 102%.

 

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku wzrost przychodów osiągnął +1.7% wzrostu organicznego oraz +13.8% w stałych kursach walutowych.

 

Thierry Breton, prezes i CEO powiedział: “W ostatnim kwartale, Grupa kontynuowała wzrost organiczny we wszystkich swoich przedsiębiorstwach, ze szczególnie dobrym wynikiem w UK po Brexicie oraz w Ameryce Północnej, a także kontynentalnej Europie. W dalszym ciągu doświadczamy dynamicznej działalności biznesowej, dostarczając wysoki poziom nowych zamówień, w szczególności z silnym wzrostem w obszarze obronności i bezpieczeństwa. Świadczy to o znaczeniu naszego modelu biznesowego w zakresie zarządzania infrastrukturą i danymi oraz stawia nas w komfortowej sytuacji co do dalszej części roku. Podczas naszego Investor Day, 8 listopada, zaprezentujemy nasze ambicje dla Grupy na kolejny plan trzyletni.”

 

 

Przychody w Q3 2016 z podziałem na Linie Serwisowe

Wartości w milionach euro

Q3 2016

Q3 2015*

% wzrostu organicznego

Managed Services

Konsulting i Integracja Systemów

Big Data i Cyberbezpieczeństwo

1,603

757

134

1,583

750

112

+1.2%

+1.0%

+19.1%

Wszystkie usługi IT

2,494

2,446

+2.0%

Wordline

283

283

+0.0%

Cała Grupa

2,777

2,729

+1.8%

*Przy stałym zakresie i kursie wymiany

 

W linii Managed Services przychód wyniósł 1,603 milionów euro, +1.2% wzrostu organicznego w porównaniu do trzeciego kwartału 2015 roku, przy stałym zakresie i kursie wymiany. Wzrost był osiągnięty przez sektory Publiczny i Ochrony Zdrowia, Telekomunikacji, Mediów i Utilities, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, dzięki wzrostowi obrotów oraz nowym kontraktom. Przychody wzrosły także w sektorze Produkcyjnym, zwłaszcza w zakresie kontraktów transformacji krajobrazu IT poprzez automatyzację i migrację do chmury Orchestrated Hybrid Cloud, w szczególności w USA.

 

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku, Linie Serwisowe osiągnęły wzrosty o 0.8%, ponieważ Grupa z powodzeniem kontynuuje prowadzenie przejścia swoich klientów do infrastruktur chmury hybrydowej, co skutkuje zwiększeniem obrotów oraz wzrostem udziału w rynku poprzez nowe kontakty.

 

W obszarze Konsultingu i Integracji Systemów przychody w trzecim kwartale wyniosły 757 milionów euro, z +1.0% wzrostem organicznym, przy stałym zakresie i kursie wymiany. Wzrost przejawił się w sektorze produkcyjnym w większości obszarów geograficznych, w szczególności klientów branży motoryzacyjnej i lotniczej, kompensując zmniejszenie liczby projektów w sektorze Usług Finansowych. Przychody wzrosły w sektorze Publicznym dzięki projektom w Niemczech oraz udziałowi „innych jednostek biznesowych”.

 

W ciągu pierwszych miesięcy tego roku wzrost organiczny poprawiał się i osiągnął 0.7%.

 

Wzrost przychodów przyspieszył w obszarze Big Data i Cyberbezpieczeństwo, ze wzrostem organicznym na poziomie +19.1%, osiągając wartość 134 milionów euro w trzecim kwartale 2016 roku. Aktywność była bardzo wysoka zarówno w obszarze Big Data, jak i Cyberbezpieczeństwa. Wzrost był osiągnięty głównie przez sektor Publiczny, w szczególności dzięki systemom Mission Critical Systems we Francji oraz HPC w Beneluksie. Sektory Telekomunikacji, Mediów i Użytecznym także rosły szybko, z dostarczeniem HPC we Francji oraz sprzedażą w sektorze Cyberbezpieczeństwa w Niemczech. Linia Serwisowa miała mocny start w Ameryce Północnej, szczególnie dla rozwiązań w zakresie Cyberbezpieczeństwa zawartych w kontraktach Managed Services.

 

YTD, przychody wzrosły o +14.7% na skutek strategii krzyżowej sprzedaży ofert na szczycie sektorów tradycyjnych badań i obronności oraz międzynarodowego rozwoju poza Francją i Niemcami.

 

Z perspektywy kontrybucyjnej do Atos, przychody Worldline wyniosły 283 miliony euro, i zgodnie z przewidywaniami były stabilne pod względem wzrostu organicznego. Dwie pierwsze Linie Biznesowe wzrosły o ponad +4%. Usługi Handlowe były napędzane przez zwiększenie obrotów w zakresie Komercyjnego nabywania oraz silnego wzrostu w biznesie Terminali płatniczych, podczas gdy obszar Financial Processing przyniósł zyski w wyniku wysokich obrotów obszaru Issuing w Beneluksie oraz silnej aktywności Nabywczej we Francji i Indiach. Trzecia linia biznesowa, Mobility & e-Transactional Services, wzrosła dwucyfrowo w obszarach e-Ticketing oraz e-Consumer & Mobility, jednak zgodnie z przewidywaniami wpłynęły na nią rozwiązania umów: z VOSA w Wielkiej Brytanii, którego dokonano na koniec trzeciego kwartału 2015 roku oraz z Radar we Francji, która wygasła w połowie lipca 2016.

 

Linia Serwisowa zanotowała wzrost o +3.9% w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy tego roku. W czwartym kwartale 2016 Worldline skonsoliduje dodatkowe przychody z Equens, Paysquare oraz Komerçni Banka Smartpay.

 

Szczegółowa prezentacja zysków Worldline w trzecim kwartale 2016 roku jest dostępna na worldline.com, w sekcji inwestorów.

 

 

Przychody w Q3 2016 osiągnięte przez Jednostki Biznesowe (Business Units)

Wartość w milionach euro

Q3 2016

Q3 2015*

% wzrostu organicznego

Ameryka Północna

Niemcy

Wielka Brytania i Irlandia

Francja

Beneluks i kraje skandynawskie

Pozostałe jednostki biznesowe

501

491

426

373

239

464

476

473

409

364

255

468

+5.2%

+3.7%

+4.2%

+2.4%

-6.2%

-0.9%

Wszystkie usługi IT

2,494

2,446

+2.0%

Worldline

283

283

+0.0%

CAŁA GRUPA

2,777

2,729

+1.8%

*Przy stałym zakresie i kursie wymiany

 

W trzecim kwartale 2016 roku przychody wzrosły w większości dużych Jednostek Biznesowych (BU):

  • w Ameryce Północnej dzięki zwiększeniu obrotów i nowym kontraktom z prywatnymi komponentami rozwiązań typu cloud oraz silnemu startowi obszaru Big Data i Cyberpezpieczeństwo. Nabycie Anthelio, zakończone pod koniec września, przyniesie wzrost w przyszłości w sektorze ochrony zdrowia;
  • w Niemczech, w obszarze Konsultingu i Integracji Systemów gdzie plan naprawczy zmaterializował się zarówno w postaci nowych zamówień, jak i wzroście przychodów, a także w obszarze Managed Services, napędzając dodatkowo rozwój biznesu;
  • w Wielkiej Brytanii i Irlandii, powodowany przez wysoką aktywność w sektorach Publicznym oraz Telekomunikacji i Mediów oraz dzięki niskiej ekspozycji na sektor finansowy;
  • we Francji, w rezultacie ciągłego tempa w obszarze Big Data i Cyberbezpieczeństwa oraz skutecznego ożywienia Managed Services.

 

W trzecim kwartale tego roku, przychody uzyskane przez Worldline były stałe, dzięki ciągłej dynamice jego podstawowej działalności głównych przedsiębiorstw płatniczych kompensującej efekt zakończenia dwóch kontraktów  w zeszłym roku. Przychód generowany przez „pozostałe jednostki biznesowe” był niemal stały, dzięki silnemu wzrostowi w regionie Azji i Pacyfiku oraz Ameryce Południowej, kompensującemu mniejszy przychód w obszarze centralnej i wschodniej Europy. W Beneluksie i krajach skandynawskich, nowy zespół zarządzający, mianowany w drugim kwartale, aktywnie skupia się na odzyskaniu Jednostki Biznesowej i zdobył już kontrakty prowadzące do uzyskania wskaźnika book to bill na poziomie 121% w trzecim kwartale.

 

Aktywność komercyjna

 

W trzecim kwartale 2016 roku Grupa nadal korzystała ze swojejdynamiki  i zanotowała poziom zamówień na poziomie 2,845 milionów euro, co stanowi współczynnik book to bill na poziomie 102%.

 

Aktywność komercyjna była szczególnie silna w Wielkiej Brytanii, prowadząc do uzyskania wskaźnika book to bill na poziomie 128% w Q3 z dwoma głównymi kontraktami, Aegon w sektorze Usług Finansowych oraz Ministerstwa Obrony w sektorze Publicznym.

 

Obszary Linii Serwisowej Managed Services oraz Big Data i Cyberbezpieczeństwa zanotowały wysoki poziom kontraktów, prowadząc do uzyskania indywidualnych wyników wskaźnika book to bill na poziomie 112% oraz 107%. Wartość tego współczynnika dla obszaru Konsultingu i Integracji Systemów wyniosła 95%.W trzecim kwartale 2016 roku podpisano znaczące kontrakty w obszarze Managed Services, takie jak z Aegon w Wielkiej Brytanii oraz Rheinmetall w Niemczech. Najważniejsze kontrakty podpisane w obszarze Konsultingu i Integracji Systemów to Ministerstwo Obrony w Wielkiej Brytanii oraz La Poste we Francji, podczas gdy w obszarze Big Data i Cyberbezpieczeństwo zawarto nowe umowy w zakresie High Performance Computing oraz Cyberbezpieczeństwa związanych z dużymi kontraktami obszaru Managed Services. Poza przedłużeniami umów, Worldline podpisał kontrakty z nowymi klientami, zwłaszcza z Pizza Hut w zakresie paneuropejskich usług e-nabywania oraz z dużym, francuskim ubezpieczycielem zdrowotnym w zakresie rozwiązania typu cloud.

 

Pełny portfel zamówień wyniósł na koniec września 2016 roku 19.3 miliardów euro, stanowiąc 1.7 roku przychodów. Pełen lejek zamówień wynosił 6.4 miliardów euro, w porównaniu do 6.2 miliardów euro na koniec 2015 roku i stanowił 6.7 miesięcy przychodów.

 

Zasoby ludzkie

 

Łączna liczba pracowników Grupy wynosiła 96,396 na koniec września 2016 roku (włączając Unify Software & Platforms). Wzrost siły ludzkiej Grupy na poziomie +5.6% w porównaniu do 91,322 na koniec grudnia 2015 roku był spowodowany głównie przez około 5200 pracowników, którzy dołączyli do Grupy w wyniku nabycia Unify. 1 października około 3000 pracowników dołączyło do Grupy z Anthelio, Equens, Paysquare i Komerçni Banka Smartpay, prowadząc do utrzymania siły roboczej Grupy na poziomie około 99500 pracowników.

 

Cele na rok 2016

 

Grupa potwierdza wszystkie swoje cele na rok 2016 określone w publikacji z 26 lipca 2016, to znaczy:

Przychód: Wzrost organiczny na poziomie +1.5% do +2.0%. Wzrost przy stałych kursach walutowych powyżej 12% (w porównaniu z +11% poprzednio).

Marża operacyjna: Pomiędzy 9.2% a 9.5% przychodów.

Wolne przepływy pieniężne: Ponad 550 milionów euro.

 

Powyższe dane obejmują Managed Services świadczone przez Unify od 1 lutego 2016 roku oraz składki Equens, Paysquare, Komerçni Banka Smartpay i Anthelio od 1 października 2016.

 

 

Aneks

 

Uzgodnione przychody i rentowność operacyjna przy stałym zakresie i kursach walutowych

Wartość w milionach euro

Q3 2016

Q3 2015

% zmiany

Przychody ustawowe

Efekt kursów walutowych

2,777

2,708

-95

+2.5%

Przychody przy stałym kursie walutowym

2,777

2,613

+6.3%

Efekt zakresu

Efekt kursów walutowych

Przychody przy stałym zakresie i kursie wymiany

 

 

2,777

117

-1

2,729

 

 

+1.8%

 

Efekt kursów walutowych w większości pochodzi z funta brytyjskiego (-9% z roku na rok) oraz argentyńskiego peso (-38%). Efekty zakresu wynoszące +117 milionów euro pochodzą z nabycia Unify (+152 miliony euro), redukcji zakresu nabywania Xerox ITO kompensowanego przez spadek cen zakupu (-23 milionów euro), a także sprzedaż firmy Occupational Health (-11 milionów euro).

 

 

Przychody w Q3 2016 osiągnięte przez poszczególne rynki

Wartość w milionach euro

Q3 2016

Q3 2015*

% wzrostu organicznego

Produkcja, Sprzedaż i Transport

Publiczny i Ochrony Zdrowia

Telekomunikacja, Media i Użyteczny

Usługi Finansowe

980

744

581

472

966

726

558

479

+1.5%

+2.5%

+4.1%

-1.4%

CAŁA GRUPA

2,777

2,729

+1.8%

*Przy stałym zakresie i kursie wymiany

 

 

9-miesieczne przychody rok do roku w 2016 roku osiągnięte przez Linie Serwisowe

Wartość w milionach euro

9M 2016

9M 2015*

% wzrostu organicznego

Usługi Zarządzania

Konsulting i Integracja Systemów

Big Data i Cyberbezpieczeństwo

4,824

2,341

436

4,787

2,326

380

+0.8%

+0.7%

+14.7%

Wszystkie usługi IT

7,602

7,493

+1.5%

Worldline

872

839

+3.9%

CAŁA GRUPA

8,474

8,332

+1.7%

*Przy stałym zakresie i kursie wymiany

 

 

9-miesieczne przychody rok do roku w 2016 roku osiągnięte przez Jednostkę Biznesową

Wartość w milionach euro

9M 2016

9M 2015*

% wzrostu organicznego

Ameryka Północna

Niemcy

Wielka Brytania i Irlandia

Francja

Beneluks i kraje skandynawskie

Pozostałe jednostki biznesowe

1,491

1,420

1,344

1,220

732

1,395

1,425

1,359

1,371

1,183

776

1,378

+4.7%

+4.5%

-2.0%

+3.1%

-5.7%

+1.2%

Wszystkie usługi IT

7,602

7,493

+1.5%

Worldline

872

839

+3.9%

CAŁA GRUPA

8,474

8,332

+1.7%

*Przy stałym zakresie i kursie wymiany

 

 

 

9-miesieczne przychody YTD w 2016 roku osiągnięte przez poszczególne rynki

Wartość w milionach euro

9M 2016

9M 2015*

% wzrostu organicznego

Produkcja, Sprzedaż i Transport

Publiczny i Ochrony Zdrowia

Telekomunikacja, Media i Użyteczny

Usługi Finansowe

2,980

2,383

1,706

1,405

2,948

2,258

1,669

1,457

+1.1%

+5.5%

+2.2%

-3.6%

CAŁA GRUPA

8,474

8,332

+1.7%

*Przy stałym zakresie i kursie wymiany

 

 

Nadchodzące wydarzenia

8 listopada 2016: 2016 Investor Day

22 lutego 2017: 2016 roczne wyniki

 

Share on Linked In